Interiér centrály společnosti Sberbank CZ

Interiér centrály společnosti Sberbank CZ

Naším úkolem byl návrh kompletního interiéru centrály společnosti Sberbank CZ do pronajatých prostor kancelářské budovy v Praze 5. Vzhledem k půdorysnému tvaru pronajatých prostor, uspořádání základního nosného systému a modulaci fasády, jsme se rozhodli interiér navrhnout jako novou strukturu vloženou do již daného plánu. Interiér vestavby tak vytváří uvnitř dané budovy samostatný svět "krystalů" a zalomených stěn, nabízející nečekané a stále se měnící průhledy a průchody interiérem.
V prvním patře centrály je mezi dvojicí bloků zasedacích místností umístěn velkorysý odpočinkový prostor, nabízející také možnost neformálních jednání a setkávání se pracovníků. Tento prostor je na jedné straně vymezen celoprosklenou fasádou domu, na straně druhé pak tvarově výraznou knihovnou s množstvím polic, s průchody a otvory na sezení. Knihovna v sobě skrývá mohutnou betonovou nosnou konstrukci domu a zároveň velice dobře odděluje již zmíněný odpočinkový prostor od pracovních míst.
V posledním třetím podlaží (z pohledu nájemních prostor Sberbank CZ), které slouží klientům banky, jsme navrhli hlavní recepci, která vychází rovněž z formy vloženého uzavřeného krystalu a je tvořena konstrukcí opláštěnou průsvitným podsvětleným corianem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.