Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     

Kalendář akcí

Připravované

 • BEATRIZ COLOMINA – Soukromé a veřejné: Architektura ve věku sociálních médií
  Veřejný prostor CZ – krajina města
  Svatováclavský sál Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1
  Galerie Jaroslava Fragnera, Ústav dějin umění AV ČR
  22.11.2017
 • Přednášky

  BEATRIZ COLOMINA – Soukromé a veřejné: Architektura ve věku sociálních médií

  Veřejný prostor CZ – krajina města


  Svatováclavský sál Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1
  středa 22. listopad 2017, 18:00
  Galerie Jaroslava Fragnera, Ústav dějin umění AV ČR

  DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY 
  VEŘEJNÝ PROSTOR CZ – KRAJINA MĚSTA

  1. 11.–24. 11. 2017
  V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA 
   

  BEATRIZ COLOMINA
  "Soukromé a veřejné: Architektura ve věku sociálních médií"

  Nástup sociálních médií byl možná nejdůležitější změnou v sociálním, kulturním a ekonomickém životě jednadvacátého století. Otevřel se nový prostor pro navrhování. Sociální média jsou totiž opravdu zásadním prostorem navrhování. Prostřednictvím mnoha platforem můžeme nejen komunikovat a spolupracovat se stále širšími skupinami lidí, ale také přetvářet sami sebe. Obrazy, videa, texty, emotikony, tvíty, memy, komentáře, posty a reposty jsou využívány, aby konstruovaly digitální osobnost. Před rokem 2000 sociální média neexistovala. Pak nastal ohromující exponenciální nárůst množství kanálů, uživatelů, spojení a rychlosti. Několik sekund se stalo prostorem pro navrhování. Je to naprostá proměna způsobu života, která má obrovské důsledky pro města. …

  Přednáška bude zkoumat sociální média jako novou formu urbanizace, jako architekturu toho, jak společně žijeme. Sociální média nejen vytvořila nový druh virtuálního města, které převzalo mnohé funkce tradičního města. Ale také redefinovala a restrukturovala fyzický prostor. Dnes obýváme jakýsi hybridní prostor mezi virtuálním a reálným světem. Podobně jako nástup masmédií na počátku 20. století, přepsala sociální média znovu to, co je veřejné a co soukromé, co je uvnitř a co venku. Sociální média přetvářejí nás i prostor, v němž žijeme.

  Beatriz Colomina je profesorkou dějin moderní architektury na Princeton University v New Yersey. Ve své nejznámější knize Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (1994) se v souvislosti s tématem medializace architektury zabývala Adolfem Loosem a Le Corbusierem. Její poslední publikace (spolu s Markem Wigleym) are we human ? – notes on an archaeology of design doprovázela stejnojmennou výstavu na bienále v Istanbulu v roce 2016.

  V ANGLIČTINĚ, ZAJIŠTĚN SIMULTÁNNÍ PŘEKLAD DO ČEŠTINY
  VSTUP VOLNÝ A BEZ REZERVACE
  Přednáška se koná ve Svatováclavském sále Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1.

  http://www.gjf.cz/kalendar-akci/verejny-prostor-cz-krajina-mesta/


   

  vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 07.11.2017

 • José Aragüez: The Building
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  24.11.2017
 • Přednášky

  José Aragüez: The Building


  Vítkova 2, Praha 8
  pátek 24. listopad 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  José Aragüez vede od roku 2014 mezinárodní projekt The Building (Stavba), v rámci něhož byla uspořádána dvě symposia – na Architectural Association v Londýně a na škole architektury na Kolumbijské univerzitě v New Yorku –, a dále teoretický seminář na Cornellově univerzitě. Výsledky této práce vyvrcholily v knize vydané Lars Müller Publishers v listopadu 2016, která bude také tématem této diskuse.

  Jaký je vztah mezi stavbou a architektonickým myšlením? Jak lze o stavbě hovořit jakožto o místě, kde vzniká diskurz? Co znamená tvrzení, že architektonické myšlení je formou vědění? Může architektonické myšlení přinést diskurzivní poznání, které je specifické a přesto je lze zároveň i zobecnit? Během posledních několika desetiletí učinily dějiny a teorie architektury významný pokrok v posouvání svých hranic a rozšiřování svého publika. Rubem této expanze však je výrazný posun objektu a s tím i určité zanedbání vlastního architektonického myšlení. Na druhém konci spektra se diskuse zaměřily výhradně na proces navrhování a výsledek se často ukázal jako sebereferenční nebo omezený pouze na oblast praxe a ateliérové výuky. Kniha vytváří most mezi těmito dvěma proudy tím, že mobilizuje téma „stavby“, které zpravidla náleží k druhému směru uvažování, přičemž se však zabývá zmíněnou expanzí.

