Výstava Slavné vily Moravskoslezského kraje

Source
GVU Ostrava
Publisher
Tisková zpráva
25.09.2008 13:00
29. 9. 2008 – 8. 11. 2008
Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
Výstavní sály otevřeny denně úterý – sobota od 10.00 – 13.00 a od 13.30 – 18.00 hodin.


Padesát staveb z uplynulých dvou set let, které představí publikace i výstava, skýtá přehled o vilové kultuře regionu. Přináší reprezentativní sondu do dějin novější architektury, ale také společenských a kulturních elit. Na jejich výběru se podíleli Jindřich Vybíral, Vladimír Šlapeta, Naďa Goryczková a Martin Strakoš.
Záštitu nad publikací i výstavou převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský a primátor statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnar.
Generálním partnerem projektu je akciová společnost Vítkovice, v jejímž majetku je jedna z nejvýznamnějších rezidencí – Rothschildův zámeček v Ostravě. „Rothschildův zámeček v tomto roce prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kterou mu vrátíme někdejší lesk. Stane se nikoli sídlem generálního ředitele, ale reprezentativním zázemím pro významná jednání s našimi obchodními partnery z celého světa. To je také důvod, proč jsme se ujali role partnera vydání publikace o slavných vilách a přípravy výstavy,“ uvedl generální ředitel Vítkovice, a.s., Jan Světlík.
Vernisáž proběhne v pondělí 29. září 2008 v 17 hodin v Domě umění. Výstavu uvede Ing. arch. Naděžda Goryczková.

Galerie výtvarného umění v Ostravě se přípravou výstavy a křestu knihy zapojila do projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. V rámci projektu je v letech 2007 – 2009 realizováno vydání 13 nových výpravných publikací vil a rodinných sídel z každého kraje ČR od poloviny 19. století do současnosti a celkem 13 slavnostních výstav a křtů v jednotlivých krajských městech. Slavné vily Moravskoslezského kraje jsou již desátou výstavní expozicí.
Jedinečnost světa vilové a residenční architektury byla a je založena na specifické podobě vztahu tvůrce a uživatele – autora a zadavatele, architekta a stavebníka. Právě díky této interakci došlo a dochází k specifickému propojení vizí jednotlivých architektonických dílen a osobního světa zadavatelů, z nichž většina byla výraznými představiteli společenského, politického, podnikatelského, uměleckého i vědeckého života v jednotlivých krajích i na celostátní úrovni. Tato forma „partnerství“ pak dala na našem území vzniknout architektonickým skvostům, jejichž estetickým a uživatelským hodnotám se obdivujeme dodnes.
Území severní Moravy a části někdejšího rakouského Slezska, které dnes tvoří tento region, stálo v minulosti spíše na periferii uměleckého a kulturního dění. Přesto však zdejší vilová architektura představuje zajímavý a do jisté míry svébytný fenomén. Rozvoj důlního a hutního podnikání na Ostravsku, jakož i textilní výroby v západním Slezsku, připravil už v 19. století ekonomické podmínky pro stavbu luxusních příměstských rezidencí.
Zpočátku je navrhovali místní stavitelé, později však stále častěji prominentní vídeňští architekti. Na počátku 20. století zde vyrostla řada vil podle projektů zdejších rodáků, kteří prošli radikálně moderním školením Otto Wagnera. Západní část kraje se tak může pyšnit řadou pozoruhodných vil navržených Leopoldem Bauerem a Josefem Hoffmannem.
V meziválečných letech přestal být tento region venkovem, odkázaným výlučně na zpracovávání vnějších uměleckých podnětů. Působili zde pozoruhodní tvůrci – v prvé řadě bratři Lubomír a Čestmír Šlapetové.
V socialistickém Československu se vilové kultuře nedařilo, a tak k její renesanci v tomto kraji dochází až po roce 1989, kdy se rodinné domy stávají příležitostí pro tvarové experimenty  mladých architektů.
Téma individuálního bydlení není jen otázkou minulosti, kapitolou, která je jednou pro vždy uzavřená. Chápeme naopak tuto látku jako stále živou a aktuální, jako problematiku, která přímo vyžaduje, aby se k ní aktivně vyslovovali především architekti a stavitelé dnešní.
                    Autorský tým publikace a výstavní expozice

Nad celým projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala patronát manželka prezidenta ČR Ing. Livia Klausová, CSc. a Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury ČR.
Pro realizaci záměru spojily své síly umělecká agentura FOIBOS a.s. Praha, Národní památkový ústav a jeho odborná pracoviště v krajích, krajská města a galerie.
0 comments
add comment