Tvůrčí a studijní stipendia Ministerstva kultury pro rok 2013 v oblasti profesionálního umění

Source
Ministerstvo kultury
Publisher
Tisková zpráva
07.11.2012 22:00
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2013 na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění a v oblasti profesionálního divadla a tance. Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 1. 2. 2013. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva v rubrice Profesionální umění.

Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby - autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky. Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR. Žadatel nesmí být v době realizace projektu žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice. Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno, přesáhnout věk 35 let. Pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí. Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Existují dva druhy stipendií poskytovaných Ministerstvem kultury - tvůrčí a studijní. Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely - tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely - tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Plné znění podmínek výběrového řízení a formuláře žádostí o stipendium jsou ke stažení na internetových stránkách ministerstva.
0 comments
add comment