Židé a stavitel řeší jak nepoškodit hroby pod stavbou v Plzni

Source
Lada Pešková
Publisher
ČTK
08.11.2006 20:25
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Zástupci židovské obce, archeologů a izraelské firmy Plaza se dnes setkali v Plzni, aby se pokusili najít řešení výstavby parkovacího domu, který by měl být součástí nákupního a zábavního centra za 1,2 miliardy korun. Archeologové při průzkumu našli v říjnu pozůstatky židovského hřbitova z  15. století. Podle židovské tradice se nesmí na pohřebišti kopat ani nijak porušit či přemístit hroby. Do hrobů se nebude zasahovat, musí se najít řešení jak postavit plánovanou stavbu, shodli se dnes rabín Karol Sidon, hlavní projektový manažer stavby Abraham Peretz a koordinátor projektu Martin Kodrle.

    Pás, ve kterém jsou pozůstatky starých hrobů, je široký asi pět metrů. Zatímco Sidon by navrhoval posunout o oněch pět či šest metrů stavbu celého parkovacího domu, zástupci stavitele hovořili spíše o vybudování jakési desky nad pohřebištěm, aniž by se do něj zasáhlo. Postavila by se určitá přemostění a na nich by mohl být parkovací dům, řekl Kodrle. "Posunutí je velmi složité, už teď jsme na hranici uliční čáry v rohu pozemku, už tam má být parkovací dům šikmo uříznutý," řekl ČTK. Pokud by se měl dům posunout, musel by se zmenšit. Pak by v něm ale nemohlo být požadovaných 455 parkovacích míst, což požadují normy pro daný rozsah nákupní plochy. Investor předpokládá, že každé řešení mu zvedne náklady.
    "S památkáři a archeology jsme se dnes shodli na tom, že pokud základy nezasáhnou do vrstev z 15. století, mohli bychom založení stavby zvýšit asi o 1,5 metru a stavět," řekl navečer Kodrle. Zatím ale není podle něj jasné, jak se nakonec postaví k problému židovské obce a jaká doporučení případně dají. Kvůli tomu se mají 15. listopadu sejít zástupci židovské obce a konference evropských rabínů jakožto autorita reprezentující evropské ortodoxní hnutí a k dalšímu postupu se vyjádřit. Investor se bude snažit najít shodu i s nimi.
    O tom, že v místě může být staré židovské pohřebiště, hovořily staré listiny. Potvrdil ho povinný archeologický průzkum. Jak velké pohřebiště přesně je, se zatím neví. Sidon předpokládá, že by mělo být jen v zjištěném pětimetrovém pásu. Prý to potvrdil i proutkař, který už dříve označil místa s  hroby, jiné části pozemku neoznačil. Rabín nechtěl spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby hroby byly i jinde na pozemku.
    Případ už vzbudil velký mezinárodní ohlas. V Plzni bylo už několik rabínů a židovských zástupců ze světa. Ani sami Židé se podle všeho neshodují v názoru jak situaci řešit. Zatímco jedni souhlasí s vybudováním desky, jiní požadují přesunutí celé stavby. "Bouří to city. Jsou na to dva naprosto rozdílné názory. Jedni říkají, že je možné stavět nad tím (nad hroby), jiní říkají, že to možné není. Jako vždy u  Židů jsou na to dva názory," přiznal Sidon. Je prý v kontaktu s konferencí evropských rabínů i se znalci, kteří se starají o židovské hřbitovy.
    "Vzbudilo to obrovský ohlas, každý den mám telefony a maily z celého světa," řekl František Frýda, ředitel Západočeského muzea, které provádí archeologický průzkum. "Právě volal někdo z univerzity v New Yorku a varoval nás, abychom sem hlavně nepouštěli bagry," reagoval přímo při setkání se Sidonem Kodrle. Někteří lidé ve světě se prý domnívají, že barbaři v Plzni bourají bagry kamenné židovské náhrobky, přiblížil Frýda. Na staveništi se přitom nenašly žádné náhrobky, ale pouze obdélníkové skvrny hrobů. Na místě nálezu není žádná stavební technika, hroby se odkrývají archeologickým způsobem.
    Řešení by se mělo najít co nejdříve, řekl Kodrle. "Do konce roku to musí být jednoznačně rozhodnuté, požehnané městem a stavebním úřadem, aby se dalo příští podzim kolaudovat," doplnil. Investor zatím zastavil práce na budování parkovacího domu, který sousedí s bývalým výstavištěm. Přímo ve výstavišti ale pokračuje budování základů obchodního centra.
    Plaza začala budovat stavbu uprostřed Plzně v září, téměř po třech letech příprav a dohadování s radnicí. Otevřít ji chtěla koncem roku 2007, do letošní zimy měl být hlavní objekt pod střechou. Projekt Plzeň Plaza by měl zaujmout plochu 95.000 metrů čtverečních. Vznikne tam supermarket, stovka obchodů, bowling, restaurace, kinosály a Fantasy Park. Plaza obnoví sousední amfiteátr a v druhé polovině areálu budou sportovní a relaxační zóny.
    Podobný problém se vyskytl také v Praze poté, co byl v  roce 1998 při stavbě budovy České pojišťovny na nároží Vladislavovy a Purkyňovy ulice objeven středověký židovský hřbitov a část jeho ostatků byla při archeologickém průzkumu vyzvednuta. Řešení hledaly několik let kromě českých institucí i zahraniční židovské spolky a ČR kvůli hřbitovu čelila i žalobě u  Evropského soudu pro lidská práva.
    Česká pojišťovna nakonec pozměnila projekt budovy tak, aby nevyzvednuté ostatky byly zabudovány do základů stavby. Tuto část pak ministerstvo kultury vyhlásilo kulturní památkou, stejně jako několik okolních parcel, kde by mohly být další části hřbitova. Vyzvednuté ostatky byly pochovány na Novém židovském hřbitově.
    Pojišťovna podle tisku vyčíslila ztráty vzniklé archeologickým průzkumem a zdržením stavby na 127 milionů korun, jejichž proplacení žádala po státu. Již předtím vláda souhlasila s vyplacením 45 milionů korun pojišťovně jako náhradu za vynucenou změnu projektu.
0 comments
add comment