NKÚ zkontroluje peníze určené na vybavení vysokých škol

Publisher
ČTK
30.09.2011 22:20
Czech Republic

Prague

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad chce ještě letos začít kontrolovat peníze, které stát vynaložil na vybavení veřejných vysokých škol a na záchranu kulturních památek. Tyto kontrolní akce zařadilo vedení úřadu na svém posledním zasedání do plánu letošních kontrol. Kontroly potrvají do srpna a září příštího roku. Pak úřad zveřejní jejich výsledky.
    "Průběžné doplňování plánu kontrolní činnosti je běžným postupem, kterým se NKÚ snaží maximalizovat naplňování strategie kontrolní činnosti a maximálně využít svou kontrolní kapacitu," sdělil ČTK mluvčí úřadu Jaroslav Broža.
    V případě peněz na vysoké školy půjde o peníze určené na rozvoj a obnovu jejich materiálně technické základny. Tím se podle mluvčího rozumí především reprodukce majetku, tedy výstavba nových budov, rekonstrukce těch existujících a například i nákup výpočetní techniky.
    Například Univerzita Karlova v Praze dostala v rámci příslušného programu 350 milionů korun na nákup Hotelu CDMS Krystal, tedy Centra doktorských a manažerských studií. Na rekonstrukci objektů v Kateřinské ulici jí stát přidělil přes 340 milionů.
    V rámci jiného programu měla třeba Jihočeská univerzita získat celkem 607 milionů korun například na pavilony univerzitní knihovny. Univerzitě Pardubice se stát rozhodl dát téměř 1,4 miliardy korun. Z toho je zhruba jedna miliarda určena na výstavbu Fakulty chemicko-technologické. Dalších 1,5 miliardy korun získat Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Do výstavby auly a centra výpočetní techniky může investovat 544 milionů korun.
0 comments
add comment