Vrtiška & Žák: Za dobrý design - výstava v Moravské galerii

Source
Moravská galerie v Brně
Publisher
Tisková zpráva
14.02.2023 08:30
Exhibitions

Czech Republic

Brno

Roman Vrtiška
Vladimír Žák
VRTIŠKA • ŽÁK

V Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně svou tvorbu představí architektonické a designérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák (Vrtiška & Žák) v expozici, která návštěvníky provede výběrem jejich společné práce v oblasti produktového designu. Ten je v případě předního českého studia jednou ze svébytných součástí širokého portfolia, ve kterém nechybí ani realizace výstavních instalací, komerčních a privátních interiérů či architektury. Všechna rozdílná měřítka se v jejich práci prolínají a odkazují tak na tradici chápání designu jako bytostné součásti našeho obytného a životního prostředí. Ve své tvorbě navazují Vrtiška & Žák na zlatou éru poválečného modernismu, období, kdy se kladl důraz na komplexní chápání navrhování a ve kterém tvůrci nedělali rozdíly mezi tak odlišnými úkoly, jako je návrh lžičky nebo mrakodrapu. Vrtiška & Žák jsou v tomto smyslu ojedinělými představiteli své generace a na rozdíl od svých často velmi úzce vyprofilovaných vrstevníků dokáží na stejné úrovni řešit projekty mnoha odlišných měřítek a typologických zadání. Zároveň vychází produktová tvorba kreativního dua z myšlenky demokratického designu přirozeně fungujícího v našem každodenním životě, řešícího konkrétní problémy a dostupného širokému spektru uživatelů. Projekty pro renomované tuzemské výrobce je v jejich případě jedním výsekem komplexního kreativního myšlení, které v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie představují v mnohovrstevnatém prostředí, jakémsi prostorovém bodě rekapitulující a zpřítomňující společnou produktovou tvorbu v určitém časovém úseku jejich kariéry i typologicky ohraničené části jejich jinak komplexnější a rozmanitější práce.
Autorské duo Vrtiška & Žák se stali absolutními vítězi Czech Grand Design 2021.
Mediální partneři: Artikl, Art & Antique, ArtMap, Czechdesign, Designum, DesignMag.cz, Dolce Vita, Elle Decoration, Forbes, KAM v Brně
Vernisáž proběhne 23. února 2023 od 16:00 (dětská vernisáž), v 18:00 slavnostní zahájení. Součástí tohoto večera bude ve spolupráci s Profil média i zveřejnění Nominací na Ceny Czech Grand Design za rok 2022 – to se tak poprvé v historii uskuteční mimo Prahu. Dále také uvedení snímku Tmání.
24. února od 10:00 bude probíhat panelová diskuze „Prezentace českého designu v zahraničí“. 

Výstava VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN je součástí oslav výročí 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea.
0 comments
add comment

Related articles