Spekulativní scénáře dostupného bydlení

events.form.organizer
Galerie VI PER

Start
mon 01.6.2020 10:00

End
thu 11.6.2020 18:00

events.link
http://www ...
WorkshopPublisher

Workshop pro studenty architektury, sociologie, geografie

Workshop je rozdělen na dvě části:
Online příparvný workshop a semináře (1.–5. 6. 2020) zahrnují prezentace vedoucích jednotlivých skupin a individuální práci na tématu.
Druhá část (10.–11. 6. 2020) se koná v Kasárnách Karlín, jednotlivé týmy budou finalizovat společné výstupy.
Výstupem workshopu bude časopis, který obsáhne několik textů a všechny vzniklé projekty.

On-line přípravný workshop
On-line semináře tří spekulativních scénářů dostupného bydlení

Pomocí tří spekulativních scénářů budou účastníci samostatně prověřovat představy a možné vize vedoucí k dosažení dostupného bydlení.
V první části on-line semináře každý z hostujících lektorů představí svůj projekt vztahující se ke konkrétnímu scénáři dosažení dostupného bydlení, na základě kterého bude vysvětlena metodika k vytvoření vlastní vize pro jeho dosažení. V druhé části on-line wokshopu budou individuální spekulace každého účastníka prezentovány a následně diskutovány s hostujícími lektory i ostatními účastníky.

A. Scénář regulace: Jaké by byly ideální regulace a/nebo urbánistické plány pro dostupného bydlení? Jaké regulace a/nebo urbánní plány jsou potřebné pro zavedení dostupného bydlení?
Lektorka: Goda Verikaite (Rotterdam): architektka a designérka, členka platformy No Purpose zabývající se procesuální prostorovou praxí
https://www.nopurposecollective.com
čas: čtvrtek a pátek 4. a 5. června

B. Scénář vyjednávání: Jaké strategie a/nebo taktiky mají k dosažení dostupného bydlení město a jeho obyvatelé ve vztahu k soukromémo sektoru?
Lektor: Benedikt Hartl (Mnichov): architekt, zakladatel Opposite Office, která se věnuje projektům na pomezí reality a fikce
https://www.oppositeoffice.com
čas: středa a pátek 3. a 5. června

C. Scénář typologie: Jaká architektonická typologie vyhovuje dostupnému bydlení ve 21. století?
Lektor: William Maddison (Edinburgh): architekt, zkoumá nové ekonomické a spravedlivější modely bydlení
https://www.futureestate.co.uk
čas: pondělí 1. června a pátek 5. června

Workshop Karlín
Tři spekulativní scénáře dostupného bydlení v Karlíně

Pomocí tří představených scénářů budou účastníci testovat nové představy a vize pro dosažení dostupného bydlení v Karlíně. Budoucí rozvojová oblast v centru Prahy – Rohanský ostrov v Karlíně – představuje příležitosti pro zmírnění současné bytové krize.
V návaznosti na výstavu Pro/měna Karlín se během workshopu účastníci budou zabývat následky privatizace bytového fondu a gentrifikace v postsocialistickém městě, které je definováno asymetrickým vztahem mezi městem a soukromým sektorem. Cílem workshopu je najít možné scénáře, jak by mělo město a/nebo architekti plánovat novou čtvrť, aby byla dostupná všem.
Součástí workshopu bude procházka Karlínem, kterou povede architekt Jakub Nakládal z iniciativy Paměť města.

Magazín
Výstupem workshopu bude vydání magazínu, jehož součástí bude úvodní text od Maroše Krivého, eseje hostujících lektorů, které představí téma dostupného bydlení skrze jejich spekulativní projekty, informace a data o Karlíně vycházející z výstavy Pro/měna Karlín a výstupy z obou částí workshopu.

Workshop je zdarma, otevřen všem zájemcům a bude probíhat v anglickém jazyce.
Registrace na: info@vipergallery.org
Deadline registrací: 30. 5. 2020
Organizace: Eliška Málková, Lynda Zein a Galerie VI PER

Workshop je součástí programu Galerie VI PER na rok 2020 v rámci <a href="http://futurearchitectureplatform.org/">Future Architecture Platform</a>.
0 comments
add comment