Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Za Janem Kotěrou

Zemřel nenadále a předčasně největší český architekt naší přítomnosti, zakladatel a budovatel naší moderní architektury, který byl otcem a ochráncem nejlepších snah veškeré dnešní generace, jež vždy bude se k němu vraceti. Teprve jeho nenadálý odchod uvědomil všem plný význam jeho velkorysé osobnosti. Veškeren stav moderních českých architektů, kteří byli spojeni s ním současností, vázáni jsou k němu zároveň přátelstvím, úctou nebo vděčností. Buď jako druh, bud jako přímý nebo nepřímý učitel, všem byl prvním a nejmocnějším představitelem moderní české architektonické myšlénky. Zahájil novou epochu českého stavitelství a jméno jeho jest těsně spiato s nejkrásnějším úsilím českého umění na začátku dvacátého století.
Zřídka kdy vloží osud vznik nové umělecké myšlenky do osobnosti tak povolané k těžkému a významnému úkolu, jakou byl Kotěra. Byl v duchu a pravdě umělcem i člověkem velkého slohu, který celým svým pudem i celým svým vědomím jedinečným způsobem bděl věrně, oddaně a neoblomně nad čistotou a ryzostí nové idee, a nad uhájením její cti v přívalu malosti, nepochopení, nenávisti i zloby. Odpůrci moderních snah v architektuře české dobře věděli proč soustředují svůj boj na Kotěru, proč snaží se oslabiti vliv jeho osobnosti, proč zmalicherniti zásadní velikost hnutí v Kotěrovi skvěle zosobněného. Jenom duch tak povýšený nad malicherný dnešek, nad všechnu zášťi výtvarně nemohoucích nepřátel, který imponoval všem jistotou a silou své myšlenky, mohl zajistiti vítězství nového slohu.
Mohutný tvůrčí duch Kotěrův a jeho ryzí karakter umělecký neznaly smlouvání, neznaly kompromisů a ústupů. Kotěra platil těžce a draze tyto svoje umělecké ctnosti, jimiž mnohdy zatarasoval si cestu, která při jeho nadání a schopnostech mohla býti daleko bohatší vnějšími úspěchy, kdyby byl chtěl pracovati obvyklými prostředky, vedoucími bezpečně a pohodlně ku popularitě a Širokému uznání. Kotěra nikdy nepodlehl i nejsvůdnějším nabídkám, jež byly v rozporu se zásadami jeho výtvarného programu a jeho životního díla. Vzpomeňme, kolikrát Kotěra vzdal se skvělých možností za cenu karakterní ryzosti a tím zachránil zároveň čest moderní české architektury. Vzpomeňme zde jenom dvou případů, jež nám ukazují Kotěrovu uměleckou osobnost v celém jejím typickém vůdcovském postoji.
 Roku 1908 vyzván byl rakouskou šlechtou, aby zbudoval representační pavilon na lovecké výstavě ve Vídni, s jedinou podmínkou, aby budova byla rázu barokního. Kotěra odmítá tuto podmínku a vzdává se docela tohoto úkolu, jehož splnění mohlo jemu otevříti nejskvělejší možnosti. A když po šestileté práci na projektu universitním roku  1913 škrtá následník trůnu jeho plány s poukazem na vypracování návrhu rovněž barokního, Kotěra nevyhovuje tomuto přání a předkládá za rok na to návrh souhlasný s první předlohou. Byl by opustil i tento celoživotní svůj sen za cenu ústupu a zrady veškerého moderního našeho snažení, za něž cítil krásně a plně zodpovědnost průkopníka a učitele.
Kotěrově velikosti, lidské i umělecké, děkuje náš kulturní vývoj za daleko více úspěchů, než dovede nevděčný dnešek pochopiti, změřiti a uznati. Vzpomeňme osudů jeho universitního projektu, do něhož vložil Kotěra nejen Šestnáct let pilné práce, ale i nejvyzralejší své výtvarnictví. Jestliže smrt zabránila mu však provésti vrcholné celoživotní dílo, jest samozřejmým závazkem celé generace, již vyvolal v život, aby cele postavila se za realisování Kotěrova uměleckého a kulturního velikého odkazu.
Zdroj: Styl IX, 1923-24, s. 3
Vložil: Petr Šmídek, 17.04.13 00:10
Návštěvnost: 2085 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.