8.KONFERENCE PLATFORMY MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ

Inspirace ze Znojma, Japonska, Švýcarska, Slovenska i odjinud

events.form.organizer
Platforma městských architektů z.s.

events.form.place
Znojmo, Znojemský hrad, Hradní 84/10

Start
wed 02.10.2019 10:00

events.link
www.maplatforma.cz
LecturesPublisher


8.KONFERENCE PLATFORMY MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ
Téma: INSPIRACE ZE ZNOJMA, JAPONSKA, ŠVÝCARSKA, SLOVENSKA I ODJINUD
Pokud jde o duch místa a jeho zachování, je především nutné jej dešifrovat, najít v čem spočívá, nemusí to být na překážku soudobému přístupu. Narušil Plečník na Pražském hradě duch místa nebo jej rozvinul? Zkrátka, vyžaduje to zkušenost, pozornost a také neokázalost i trpělivost. Duch místa je komplexnost velmi různorodých skutečností, které nejsou jen hmotné povahy.
– Ing.arch. Jan Sedlák

Datum konání: 02.10.2019
Místo konání: Znojemský hrad, Hradní 84/10, Znojmo
Pořadatel: Platforma městských architektů z.s.

Platforma městských architektů z.s. ve spolupráci s městem Znojmo Vás srdečně zvou na konferenci s názvem Inspirace ze Znojma, Japonska, Švýcarska, Slovenska i odjinud. V pořadí již 8. konference Platformy městských architektů se uskuteční 02.10.2019 v prostorách znojemského hradu. Rozdílná měřítka vnímání města, mezioborová témata, vzdálená místa – pestrá vystoupení řečníků propojuje společné téma - INSPIRACE. Závěr konference je věnován komentované prohlídce města v doprovodu městské architektky Ing.arch. Ivety Ludvíkové.

Ing.arch Jaroslav Wertig - „ZPRÁVY Z PLATFORMY MĚSTSKÝCH ARCHIKTŮ“ doc. Ing.arch.Pavla Melková - „KOMUNIKATIVNÍ ARCHITEKTURA ad Důležitost všeobecné vzdělanosti architektů“ PhD., prof.Ing.arch. Jana Pohaničová, PhD. - „Z KULPÍNA CEZ BUDAPEŠŤ AŽ DO BRATISLAVY – portrét nejznámějšího slovenského architekta Michal Milana Harminc (1869-1964)“ Martin Nevosad a Václav Prokopius - „ LUUCY, 3D PLATFORMA PRO PLÁNOVÁNÍ A KOMUNIKACI“ Ing.arch. Marek Štěpán - „ KOSTELY A SAKRÁLNÍ BROWNFIELD“ Mgr. František Korbel - „ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON“ PhD., Zdeněk Thoma - „ KOUZLO JAPONSKÝCH ZAHRAD“ PhDr. Allan Gintel, CSc - „MĚSTO JAKO DOMOV“ Ing arch. Iveta Ludvíková - „ VEŘEJNÝ PROSTOR V HISTORICKÉM JÁDRU ZNOJMA“

Konference Platformy městských architektů je od samého počátku vzniku koncipována jako interdisciplinární otevřené fórum, určené nejen pro městské architekty, politiky a úředníky, ale i pro širší veřejnost se zájmem o témata spojená s městem, veřejným prostorem, kvalitou vystavěného prostředí a života v sídlech.
0 comments
add comment