Kloboucká lesní

Kloboucká lesní
Investor:Kloboucká lesní
Projekt:2019
Realizace:2020
Zastavěná plocha:925 m2
Obestavěný prostor:7200 m3


Společnost Kloboucká lesní je firmou, která vytrvale prošlapává cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou. Inspiruje se odkazem našich předků a zároveň zkouší stále nové technologie i možnosti. V oboru, se kterým obvykle není spojována inovativnost a odvaha, se firma profiluje jako pokroková a kreativní. Sídlo společnosti, které navrhujeme, má tyto ideje reprezentovat. Kloboucká lesní se svými aktivitami snaží ukázat potenciál udržitelného stavění v souladu s ekologickým myšlením a nejmodernějšími technologiemi.

Odvětví, v němž firma působí, prochází dramatickou změnou vlivem posunu přírodních podmínek. Sídlo firmy tedy musí být pružně upravitelným prostorem umožňujícím vývoj a změnu. Vytváříme prostory pro tvůrčí práci, výzkum a inovaci. Dům je navržen jako schránka tvořená konstrukcí, prostory uvnitř jsou přestavitelné a jsou zde vytvořeny rezervy pro nečekaný rozvoj.

Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti. Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi - to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál – dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný. Použity jsou profily BSH - vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát zopakuje a vytvoří dlouhou elegantní hmotu celé stavby.

V urbanismu fabriky je pro sídlo zvoleno nejlepší možné místo. Severní fasáda objektu je otočena k obci a přijíždějícím návštěvníkům. Stavba svou hmotou zakrývá průmyslové stavby areálu a její pozadí v druhém plánu tvoří krásná scenérie Pláňavského hřebene.

Na přípravě stavby i budoucí realizaci spolupracujeme převážně s místními firmami. Takovou podporu valašský region nejen potřebuje, ale také si ji i zaslouží. Je to právě tato část naší republiky, kde vyrůstají velmi zajímavé firmy, které se díky kvalitě práce a inovacím dostávají rychle do podvědomí nejen stavebního trhu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od mjölk architekti