Stánek Czech Cities and Regions

Stánek Czech Cities and Regions
Statika:A2 Timber
Adresa: Messe München, Mnichov, Německo
Realizace:4. - 6.10.2022
Užitná plocha:228 m2


Spolupráce: Radek Sátora, Antonín Hampl, Michal Klimeš
Fotografie: Jonathan Sage
CHYBIK + KRISTOF navrhli pro Ostravu otevřený a transparentní stánek, který zve hosty k ochutnávce současného Česka. Nabízí prostor pro kultivovanou prezentaci českých měst a regionů: Ostravy, Prahy a Moravskoslezského kraje. Každý ze subjektů je zde zastoupen jedním blokem - zasedací místností, která poskytuje prostor pro specifické potřeby prezentace subjektu.
Expozice drží krok se současnými trendy a podporuje udržitelnost. Nabízí dostatek prostoru pro setkávání a jednání v různých stupních formálnosti a zároveň klade důraz na pohodlí a komplexní zážitek návštěvníka.
Témata výstavnictví a pavilony jsou pro ateliér již z minulých projektů známou typologií, a to jak v kontextu světové výstavy Expo v Miláně, tak drobnějších zásahů v městské zástavbě a veřejném prostoru v podobě konceptu Manifesta Market. Projekty se odkazují na udržitelné stavění a přemýšlení v mnoha aspektech. Především se jedná o využití modulárních prvků, možnost znovu použití konstrukčních prvků nebo přímo celých struktur.
Srdce projektu tvoří zastřešený prostor, vymezený jednotlivými bloky. Prostor poskytuje chráněné místo pro odpočinek, setkávání, a neformální jednání. Prostor expozice uzavírá bar a amfiteátr, který symbolizuje ústřední téma prezentace Prahy i Ostravy - nové koncertní sály.
Konstrukce je tvořena trojrozměrnou mřížkou z dřevěných latí v rastru 600 x 600 x 600 mm, která svou transparentností propojuje vnitřek a vnějšek stánku. Rozdělením konstrukce na prefabrikované díly, je umožněna snadná přeprava a rychlé sestavení na místě v omezeném čase.
Transparentní zastřešení sjednocuje centrální prostor a symbolizuje provázání měst a regionů Česka.
Variabilní systém vkládání různorodých prvků do konstrukce umožňuje vyhovět specifickým požadavkům každého vystavovatele a zároveň udržet vizuální jednotu celé expozice. Zeleň ve vložených květináčích odkazuje na důležitost přírodního elementu v navrhovaném prostředí a vytváří komfortní prostředí pro návštěvníky.
Volba materiálů reaguje na poslední trendy v architektuře, především na udržitelnost. Zároveň je kladen důraz na vizuální jednotu stánku, která kontrastuje s množstvím a různorodostí vystavovaného obsahu. Nosná konstrukce je navržena ze dřeva, stavebního materiálu se zápornou uhlíkovou stopou. Jednotlivé vložené prvky jsou potom navrženy z desek z lisovaných nápojových obalů. Součástí expozice jsou svítidla, navržená z použitých PET nádob - povyšují odpad na užité umění.
CHYBIK + KRISTOF
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS