Střechy a terasy bytového domu Panorama Plzeň: střešní hydroizolační pásy a fólie BMI Icopal a BMI Vedag v praxi

Publisher
Tisková zpráva
06.09.2021 08:30

Nový obytný komplex Panorama Plzeň je po svém nedávném dokončení jednou z nových dominant západočeské metropole. Objekt vznikl v centrální části Plzně na místě původního průmyslového areálu a z vyšších pater skýtá výjimečné panoramatické výhledy. Na realizaci střech a teras se aktivně podílela společnost Icopal Vedag CZ, která je na českém trhu předním dodavatelem s orientací na ploché střechy a hydroizolace spodních staveb.

Společnost Icopal Vedag CZ pro projekt zajišťovala kompletní návrh střech a teras v ploše a detailech. Technické oddělení zpracovávalo návrhy skladeb střešních plášťů a teras, dále kladečské plány tepelných izolací a řešení veškerých detailů, zejména s ohledem na navazující a prostupující konstrukce.

Střešní pláště jednotlivých částí budovy byly koncepčně i materiálově velmi odlišné. Střechy věžových sekcí byly řešeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev – přitížené vrstvou kačírku, s povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC Monarplan G z produkce BMI Icopal. Spádování zde bylo řešeno v rámci tepelné izolace, a to použitím spádových klínů na bázi expandovaného polystyrenu. Podobně tomu bylo u teras, zde však přitěžující vrstvu místo kačírku tvoří dlaždice ukládané na stavitelné terče.

Technicky nejnáročnější bylo řešení užitných a vegetačních plochých střech v prostorách atria neboli střešní terasy ve vnitrobloku nad podzemními garážemi. Autoři projektové dokumentace zde navíc navrhli kombinované provozní využití, rozdělené na předzahrádky, ozeleněné plochy a společné užitné plochy. Nosnou konstrukci střechy podzemních garáží tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na kterou byla aplikována jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva byla provedena z expandovaného polystyrenu vyšší pevnostní třídy (EPS 200). „Materiálově jsme zvolili řešení, které v sobě nese – s ohledem na typ navržené povlakové hydroizolace a třívrstvou skladbu – zvýšenou hydroizolační bezpečnost, a tím i vyšší životnost střešní konstrukce jako celku,“ vysvětluje za Icopal Vedag CZ technik Lukáš Vik. Aplikovány byly výhradně asfaltové pásy v prémiové kvalitě z německé produkce BMI Vedag. V souladu s typem střešního pláště bylo nutné systémově a s ohledem na užitnou funkci střešního pláště navrhnout i materiálové souvrství nad vlastní hydroizolační vrstvou včetně systémových doplňků, tzn. vpustí, prostupů apod.

Realizace v součinnosti s generálním dodavatelem a realizační firmou dopadla na výbornou, o čemž svědčí velký zájem veřejnosti o bydlení v tomto bytovém komplexu, ale také nominace stavby v architektonické soutěži Stavba roku 2020.

0 comments
add comment

Related articles