Rodinný dům

Rodinný dům
Tento dům byl navržen v roce 1997 a byl dokončen v roce 2002. Stojí v Náchodě na velmi stísněném a velmi svažitém pozemku poblíž městského koupaliště a sousedního rybníka. Celou stráň, do které je dům zasazen tvořili původně různé rekreační chatky. Představu v jakém urbánním prostředí se nachází dům jedna z fotografie. Neuspořádané území bez výrazného charakteru, které si vynutilo jednoznačně vymezit stavbu proti svému okolí. Příchod k domu je po úzké obyčejné cestě.
Aby získala stavebníkova rodina určité soukromí, je navržena stavba do dvou výškových rovin. Na nejnižší úrovni je nástupní prostor. Je rozšířením ulice a dává vstupu do domu monumentalitu, která vyvažuje obyčejnost přístupové cesty. Z řezu je patrné, jak je dům osazen výškově. Z nástupního vnějšího prostoru prochází návštěvníci úzkým schodištěm vzhůru k domu. Dům je osazen v úrovni terasy. V nástupní úrovni je pouze garáž. Návštěvník nebo příchozí vnímá dům jako mohutný betonový základ ze dvou kolmých stěn směřujících příchozího k brance před úzkým schodištěm.
Po schodech se příchozí dostane na terasu, z které vstupuje do domu. Rozdílnost domu proti charakteru spodní části stavby přístupné z ulice určují odlišné materiály. Dřevěný přátelský dům proti betonovým stěnám garáže a opěrné zdi. Dřevěná lodžie vytváří optický přechod do zahrady. Lodžie je předsazena před druhé podlaží s ložnicemi.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
rodinný dům
Renda
03.07.07 12:02
show all comments

more buildings from ARCHTEAM