V ULITĚ I JINAK - geometrie designu Jana Padrnose

Severočeské muzeum v Liberci, 5.2. – 29.3.2009

Source
Martina Straková
Publisher
Tisková zpráva
24.01.2009 00:10
Výstava v Severočeském muzeu v Liberci představí dílo Jana Padrnose, jednoho z předních českých designérů. Ve světe designu se pohybuje od konce devadesátých let minulého století. V roce 2000 založil společně s kolegy firmu BLACKBOX. Firma měla sídlo v Třebíči, kde má stále výrobní základnu. V současnosti Jan Padrnos žije a pracuje převážně v Praze.

Tvorba Jana Padrnose se dotýká několika směrů designu. V raných pracích je zřetelné blízké spojení s volným výtvarným uměním. Velmi skrytě se v nich projevuje vztah českého designu ke světové postmoderně, která se k nám dostala ze světa se zpožděním a velmi dlouho přežívala. Řadu raných Pardnosových realizací lze do značné míry pokládat za artefakty. Heavy Industry, Mrakodrap, Totem, Ulita a především pak stěžejní dílo tohoto období Skultpura je možné chápat jako sochařské studie vztahu hmoty a prostoru. Přesto se jedná o předměty účelné, o knihovny. Vedle práce výtvarné jsou pozoruhodné i výběrem velmi kvalitních materiálů a precizním technickým řešením konstrukce. Projekty knihoven jsou leitmotivem Padrnosovy tvorby. Postupně se odklání od výtvarna směrem ke konstrukci. Knihovna Regal je uměřená, konstrukce bez jasných nosných vertikál přesto provokuje. Nejnovější projekt knihovny Neocubic si hraje s možnostmi konstrukce z lichoběžníků a vytváří jakoby fraktálovou strukturu. Zároveň navazuje na snahy českých kubistů vytvořit nábytkový kus, kterému vládnou ostré a tupé úhly. Jestliže nábytek Janáka, nebo Gočára je řešený klasicky a kubistické tvarosloví bylo většinou pouze přidávané, Padrnos vychází z konstrukce a velmi jednoduše dosahuje cílů, po kterých toužili kubisti.

Dalším tématem je stůl, respektive drobný konferenční stolek. Na formátu čtverce zkoumá autor opět možnosti materiálů, často velmi nových jako byl corian nebo perspex, konstrukcí a drobných dekorativních detailů. Oblíbená je prohlubeň inspirovaná jamkou ve sněhu ztvárněná poprvé u stolku Snowcache, který dnes patří mezi ikony českého designu. Celých deset let ovšem trvalo než se autor začal zabývat z pohledu designérů stěžejní úlohou - sedacím nábytkem. Rezignoval ale na židli a v souvislosti s přípravou nového výrobního programu obnovené značky UP závody navrhl hned dvě sedací soupravy. Pozornost zaujme především Couple, jehož monolitická čalouněná sedací část téměř levituje na subtilní kovové podnoži. S tématem sedacího nábytku pronikl i do exteriéru. Parkové lavičky jsou velmi elegantní, technicky precizně zpracované.

Touha pro práci s prostorem přivedla Jana Padrnose až k navrhování architektury. Řeší obdobné otázky jako u nábytku. Domy buduje ze základních geometrických těles, která staví na sebe, proráží, studuje jejich vztahy. Interiéry vytváří jako otevřený prostor v rámci sebe sama i směrem ven do přírody. Důležitá je kvalita materiálu. Pozoruhodné jsou především dva rodinné domy v Děčíně. Architektonické realizace jsou zároveň prostorem, kde autor uplatňuje svoji nábytkovou tvorbu. Vrací se tak k práci modernistů z počátku 20. století, jejichž cílem bylo vytvořit stylově jednotný, dokonale harmonický dům.

Jan Pardnos vystavuje svá díla na prestižních přehlídkách moderního designu v Miláně, New Yorku a nábytek značky Blackbox se stal součástí několika kolekcí českého designu prezentovaného na výstavách ve Vídni, Kolíně, Bruselu, Essenu atd. Díla Jana Padrnose jsou také zastoupena ve sbírkách Moravské galerie v Brně a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

> www.muzeumlb.cz
> www.blackbox.cz
0 comments
add comment