Sběrna surovin s čistírnou odpadních vod

Sběrna surovin s čistírnou odpadních vod

Čistírna odpadních vod je v podstatě rozšířením profilu kanalizace. Veškerá technologie čistírny s kalovým silem, skladem, strojovnou klimatizace a šatnou je v "kamenném bloku" pod zemí na úrovni 0,0 = 559,0 mnm. Terasa na střeše tohoto "kamenného bloku" navazuje na úroveň silnice a mostu. Dřevěná bouda sběrny surovin je na této terase ve výšce + 3,6 m. Hlavní hladká fasáda s římsou +7,2 m se obrací k obci. Okapní římsa jižní fasády tvarem doplňuje jímací zařízení náhonu s jezem a most. Sběrna je rozdělena na čtyři haly dlouhé 7,2 s rozponem 3,6 m. Vedle zateplené kanceláře je hala pro váhu a lis, další dvě jsou pro skladování. Suroviny nevyžadující zakrytí je možné po zvážení házet přímo do kontejnerů na zpevněné části dvora, který je o 2,4 m níže, tedy na kótě +1,2 m. Pro rumy a zelený odpad jsou určeny boxy 3,6 x 7,2 m u vstupu do sběrny. Druhé dva v ose sběrny slouží ke kompostování.
Základním modulem celé stavby jsou čtyři krychle 7,2 x 7,2 m. Tento modul je dále dělen na poloviny a třetiny, tedy ve výsledku na 1,2 m. V tomto modulu je nosná konstrukce, dělení soklu, dřevěný obklad, vrcholy a úžlabí střech, vrata, okna, zábradlí i ostatní detaily a členění.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Roman Koucký architektonická kancelář