Otevřeně o Praze: Nákladové nádraží Žižkov – nová pražská čtvrť?

Pořadatel
Open House Praha; Krenovka; Sudop Real

Místo konání
Husitská 42/22, Praha 3–Žižkov

Start
wed 29.3.2023 18:00

Odkaz
https://www ...
DiscussionPublisher
Michaela Pánková
Organizace Open House PrahaKrenovka zvou na další společnou debatu z cyklu Otevřeně o Praze, která se tentokrát zaměří na budoucnost jednoho z největších pražských brownfieldů. Nákladové nádraží Žižkov patří nejen mezi významné pražské industriální památky, ale také lokality se značným rozvojovým potenciálem. Již několik let se diskutuje využití tohoto rozsáhlého a dlouhodobě nevyužívaného území na novou městskou čtvrť pro 23 tisíc obyvatel. Jaká by měla být její podoba a kdo se na ní bude podílet? Jaká bude dopravní obslužnost i kvalita veřejných služeb? Pomůže projekt vyřešit akutní problém s nedostatkem dostupného bydlení v hlavním městě?

To jsou jen některé z otázek, které zazní v panelové debatě o plánech na proměnu žižkovského nádraží v prostorách Čítárny Unijazz.

Panelisté:
• Anna Vinklárková, urbanistka odpovědná za petici Žižkov lidem a členka spolku ARNIKA,
• Benjamin Fragner, historik architektury a industriální archeolog z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze,
• Pavel Dobeš, zástupce a místostarosta Prahy 3 s kompetencí za územní rozvoj (včetně nákladového nádraží Žižkov),
• David Musil, ředitel Penta Real Estates.

Debatu bude moderovat lektor celoročních akcí Open House Praha Michal Šedivý.
0 comments
add comment