Další dům v Olomouci znehodnocen hernou

Source
Mgr. Jan Kubeš, odborný pracovník památkové péče
Publisher
Jan Kratochvíl
06.03.2008 13:10
Městská památková rezervace Olomouc - tedy historické jádro města Olomouce - se v posledních letech  výrazně proměňuje. Je otázkou zda k lepšímu. Mnoho domů bylo opraveno, nebo obdržely alespoň novou fasádu, mnohé ovšem měly méně štěstí a padly za oběť nevhodným stavebním úpravám spojenými často s kontroverzním druhem podnikání. Vše samozřejmě začalo odchodem seriózních podnikatelů do obchodních center. V téměř každé ulici v centru Olomouce dnes najdeme jejich nedůstojné nástupce: HERNY. Právě majitelé těchto provozoven často neberou ohled na památkové hodnoty objektů, které obsadí, a hodnotné domy znehodnotí, nebo téměř zničí. Městu Olomouc bohužel herny v historickém centru nevadí a tak můžeme v budoucnu čekat spíše další nárůst jejich počtu, než pokles. Otázka je za jakou cenu? Z celkového pohledu to vypadá, že za cenu zdevastování části historického centra. Jako dobrý příklad si uveďme například Obchodní dům Excel v Pavelčákově ulici, kde byla rovněž v přízemí původně herna. Dům má dodnes nelegálně upravenou fasádu v rozporu s památkovými požadavky. Plastová okna v nevhodně a nelegálně rozšířených okenních otvorech vypovídají sami za sebe. Rovněž interiér domu pozbyl mnohé ze svých památkových kvalit - pokud ještě nějaké má. Na výstavní hernu na náměstí Národních hrdinů snad ani nemá smysl upozorňovat: tento kousek Las Vegas se přitom také nachází na území památkové rezervace. Z uvedeného vyplývá, že památkové hodnotě jednotlivých objektům, ale i památkové rezervaci jako celku herny opravdu neprospívají. Pokud to nejsou přímo stavební úpravy domů, tak jsou to reklamní zařízení těchto provozoven, které nevkusně a křiklavě narušují fasády domů a atmosféru historického centra.
        Nový příklad zdevastování hodnotného historického objektu v centru města se nám aktuálně nabízí v ulici 8. května: v domě s orientačním číslem čtyři se v posledních měsících usilovně pracuje na adaptaci domu pro provoz herny. Původní dům byl poměrně hodnotným objektem, který zapadal do celku památkové rezervace. V domě byly cihlové klenby, záklopové stropy, fasáda byla osazena dřevěnými kastlovými okny a za domem se nacházel malý dvorek. Zcela prvním požadavkem majitele bylo tento dvorek zastropit, aby se mohl prostor provozovny rozšířit. To odborná organizace památkové péče pochopitelně zamítla, protože je to v rozporu s historickou parcelací a historickou podobou objektu. Magistrát města Olomouce tuto nepamátkovou úpravu nicméně povolil, protože ve dvoře prý existovaly v minulosti jednotlivé utilitární stavby. Zajímavý argument pro zastřešení celého dvora!  Jak se ukázalo, bylo to vpuštění "trojského koně." Další úpravy již probíhaly zcela živelně a bez povolení. Náhodnou prohlídkou bylo zjištěno, že došlo k vybourání zdí v prvním patře, odstranění stropu nad prvním patrem a narušení střechy. Rovněž byla ubourána cihlová klenba nad schodištěm a cihlová klenba nad sklepem byla proražena. Tyto úpravy byly provedeny nelegálně a lze pouze doufat, že za ně byl majitel objektu řádně potrestán stavebním úřadem. Následující úpravy byly již prováděny v podstatě ve spolupráci s památkovými orgány, nicméně spíše v jejich rozporu. Všechna původní okna byla vyměněna za plastová, přestože bylo požadováno zachování původních oken, nebo zhotovení kopií. Půda byla "samozřejmě" zabydlena a stropy byly vyměněny. Na střechu pak měl přijít naprosto nevhodný a nevkusný bonský šindel, čemuž snad bylo zabráněno. V současnou chvíli má majitel požádáno o další úpravy, které objekt definitivně "vykostí": všechny vnitřní zdi mají být v podstatě vybourány a dojde rovněž k odbourání zdí mezi dvorem a domem v přízemí. Tím dojde k vytvoření vysoce účelného sálového prostoru zřejmě pro umístění hracích automatů. Pokud budou tyto úpravy provedeny - a s ohledem na přístup majitele to lze předpokládat - bude dům v podstatě zvnitřku zdemolován.
        Opravdu musel tento dům padnout za oběť takovým "úpravám"? A který dům bude následovat? Můžeme se pouze obávat toho, že se bude jednat o památku. A kolik těchto domů bude muset být znehodnoceno, než se město Olomouc rozhodne, že herny do historického centra opravdu nepatří? Stane se snad z historického centra Olomouce centrum herního průmyslu? Budou domy v centru kulisami heren?
        Doufejme ve změnu. Olomouc má jedinečně historické centrum, jehož hodnoty stojí za to uchovat pro budoucí generace!
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
"Rekonstrukce" zdárně dokončena
Mgr. Jan Kubeš
06.05.08 08:33
DEMOLICE NA TŘÍDĚ SVOBODY
Mgr. Jan Kubeš
24.09.08 01:01
show all comments