Obchodní centrum, Opava

Obchodní centrum, Opava
Address: Horní náměstí, Opava, Czech Republic
Project:2009 - 2010


Návrh našeho ateliéru vzešel z vyzvané soutěže městem Opava a skupinou Crestyl group na ztvárnění severní fronty Horního náměstí v Opavě. Dominantou tohoto náměstí je renesanční budova radnice na západní straně a budova divadla na východní straně. Uprostřed se nachází velkorysá kašna, jejíž tvarosloví (mimojiné) bylo inspirací pro náš návrh. V současné době se v severní frontě Horního náměstí nachází dvoupodlažní prefabrikovaná budova sloužící jako samoobsluha. Ta byla dříve součástí areálu ministerstva zemědělství, jejíž hlavní budova již byla snesena. Příliš horizontální hmota stávajícího objektu a její nízká výška členěná pouze pásy oken snižuje kvalitu jinak krásného historického centra Opavy. Důležitým faktorem pro náš návrh také bylo to, aby výsledná budova harmonicky doplňovala již vytvořenou strukturu obchodního centra od architektonické kanceláře Petr Franta Architekti. Ta byla inspirována okolní zástavbou a krajinou vnitrobloku před vybouráním v 60. letech 20. století.

Hmotové řešení — Při formování vygradovaného vstupního portálu Radniční pasáže zasahujícího směrem do prostranství náměstí sloužila i nám jako inspirační zdroj srostlice historických střech. Náš návrh opět doplňuje vyšší domy na okraj řešeného městského bloku, uprostřed kterého je již navržená krajina nižších objemů obchodního centra s pasážemi. Hmotově objekty gradují směrem k původní budově radnice.

Urbanistické uspořádání — Členění nové hmoty je v duchu původní parcelace. Prostranství mezi radnicí a divadlem chápeme jako hlavní shromažďovací prostor v centru města. Nové obchodní centrum bude měřítkově a významově plnohodnotným prvkem Horního náměstí. Prolamovaná fasáda Radniční pasáže reaguje i na tvary výdlažby okolo vodní plochy. Navrhujeme živý uliční parter s drobnými obchodními plochami, jakými jsou např. květinářství, trafika a restaurace s venkovním letním posezením, které budou vytvářet přirozený ruch pěší zóny.

Fasády — Natočení hlavních vstupů obchodních pasáží přizpůsobujeme hlavním směrům přicházejících lidí. Namísto nízké, fádní a ploché fasády Slezanky stavíme plastickou fasádu proporčně navazující na fasády předválečného uspořádání bloku. Nově pojatá uliční fronta nabízí nové vizuální podněty vzniklé hrou stínů dopadajících na porézní kamenný obklad z travertinových desek. Velkorysý vstup do Radniční pasáže formujeme jako hlavní bránu – vstupní portál do vnitřního labyrintu prosklených ulic obchodního centra. Skleněná brána vytváří charakteristický, lehce rozpoznatelný bod v srdci města. Ve skleněných obkladech stěn a stropů se ve dne bude odrážet ruch na náměstí, a naopak večer budou vyzařovat do okolí vnitřní život budovy.


> Crestyl Slezanku v Opavě nakonec neopraví, stavět bude vedle [ČTK; 9.3.2016]
0 comments
add comment

more buildings from Chmelař architekti