Funkce sídlišť v současné kinematografii

ESTETIKA PROSTORU – PROSTOR ESTETIKY III.

Publisher
Galerie Jaroslava Fragnera
25.04.2019 18:36
Lectures

Třetí ročník přednášek připravovaných ve spolupráci se spolkem Katharsis FF UK, bude zakončen přednáškou Terezy Hadravové na téma: Funkce sídlišť v současné kinematografii.


V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky. 
0 comments
add comment