z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru

events.form.organizer
Galerie Jaroslava Fragnera, Ústav dějin uměni AVČR, Fakulta umění a architektury TUL

events.form.place
Galerie Jaroslava Fragnera

Start
fri 01.7.2022 11:00

End
sun 04.9.2022 19:00

vernissage
thu 30.6.2022 17:30

events.link
https://www.gjf.cz ...
ExhibitionsPublisher
Galerie Jaroslava Fragnera
Výstava se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti pana doc. Phd. Mikuláš Beka, Ph.D. Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní a muzejní prostor a začíná vytvářet nové vizuální i sociální vazby v širším kontextu krajiny, městského urbanismu a diskuzi o kvalitě veřejného prostoru městských aglomerací. Tento projekt, který zamapuje „českou situaci“ od doby normalizace, která započala na konci šedesátých let až po současnost postindustriálního kapitalismu doby „postpravdivé“. Bude vycházet z výstavy Veřejný prostor CZ, který Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a pod kurátorstvím prof. Petra Kratochvíla v roce 2017. Vývoj na území České republiky odrážel  či odráží celosvětovou proměnu výtvarného umění či vizuální kultury, která reagovala na nové geopolitické či sociální vazby a i na ekonomické zhmotnění v rámci investic soukromého sektoru. 
► zahájení 30. 6.
17: 30 moderovaná diskuzeMarie Foltýnová, Radek Horáček, Petr Kratochvíl, Jan Stolín, Kateřina Štroblová, Denisa Václavová
19:30 performanceDarina Alster: I-t´ing enquiry 
► křest publikace, komentovaná prohlídka, představení dokumentu Jana Strejcovského "Z galerie VEN!"  / 4. srpna v 19:00 
0 comments
add comment