Source
Lenka Horáková
Publisher
ČTK
15.01.2018 12:45
Czech Republic

Brno


back to article
1 comment
Hned se dá stavět i na Petrov
Pražák
| 26.01.18 08:23
Pan primátor je bohužel jedním z těch, kteří mylně považují Studii proveditelnosti (SP) za dokumentaci obsahující objektivní zhodnocení reálných možností přestavby uzlu a podoby nádraží v poloze Petrov (viz vlákno Čtyři expertní ...). Bude-li vůle sledovat toto optimální umístění hl. nádraží, nic nebrání tomu, aby mohla přestavba uzlu pro var. B-Petrov začít ve stejné době (možná i dřív) jako pro var. A-Řeka, tj. cca v roce 2020.
Protože se v nejbližší době rozběhne modernizace trati Brno - Přerov, je třeba, aby první etapa přestavby ŽUB obsahovala především úpravy pro napojení této trati. Je důležité, že SP vedle ostatních variant B1, které vyžadují velkou změnu či nový územní plán, obsahuje i variantu B1f (dokonce nejlevnější ze všech), která takovou změnu nepotřebuje. Napojení přerovské trati totiž řeší zkapacitněním stávající trati jen s výjimečnými zásahy mimo drážní pozemek.
Další etapy přestavby již budou pro var. Petrov vyžadovat nový ÚP, ale k tomu bude potřebný proces probíhat souběžně, aby se stihl termín na konci r. 2022, kdy přestane platit stávající ÚP. Přestavba tak bude plynule pokračovat.
Je také důležité, že v nadřazené dokumentaci (Zásadách územního rozvoje JMK), které se brněnský ÚP musí přizpůsobit, je již varianta s nádražím Petrov obsažena.
Add new comment
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.