Urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka

Urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka
Spolupráce:Juraj Kováč, Michala Valíčková, David Böhm
Soutěž:2010
Realizace:2010


V mezinárodní kombinované urbanistické soutěži jsme se umístili na 6. místě.
David Böhm

Dvacetihektarový pozemek Černé louky je dnes chátrajícím „brownfieldem“ s dosluhujícími objekty. Tento lukrativní pozemek se nachází doslova pár kroků od centra Ostravy a odděluje dnes město od půvabného zákoutí soutoku Ostravice a Lučiny. Návrh spočívá v doplnění stávající zástavby novým kompaktním celkem. Ten výběžkovitými útvary vrůstá do prostoru řešeného území, aby se prolnul s přírodou proudící v opačném směru.
Ikonami areálu jsou galerie, koncertní dům a centrum moderní hudby, které jsou umístěny do těžiště kompozice. Nástupní prostor vytváří dvě náměstí umělecké a hudební. Ve směru k řece se komunitní a školské zařízení mění v čisté bydlení, zatímco v příčném směru se veřejný prostor střídá s poloveřejným. Na hraně parku je veřejný prostor vyztužen službami a obchody. Pravý a levý břeh řeky je ponechán k rekreaci a volnočasovým aktivitám, oba břehy jsou propojeny na třech místech pěšími lávkami. Krajinný charakter je na pravém břehu posílen nízkou pavilónovou architekturou a akcentován rozhlednou na soutoku Ostravice a Lučiny.  Výška zástavby Černé louky nepřevyšuje stávající zástavbu městského jádra.
text : Peter Sticzay-Gromski
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASGK Design, s.r.o.