Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Tadao Ando : Vzájemná nezávislost, vzájemné prostupování

1 - Existují jak útočné, tak i obranné zdi. Jinými slovy, stěny mohou vyjadřovat jak násilí, tak i odmítání. V řadě městských domů, které jsem dodnes projektoval, zdi určitě měly agresivní vzhled a obsahovaly rovněž prvek násilnosti ve svém mlčení. Zamýšlel jsem jimi znovu klást otázku povahy soudobé společnosti.
2 - V mých městských domech jsou obsaženy vícepatrové prostory a otevřené prostory (dvorky) uvnitř jinak uzavřených objektů. Vnější prostředí je vždy izolováno a zůstává vně a uvnitř vytvářím nový, zvláštní svět.
3 - Stěny v městských prostředích jsou v zásadě jiné než zdi násilí a odmítání a zpočátku musí působit na pozorovatele lichotivě. Jinými slovy, musí odmítat a zapuzovat a přitom i zvát a naopak, zvát i když zapuzují. Představují zrádnou architekturu.
4 - Průchody nesmí být zcela uzavřeny, jestliže máme dosáhnout důvěrného vztahu mezi ulicí a domem. Ožívají vzájemným prostupováním sféry veřejné a sféry soukromé. To pak umožňuje cítit, že v každé jednotce pulzuje život.
5 - Stavební místo je tišinou řeky, kterou je ulice a město. Je místem, kde stropem jsou nebesa.

Světlo a vítr
1 - Světlo kráse přidává na dramatičnosti. Vítr a déšť, díky svému působení na lidské tělo, dávají životu barevnost. Architektura je prostředníkem (mediem), který člověku umožňuje pociťovat přítomnost přírody.
2 - V mých pracích je světlo vždy důležitým činitelem, dramatizujícím prostor.
3 - Ve dvorech (atriích) příroda každý den ukazuje své různé aspekty. Ty jsou jádry života, který se v domě rozvíjí a prostředky, umožňující vstup přírodních jevů jako jsou světlo, vítr a déšť, které ve městě zapomínáme.
4 - Přiváděním přírody dovnitř a proměňováním světla do jednoduchých geometrických tvarů, které v městském kontextu jsou vylučovány, vytvářím komplexní prostory. Dávám proniknout vyjímečnému do nejběžnějšího a nejznámějšího prostředí - do domu - a tím podněcuji lidi k uvažování o tom, co vlastně je běžné.
5 - Na Západě existuje nebe, které je integrováno s architektonickým prostorem. Vidíme jej tehdy, když se uzavřené prostory náhle setkají s otevřenými.

Pečeť individuální vůle

1 - Primární krajina je vědomí, zahalené v temnotách, světlo, které postupně s hloubkou ubývá, pocit chladného doteku, děsivé sloupořadí v ohnisku rozptýleného světla, ozvěna smíchu vracející se z prostoru mezi sloupy zpět ke kalnému, mihotavému světlu.
2 - Co mohu udělat, je posunout Modernizmus trochu dále a zkoumat jeho možnosti - využít, co bylo přehlédnuto a zanedbáno. Architektura se musí velmi specifickými způsoby vztahovat ke městu a společnosti a vyhýbat se rozmazlování intelektuálními manipulacemi jako jsou historicizmus a sémiotika.
3 - Při projektování je pro mne důležité nacházet rovnováhu mezi tím, co je logické a co je nelogické.
4 - Chci, aby mé budovy přesahovaly meze fyzické velikosti. Chci, aby se lidé ptali sami sebe po podstatě bydlení (sídlení) a chci, aby se jejich těla probudila k prožívání života.
5 - Mé stavby jsou charakteristické omezenou škálou používaných materiálů a přímým působením textury materiálu. Co se prostoru týče, prostory, které vytvářím, nemusí nezbytně jasně vyjadřovat funkci.

