Předáška Rostislav Švácha: Kostel sv. Michala v Olomouci

Source
Antikvariát a klub Fiducia Ostrava
Publisher
Tisková zpráva
04.12.2012 15:40
Lectures

Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s historikem architektury Martinem Strakošem vás zvou na přednášku:

Rostislav Švácha: Kostel sv. Michala v Olomouci. Jeho objednavatelé, architekti a jeho typ

5.12. 2012 v 18:00 klub Fiducia

Kostel sv. Michala v Olomouci (1676-1699) patří k nejzajímavějším sakrálním stavbám sklonku 17. století v českých zemích už svým neobvyklým tříkupolovým schématem. Jméno jeho autora prameny zatím neprozradily; pravděpodobně to byl Giovanni Pietro Tencalla. Biskup Karel Lichtenštejn-Kastelkorn poradil převorovi olomouckých dominikánů Antonínu Peretiovi, aby dokončení kostela svěřil Domenikovi Martinellimu. Z typologického hlediska se kostel podobá emporové hale. Přednáška srovná olomoucký chrám s jinými tříkupolovými kostely v Benátkách, Lvově a Neapoli a pokusí se odpovědět na otázku, jakou roli hraje u typů kostelních staveb jejich konstrukční systém.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (1952, Praha) v roce 1976 absolvoval studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1977 až 1984 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Poté se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd, kde působí doposud. Zároveň vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze a na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Mimo jiné je autorem knih Od moderny k funkcionalismu (1985), Le Corbusier (1989), Lomené, hranaté a obloukové tvary (2000), Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989-2004 (2004). Vedl autorský kolektiv při přípravě katalogu libereckého architektonického atelieru SIAL (2010) a letos vyšla jím koncipovaná a autorským kolektivem pod jeho vedením napsaná kniha o vývoji sportovní architektury Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012.
0 comments
add comment