Rekonstrukce a dostavba areálu LIM

Rekonstrukce a dostavba areálu LIM
Adresa: Za drahou 171/17, Hostivař, Praha, Česká republika
Investor:Laboratory Imaging, spol. s r.o.
Realizace:2008
Užitná plocha:270 m2
Zastavěná plocha:188 m2
Obestavěný prostor:1173 m3


Projekt spočíval v dostavbě k hlavní budově sídla firmy Laboratory Imaging (LIM) s částečným využitím stávajících objektů.
Součástí projektu byl kromě rekonstrukce a nové přístavby i návrh a realizace interiéru a také parterové úpravy.

Z hlediska koncepce řešení byl kladen důraz na uvolněnou atmosféru a vytvoření prostoru pro neformální setkávání. Vzhledem k tomu, že jedno z přání klienta bylo použití zdiva ze staré stavby, byla navržena stěna ze starých očištěných cihel - osa - která probíhá objektem a návštěvníka vede ven, do exteriérových prostor pro neformální setkávání.

Návrh interiéru byl částečně inspirován činností klienta - LIM montuje jemnou techniku a některé detaily interiéru byly pojaty jako detaily ze stavebnice Merkur.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, kde horní podlaží je výrazně ustoupené. Hmota horního podlaží koresponduje s hmotou již zrekonstruované továrny, tvoří pokračování a vytváří tak jednotný celek. Spodní podlaží využívá v maximální míře velikosti pozemku a je polozapuštěné tak, aby neobtěžovalo sousedy.
Tvarování hmot je jednoduché, razantní a využívá aktuálního tvarosloví.

Jednotlivé prostory jsou vůči sobě rozposunovány o zhruba výšku podlaží, což vychází jak ze hmotového řešení, tak ze snahy segregovat jednotlivé provozy.
Středem objektu prochází dvoupodlažní hala, doplněná o světlík, která vytváří základní komunikační prostor. Ten je napojen na stávající recepci. Dvoupodlažním prostorem prochází již zmiňovaná interiérová stěna z lícových cihel.

Okenní otvory jsou relativně malé, aby interiér nebyl příliš zatěžován tepelnými zisky ze slunečního záření, ze stejného důvodu jsou použity i výrazné přesahy střech.
Prosklené stěny jsou orientovány na sever a jsou směrovány do přednáškového sálu a do chodby - zprostředkovávají vazbu na exteriér.

Použité materiály jsou často ponechané ve své přírodní podobě - režné zdivo, dřevo, lakované dřevoštěpové desky či ocelové konstrukce s pohledovými spoji - podporují industriální charakter stavby.
Snaha projektanta byla, aby se prostory prolínaly - aby areál byl používán jako celek, aby se co nejvíce setřela ostrá hranice mezi "venku" a vevnitř" - během roku je mnoho období, kdy je příjemné být v kontaktu s venkovním prostředím, ale počasí ještě nedovoluje být zcela venku.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od RH-ARCH s.r.o.