Ministerstvo kultury chystá změny ve státní památkové péči

Source
Hana Zimmermannová
Publisher
ČTK
01.10.2011 13:10
Czech Republic

Prague

Praha - Ministerstvo kultury připravilo novelu zákona o státní památkové péči. Navrhované legislativní změny se týkají zejména archeologického výzkumu. Kromě přísnějších pravidel a sankcí počítá novela také s tím, že vlastníci rodinných domů by už neměli hradit náklady na záchranné archeologické výzkumy. ČTK informaci potvrdil mluvčí resortu Stanislav Brunclík, návrh je v  knihovně připravované legislativy.
    Chystaná legislativní opatření mají podle předkladatelů zajistit účinný, transparentní a odborný způsob nakládání s  památkovým fondem České republiky. Na druhé straně by měla díky novele ubýt občanům administrativní zátěž, v souvislosti s archeologickými nálezy by mělo být menší i omezení jejich vlastnických práv. Novela také určí, kterým okamžikem vůbec archeologický výzkum začíná a končí, jaké atributy má výzkumný projekt splňovat a kdo jej může provést.
    O vydání povolení k výzkumu by nově mělo rozhodovat jen ministerstvo kultury - dosud přitom museli zájemci splnit podmínky i dalších institucí, například Archeologických ústavů. Současný zákon navíc neobsahuje podmínky pro případné zrušení povolení, takže jeho odebrání je téměř nemožné. A právě to by také měla novela nastavením jasnějších pravidel změnit.
    "Každý, kdo zamýšlí provést práce zasahující do zemského povrchu, bude podle navrhované úpravy muset tento svůj úmysl oznámit nejméně 40 dnů před zahájením těchto prací odborné organizaci státní památkové péče, která vede registr zásahů," uvádí dále zpráva. Vlastníci rodinných domů a drobných staveb by zároveň už neměli hradit náklady na záchranné archeologické výzkumy, které nezasáhnou plochu větší než 150 metrů čtverečních. "Do normy byl rovněž včleněn princip neziskovosti provádění archeologických výzkumů, protože jejich smyslem není a nemůže být dosahování zisků, ale ochrana veřejného zájmu. Cílem opatření je nezvyšování finanční zátěže dotčených vlastníků," stojí v  předkládací zprávě. Návrh ministerstva dále upravuje také pravomoce památkové inspekce, sankce za porušení nařízení či zavedení registru zásahů do daného území.
    Podle údajů Archeologických ústavů Akademie věd ČR je na našem území celkem 101 subjektů s oprávněním na archeologický výzkum. Dříve byl jejich jediným zřizovatelem stát, v současné době ale stále větší díl výzkumů provádějí nestátní organizace. Jejich počet navíc neustále roste, a ministerstvo se tak obává, že pokud by nepřistoupilo k přísnějším legislativním úpravám, zvýší se riziko výskytu chyb a dojde k nevratným ztrátám v archeologickém dědictví.
0 comments
add comment