Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Pavel Janák: Výjimky ve vývoji

Náš hledající zájem - pátráme-li v umělecké historii - obrací se především k počátkům uměleckých období a k obratům směrů slohových: nacházíme v těchto dějinných okamžicích, jimž i situace současného umění jest podobna, pudové počiny v počátcích uměleckého tvoření čisté a odhalené, jak počínají se ještě nahé a tradicí tvoření nezakryté, bez konvenčních výrazů; anebo ve chvílích, kdy vývoj nějakého směru a slohu se obrací a láme jinam, jak výtvarný pud tvoření nanovo proniká nahromaděnou již tradicí a konvencí slohu, jak ji znovu - když počínala již tuhnouti - skrápí a zkypřuje. I výjimky a odchylky tzv. vývoje uměleckého dění nás poutají: jsou to události vyvolané nárazy bezprostředního individuelního tvoření a nazírání na tradiční a vývojově jdoucí celek. Zde projevuje se obyčejně vzácně jasně - srovnáme-li tato výjimková díla s tradičními - podíl čistého tvořícího pudu; tu lze jej přesně rozpoznati jako ve směsi dvou látek, z nichž jednu (současnou, ustálenou tradicí) známe; druhý díl projevující se jako odlišné úsilí, umělecké dílo vychylující z tradice, jest osamoceně vytvářející pud jedincův.
Dvě krásné práce starého vnitřkového umění - skříň ze 17. století z knížecího zámku Lobkoviců v Roudnici a kamna z 18. století, původně na zámku Wiśniowci (nyní v krakovském muzeu), které v přílohách přinášíme, jsou takovými výjimkovými díly umělecké historie; přinášíme je nikoli tedy, že by představovaly naše umělecké vyznání, ale protože nás v jejich křížení zajímá jejich složka čistého výtvarného původu. Obě práce vznikly v dobách, jež měly již velmi cely sloh. tj. úplně vypracovanou výtvarnou mluvu a ku všem projevům vystačující. Velká architektura poskytovala drobnému, na ní tehdy závislému umění vnitřkové-mu celé své architekturální bohatství, seřazené tradicí v logické řady článků a tvarů, vázané poměry i pořadem. Dle tehdejšího názoru veškero drobné umění řemeslné aplikovalo velkou architekturu a jeho práce byly porostlé architektonikou, pod níž se ztrácela vlastní podstata věci: postupující však a sílící tradice souběžně počala se pokoušeti také již samostatněji a skutečně výtvarně o samostatný tvar věcí a zkoušela jej přetvářeti i prostorově (stupňovaná plastika a borcení barokních skříní). Autor skříně (již volíme k demonstraci za příklad) zůstal dalek obou současných tradičních prostředků vytváření, nepoužil ani aplikace architektury, ani nepřetvořil kostru skříně: přijal sice skříň jako truhlovitou, konstruktivně vymezenou, zato však překonal rozkol, který současně trval mezi povrchovou aplikovanou architekturou a mezi pokusy o prostorové přetváření věcí. a myslil si své dílo předmětně, obsahově a tvarově úplně jednotné. Rozeznáváme dobře, že jeho kritičnost, jeho samostatný názor a síla jeho tvořivosti zabránily mu, aby se vyjádřil běžnými prostředky aplikované architektury, ale nebyl dosti silným, aby odvážil se zase až na vlastní základní tvarovou kostru skříně. Když však vytvářel její římsu, sokl, stěny a křídla, byly jeho samostatné výtvarné schopnosti velmi činné; užil sice k vyjadřování slohových profilů (barokních), ale v takové dynamice, intenzitě a otevřenosti, že tyto jdou daleko za současnou obvyklou a dovolenou míru vyjadřováni a jsou vlastní kvalitou tohoto díla. Celý povrch skříně je ožit. schopnost vytváření na přetváření druhých dvou rozměrů ještě nevystačující, rozbíhá se lokálně v třetí dimenzi (kolmo k povrchu) ve směru plastiky plochy a v daných mezích celku co nejživěji, zhušťujíc zde náhradou o tolik, kolik se jí nedostávalo na smělosti v druhých směrech. Je třeba připomenouti si pro srovnání ony soudobé skříně, zcela pokryte představenou portálovou architekturou, aby bylo jasno, že tato skříň je pokusem samostatně odvažujícího se citu k vůli v tvoření: smysl po plastickém, neliterárním vyjádření vyvírá zde a prodírá se tradicí čistě a přímo jako od časovosti osvobozený - byť časově přibarvený - výjev tvoření.

Umělecký měsíčník
I, 1911/12, s. 237-238

Autor: Jakub Potůček, 08.04.07 14:20
Návštěvnost: 5834 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.