Biografie
1981 - vystudoval architekturu na ETSAM v Madridu
1982-92 - pracoval v kanceláři Rafaela Moneo
od 1992
- vede společně s Luis M. Mansilla vlastní arch. ateliér
2000
- získal doktorát na téma 'Displaced concepts'

Realizace a projekty