Cenu za nejlepší literaturu faktu má kniha o proměnách architektury Prahy

Publisher
ČTK
02.06.2023 07:10
Czech Republic

Prague


Praha – Hlavní cenu za nejlepší publikaci z oblasti literatury faktu dostal Richard Biegel za knihu Město v bouři. Má podtitul Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 a pojednává o proměnách architektury hlavního města v daném období. Ceny Miroslava Ivanova pojmenované podle známého autora literatury faktu, se dnes předávaly v Knihovně Václava Havla v Praze. Udílí je Klub autorů literatury faktu (KALF). Do 23. ročníku bylo přihlášeno 57 titulů z 25 nakladatelství.


Vítěznou knihu loni vydala Univerzita Karlova, kde Biegel působí jako ředitel Ústavu pro dějiny umění na filozofické fakultě. Objemná publikace popisuje proměny Prahy od prvních romantických zásahů, které městu daly nábřeží a promenády. V dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců staré Prahy.

Samostatnou kapitolu představuje doba meziválečných proměn města v metropoli nového státu, stejně jako temné protektorátní období megalomanských urbanistických plánů, poválečnou euforii s jejími architektonickými sny a brzký nástup totality. Finále knihy pak tvoří období let 1958 až 1970, které přineslo nejen návrat modernismu, ale také zásadní diskuse, jakou roli má vlastně historické centrum v organismu moderního města hrát.

Klub autorů literatury faktu udělil ceny ještě v dalších kategoriích. V kategorii České dějiny porota cenu dala Daliboru Váchovi za knihu Nad mraky, Každodennost 311. československé perutě RAF 1940-1945. V kategorii Světové dějiny má prvenství egyptolog Miroslav Bárta za knihu Tutanchamon, Století záhad a objevů, která loni vyšla ke stoletému výročí jednoho z největších objevů světové archeologie, nálezu nevykradené hrobky staroegyptského vládce Tutanchamona.

V kategorii Memoárová a biografická literatura porota cenu udělila za knihu pamětí českého politika a ekonoma Karel Engliš: Paměti. Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej. Cenu Miroslava Ivanova za celoživotní dílo v literatuře faktu pak dostal novinář a spisovatel Stanislav Motl.

Miroslav Ivanov patřil mezi nejvýraznější představitele české literatury faktu. Kromě více než tří desítek knih, z nichž mnohé vyšly v zahraničí, byl autorem téměř tisícovky novinových článků, více než 170 rozhlasových relací a desítek televizních pořadů. Jaroměřský rodák zemřel 23. prosince 1999 ve věku 70 let. KALF od roku 1991 tento specifický žánr propaguje.
0 comments
add comment