Videosoutěž s UN Studio

Source
UN Studio
Publisher
Petr Šmídek
03.09.2007 16:00
Amsterodamská architektonická kancelář UN Studio na svých internetových stránkách vypsala ojedinělou soutěž: pomocí filmu nebo sledu obrázků reprodukovat svůj individuální prožitek z některé stavby.
„Dosud byl člověk zvyklý, že tvář budovy, obraz jejího vnějšího vzhledu je definován fasádou. Ale musí tomu být skutečně tak?“ Tuto otázku si položili Ban van Berkel a Caroline Bos z kanceláře UN Studio. „Není to spíše tak, že si vytváříme celkové individuální dojmy a vzpomínky, které si člověk odnáší s sebou domů?“ Tyto vzpomínky mají teď být libovolným způsobem digitálně zpracovány a uloženy na film. Tyto práce mají pak soutěží nahrát na YouTube a odkaz poslat na emailovou adresu architektonické kanceláře. Poslední termín k zasílání emailů je 26. říjen 2007. Vítěz dostane nabídku absolvovat v jejich kanceláři praxi. Link>
0 comments
add comment