ČVUT: Olověný Dušan pro Daniela Nováka a ateliér Šépky a Hájka

Publisher
Kateřina Lopatová
13.03.2008 12:15
Soutěž studentských projektů z Fakulty architektury ČVUT, kterou již tradičně pořádá jednou do roka v zimním semestru Spolek posluchačů architektury, zná své vítěze. Do té chvíle přísně tajené výsledky byly slavnostně vyhlášeny na včerejším večeru v holešovické La Fabrice. Pětičlenná porota, která se podle pravidel soutěže skládá z osobností toho roku nepůsobících na FA ČVUT, označila za nejlépe zvládnutý úkol urbanistický projekt Daniela Nováka z ateliéru Jana Sedláka a Ivana Hnízdila Troja – Holešovický ostrov – osada Rybáře. Z trojice nominovanýchh ateliérů zvítězil ateliér Jana Šépky a Petra Hájka.

    Práce Daniela Nováka reaguje na povodně z roku 2002 a především na následně vypracovaný projekt protipovodňového valu, který podle autora nebere ohled na stávající zástavbu.“Nový návrh vychází z původního, ale snaží se jej sladit s okolím tak, aby se stal jeho součástí. Val rozděluje území na dvě části. Část před valem je v záplavové zóně – za valem lze dnes nevyužívané plochy využít k zástavbě.“
    Ateliér Šépky a Hájka se podle vlastních slov již několik semestrů zabývá dvěma otázkami: „Jednou je zahušťování města, kde si snažíme vybírat netradiční místa, která mají v současnosti definovanou funkci. Druhým tématem je prolínání více funkcí v jedné budově. K těmto úvahám nás vede především nedostatek místa ve městě, kdy se díky vysokým cenám za pozemky v centrech, začínají rozprostírat satelity do volné krajiny. A i když město, podle našeho názoru, v dnešní době umožňuje další zahuštění, není tomu tak.“
    Skutečnost, že jsou úvahy přesahující objem solitérního domu společné pro většinu nominovaných prací ocenila také porota, která v tomto rysu vidí „stále platný ač jakoby nový étos: odpovědnost – týká se především všeho křehkého a pomíjivého.“
    K soutěži byl vydán barevný katalog (z něhož jsou přejaty uvedené citace) v grafické úpravě Tomáše Legnera. Večer se odvíjel v uvolněné, nepříliš formální atmosféře alternativního klubu a snad právě na vrub jisté spontaneity lze přičíst i drobnou výtku: totiž absenci adekvátního představení vítězného návrhu na velkoplošné projekci, která k tomu svou přítomností vybízela. Přesto věříme, že skuteční zájemci se k výstavnímu panelu davem prodrali a kvality urbanistického řešení ocenili. Gratulujeme!

Porota: Petr Hrůša (předseda), Alena Hýblová, Daniela Polubědovová, Peter Sticzay-Gromski, Ivan Vavřík

Nominované projekty: Miroslav Jošt, Lucie Kirovová, Zuzana Kuldová, Pavel Nosál, Daniel Novák (vítěz), Pavel Pácalt, Peter Panulin, Jáchym Pešek, Monika Prostředníková, Martin Stoss

Nominované ateliéry: Jana Šépky a Petra Hájka (vítěz; studenti: Eva Brandová, Petr Fogl, Aleš Hamhalter, Vojtěch Kaas, Jindřich Klega, Zuzana Kuldová, Pavel Lesenský, Tomáš Lohniský, Zdeněk Marek, Pavel Nosál, Martin Prokš, Pavlína Sýkorová, Martin Stára, Tereza Šťastná, Mirka Tůmová, Radovan Vacík), Miloše Floriána, Aleny Šrámkové

Redakce Archiwebu se k soutěži Olověný Dušan vrátí podrobnějším představením vítězů.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
gratulace
jana p
14.03.08 12:36
show all comments