Plavecký bazén Borská pole

jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

events.form.competitionOrganizer
Statutární město Plzeň

Announcement
15.12.2021

Deadline
wed 16.2.2022 14:00

events.link
https://tenderarena ...
Competitions



Publisher
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.

Porota

Řádní členové závislí

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně
Ing. arch. Irena Langová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Mgr. Pavel Šindelář, technický náměstek primátora

Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Lada Kolaříková
doc. Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Vladimír Pacek
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Odměny
1. cena - 1 200 000,-
2. cena - 800 000,-
3. cena - 500 000,-
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 500.000,-
0 comments
add comment