Mezioborový workshop - Současné město

Source
Magdalena Hledíková
Publisher
Tisková zpráva
28.03.2007 18:25
Platforma pro diskuzi architektů, environmentalistů, sociologů, sociálních antropologů a dalších nad vybranými texty.

12. dubna 2007 v 11 hodin
klub zaměstnanců (suterén, vchod z „Krmítka“)
Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno

Základními tématy budou:
město, udržitelnost města, veřejné prostory
digitalizace, moderní technologie, změna měřítka
suburbanizace, hustota zástavby, meziměsto

Hlavní osou workshopu bude diskuze nad vybranými texty, které budou představeny v rámci prezentací:
Ing. arch. Radek Suchánek (architektura) – Delirious New York před a po
Mgr. Jakub Grygar (sociální antropologie)
Mgr. Lucie Galčanová (sociologie) - Mezi městem a venkovem - případové studie brněnských suburbií
Ing. arch. Magdalena Hledíková (environmentalistika) – Thomas Sieverts

Podmínkou účasti na workshopu je nastudování vybraných textů pro diskuzi (budou v týdenním předstihu mailem zaslány přihlášeným účastníkům).

Přihlášky do 7. dubna 2007 - kontakt: mhledikova@post.cz
Počet účastníků omezen. Změny v programu vyhrazeny.

Od 16 hodin (místnost U34) bude navazovat přednáška kurzu Antropologie a město
Yasar Abu Ghosh - Gheto a kultura chudoby (četba Bourgois, Phillipe. 1995. In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 1-19; 77-113
0 comments
add comment