Publisher
ČTK
16.04.2018 18:40
Czech Republic

Prague


back to article
5 comments
Rudolfínské memorandum k MPP
Tomáš Vích
| 17.04.18 12:30
ze září 2016. Měl jsem ho tu na mém blogu, který od února 2018 nefunguje. "Nedirektivní svobodné plánování" je oxymóron.
"Období komunistického centrálního plánování má na svědomí prstenec paneláků a magistrálu pod Muzeem. Posttotalitní období nám zanechalo sídelní kaši okolo města způsobující dopravní zácpy. Od roku 2000 došlo důsledkem korupce k tisíci změnám „závazného“ územního plánu, a ke spekulativnímu zvyšování monofunkční zástavby, která dál zesiluje dopravní zátěž. Po absurdním prodloužení „platnosti“ tohoto územního plánu až do roku 2022 s narůstající nedůvěrou přecházející v jistotu chápeme, že tzv. „Metropolitní plán“ nevidí za hranici Prahy a povyšuje chaos na tvůrčí princip urbanismu, a že nepředkládá jasnou urbanistickou koncepci, která by zaručila tolik potřebný polyfunkční a polycentrický růst města, městských částí, čtvrtí a nevytváří podmínky pro zodpovědnou správu naší metropole. S narůstajícím rozhořčením vnímáme formální „komunikaci“ jak s odbornou, tak politickou a laickou veřejností.
Za východisko z dnešní krize a chaosu považujeme, jak je v Evropě běžnou praxí, tvorbu podrobnějších regulačních plánů, vzniklých na základě veřejných architektonických a urbanistických soutěží. Projednávání regulačních plánů převezme odpovědnost za mnohovrstevný a přiměřený rozvoj různorodých území v potřebném detailu a za účasti místních obyvatel. Věříme, že díky regulačním plánům, které se stanou novým standardem, Pražané dostanou zdravý a jednoduchý územní plán na evropské úrovni, který se očistí od regulací výšek a charakteru, které mu ze Zákona nepřísluší, a naopak bude plán doplněn o veřejně prospěšné stavby radnic, koncertních sálů, divadel, muzeí, škol, knihoven, stadiónů a především parků, které dělají město přátelské a kulturní. Územní plán musí být trvale udržitelný jak po stránce sociální, tak ekonomické a ekologické, a nelze k němu dospět jinak než veřejnou dohodou."
kecy
Tomáš Hájek
| 11.05.22 10:58
Ježiš to jsou zase s prominutím kecy. Vraťte se do pravěku, nebo se odstěhujte někam za hranice tohoto státu a nechte města růst. Sdružení podobná vašim názorům městům pouze škodí a uzavírají je do zlaté klece. Dnes města potřebují růst, stavět současnou architekturu, rozšiřovat infrastrukturu a dělat moderní kreativní místa pro relax. Nemůžete brzdit rozvoj a trendy doby pane Vích, už si to laskavě uvědomte.
Evropa v Praze
Vích
| 11.05.22 08:28
Jste se pane Hájku po 4 letech probudil , Rudolfínské memorandum 2016 reaguje na tehdy první známý návrh Metropolitního plánu. Návrh 2022 už místní vybavenost zobrazuje, stejně jako zahrady a zelené plochy a řada věcí se v něm na základě připomínek z roku 2018 zlepšila. Bohužel ale i zůstala řada vad, tak nás čeká další kolo. Je to normální demokratický proces, bohužel ale není k dispozici odůvodnění, proč byly/nebyly zohledněny tisíce občanských námitek, zřejmě to je založeno ve spisu, ale ten, pokud vím, přesto že je pořizování Metropolitního plánu "opatřením obecné povahy", stále není občanům přístupný. Tak se řada připomínek zopakuje, aniž by věcně reagovaly na neznámé důvody jejich zamítnutí. Řadě nedorozumění by se předešlo, kdyby transformační území byla podmíněna následným schválením podrobnějších regulačních plánů. Těším se, že se Evropa vrátí po pauze od II. světové zpět do Prahy, do svého srdce matky měst.
Vích
Tomáš Hájek
| 12.05.22 10:43
Ještě, že zmůžete leda velký prd. Život si cestu najde vždy. "Životem" rozumějte současnost a moderní architekturu a moderní přístup k životu v hlavním městě v 21.století. Jj, také budu připomínkovat, rád bych na Pankráci další výškové budovy.
Výškové budovy a moderní přístup
Vích
| 12.05.22 04:18
Zřejmě máme zcela rozdílný názor, co je moderní přístup k životu v hlavním městě v 21.století. Výstavba výškových budov na Pankráci dnes už fakt není moderní, ale typicky modernistická. Modernismus skončil jako trend či styl v roce 1969. Zdravě moderní Evropa dnes staví pěší města s lidským měřítkem, ulicemi, parky a náměstími - v duchu tzv. Nového urbanismu. Ne downtowny s mrakodrapy, dálnicemi a nekonečnou sídelní kaší okolo. Nás toto učili již Jiří Musil, Jiří Ševčík a Petr Urlich na fakultě architektury v 80. letech. Co se stalo, že jste tuto změnu paradigmatu před 50 lety zaspal?
Add new comment
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.