Silové pole
1 - K architektuře existuje mnoho přístupů. Avšak do té míry, ve které je architektura pro město důležitá složka, architekti musí být k němu zodpovědní.
2 - Svah vyžaduje celkový, všezahrnující přístup k místu stavby, soustředěný na vytvoření třírozměrné "prázdnoty" (yohaku).
3 - Rámcem vymezené nebe generuje světlo a stín, inspiruje člověka ptát se po významu přírody a pomáhá mu rozumět skladebným prvkům prostoru. Zpracování místa se stává třírozměrným tvarováním krajiny.
4 - Japonská architektura se vyvinula z průniku umělého a přírodního, ze "čtení" topografie a citlivé vnímavosti k přírodě. Rychlá urbanizace zabránila architektům hledat v přírodě pomoc a architektura sama nemůže vytvářet příznivé prostředí.
5 - V daném (stavebním) místě se architektura pokouší ovládnout prázdnotu, jenže současně prázdnota ovládá architekturu. Má-li být dům autonomní a mít svůj vlastní charakter, pak nejen stavba, ale i prázdno musí mít svou vlastní logiku.

Vůle zdi (stěny)
1 - Podobně jako u pevnosti v poušti, zeď je nejen ochranou bariérou, ale duchovním předmostím, jasně definujícím svou přítomnost v proměnlivém proudění města a odmítajícím jakoukoliv myslitelnou představu veřejného.
2 - Zeď budí chuť na ni kreslit, snad proto, že je plochá. Tuto chuť však je třeba potlačit. Pokreslená zeď byla zbavena významu materiálu, ze kterého je zbudována. Stane-li se znakem, přestává existovat jako taková.
3 - Rámová konstrukce o stejných rozpětích je základem Modernizmu. Sloupům vzala jejich význam, posvátný charakter a rytmus. Proto zdi nahradily sloupy jako nosné téma architektury.
4 - Ohraničující zeď není jen jednoduše obranou. Zeď je prostředkem agresivního vyjádření vůle obyvatele žít ve městě. Současně také zajišťuje místo pro soukromý život, rozvíjející se uvnitř.
5 - Zeď je místem, kde se setkává logika města s logikou ohraničeného místa. Je nejmenším a nejzákladnějším regulátorem městské struktury.

Homogenní a mnohovrstevná krajina
1 - Krajina postupně získává vyšší, architektonický charakter, když jsou v ní umístěny sloupy, zdi a jednotlivé stavební prvky tak, aby měly vzájemný vztah.
2 - Můj cíl se může jevit jako snaha po vytváření abstraktních prostorů, ze kterých byla odstraněna lidskost, funkčnost a životní styl. Je tomu tak proto, že mé budovy obepínají co se na první pohled zdá jako prázdné prostory. Co však hledám, nejsou abstraktní prostory, ale prototypy prostorů.
3 - Nesoulad mezi vysoce uspořádanou geometrií a každodenním lidským životem vede ke srážkám, které pomáhají vytvářet nové prostory. Tímto způsobem získává budova jasnou identitu.
4 - Homogenní prostor vytvářený pomocí strukturních rámů o stejném rozpětí je prvním principem moderní architektury. Jenže mým záměrem je vytvářet prostory, které se mohou jevit na první pohled jako jednoduché, ve skutečnosti však k tomu mají daleko - chci vytvářet složité prostory, které jsou výsledkem zjednodušování.
5 - Individuální prostory, chráněné a přesto otevřené, kombinuji tak, aby vytvářely celek. Nejde jen o prostou kombinaci částí a části nejsou ani ovládány zvenčí. Individuální prvek je základem projektu a vztah mezi jednotlivým prvkem a celkem je brán vždy v potaz, jak se projekt rozvíjí zevnitř směrem ven.

Tadao Ando: Mutual Independence, Mutual Interpenetration, in Nihon no Kenchikuka, 6, 1986
Překlad: Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. / www.kostron.cz
Zdroj: Lubomír Kostroň
Vložil: Petr Šmídek, 06.05.13 23:50
Návštěvnost: 2891 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.