Jednohubky z díla Le Corbusiera

Přednáškový cyklus Památky 2023

Pořadatel
Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ústav teorie a dějin architektury

Místo konání
FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, posluchárna 111 – Krejcar

Start
tue 25.4.2023 17:00

Odkaz
https://www.fa.cvut ...
LecturesPublisher
Romana Vylitová
Soubor mikro-přednášek usiluje o představení dílčích, doposud málo diskutovaných aspektů díla architekta Le Corbusiera, významné osobnosti první poloviny dvacátého století. Přednášky doplňují soubor aktivit, zaměřených na významného tvůrce, konajících se ve druhé polovině dubna na FA ČVUT.

11. ročník volného přednáškového cyklu Památky pořádá Ústav památkové péče a Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT ve spolupráci s ČNK ICOMOS pod vedením prof. Václava Girsy.
0 comments
add comment