  Čtyřicet tři přispěvatelů pocházejících z Evropy a USA, čítající děkany, vedoucí akademiky, architekty, historiky, teoretiky, filosofy a doktorandy, se zabývá těmito a příbuznými otázkami prostřednictvím zkoumání klíčových architektonických struktur, které vznikly v Asii a na Západě od konce 80. let 20. století do současnosti. Pohlížejí na tyto struktury skrze celé spektrum témat, a to jak intra-, tak metadisciplinárních: patří mezi ně podobnost, hodnota, ikonografie, objektivita, téma města, nuda a digitální technologie. Tím vším tato publikace naznačuje cesty, kterými mohou budovy vytvářet koncepční rámce s vlivem přesahujícím architekturu a zasahujícím do dalších oblastí vědění a praxe. Mezi takové oblasti patří dějiny kultury a poznání, filosofie, literární teorie, město, umění a design jako celek.

  José Aragüez je architekt sídlící v New Yorku. Je profesorem architektury na Kolumbijské univerzitě a doktorandem dějin a teorie architektury na Princetonské univerzitě. Absolvoval obor architektura a urbanismus na Universidad de Granada ve Španělsku a obor Advanced Architectural Research na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V minulosti pracoval pro Antonia J. Torrecillase (Španělsko), MVRDV (Rotterdam) a Idom/ACXT (Londýn). Svou práci představil po celém světě (v Evropě, Severní Americe i na Blízkém východě), vyučoval na univerzitách Cornell, Princeton a na Universidad de Granada. Jeho projekty, prezentované částečně na lisabonském Architektonickém trienále 2013 a architektonickém bienále v Benátkách 2014, získaly množství cen a grantů od institucí včetně Canadian Centre for Architecture (CCA), the Barr Ferree Foundation, španělské vlády a Kolumbijské a Princetonské univerzity. Pro více informací navštivte https://www.josearaguez.com/.

  vipergallery.org/akce/58


   

  vložil: , 08.11.2017

 • Respekt k materiálu
  Jaký význam má udržování řemeslných hodnot v postindustriální době?
  Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha
  doprovodná akce výstavy Dělat les
  14.12.2017
 • Přednášky

  Respekt k materiálu

  Jaký význam má udržování řemeslných hodnot v postindustriální době?


  Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha
  čtvrtek 14. prosinec 2017, 19:00
  doprovodná akce výstavy Dělat les

  Na příkladu historických ornamentů s motivy lesů či dřeva, středomořských galeon a klášterních dveří ukazujeme, jak bylo dřevo v průběhu věků přetvářeno pod rukama řemeslníků, jak získávalo nové významy a zároveň si uchovávalo paměť i symbolickou hodnotu. Dřevo však bylo zároveň vždy úzce spjato se vznikem států – je klíčovým přírodním zdrojem, o který bylo třeba systematicky pečovat a neustále zvyšovat jeho produkci. Na základě zkoumání napětí mezi dřevem jako symbolickou hodnotou a komoditou docházíme k závěru, že hledání nových způsobů, jak nahlížet na materiály, je z etického hlediska velmi náročný úkol, který dává pojmu udržitelnost nový význam.
  --
   
  Valentina Pugliano is a Junior Research Fellow in the history of science and medicine at Christ’s College, University of Cambridge.

  Bernardo Zacka is a Junior Research Fellow in political theory at Christ’s College, University of Cambridge. Bernardo was trained as an electrical engineer and computer scientist at MIT, and went on to pursue a doctorate in political theory at Harvard. His research interests include contemporary normative political theory, political anthropology, organization theory, theories of architecture and space, and 20-th century European political thought.


   

  vložil: Jan Kratochvíl, 31.10.2017

  Probíhající

  Nejsou k dispozici žádné záznamy

  Skončené

 • PAVEL KAROUS – Historie kulturní politiky „Percent for Art“
  Veřejný prostor CZ – krajina města
  Betlémské náměstí 5a, Praha 1
  Galerie Jaroslava Fragnera
  15.11.2017
 • Přednášky

  PAVEL KAROUS – Historie kulturní politiky „Percent for Art“

  Veřejný prostor CZ – krajina města


  Betlémské náměstí 5a, Praha 1
  středa 15. listopad 2017, 19:00
  Galerie Jaroslava Fragnera

  DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY 
  VEŘEJNÝ PROSTOR CZ – KRAJINA MĚSTA

  1. 11.–24. 11. 2017
  V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA 
   

  Přednáška 
  PAVEL KAROUS
  Historie kulturní politiky „Percent for Art“


  Doprovázet architekturu a veřejný prostor našich měst výtvarným uměním je tradicí už od antických civilizací. Tato kulturní zvyklost byla vždy velmi významnou součástí života jeho obyvatel, neboť odpovídala na jejich náboženské – ideologické, estetické, reprezentativní, sociální a politické potřeby. Již v průběhu 19. století postupně odcházejí tradiční donátoři výtvarného umění v architektuře, jako byla dříve církev a šlechta, kterou nahrazuje sponzoři z řad buržoazie. V druhé polovině 20. století se v oligopolním kapitalismu vytrácí a v komunistických režimech zcela zaniká osvícený soukromý investor – národní kapitalista. Odumírající privátní sféru postupně nahrazoval v této funkci stát, který byl v 50. a 60. letech i v západní Evropě největším investorem. Vedení většiny evropských a severoamerických států po druhé světové válce, ve snaze posílit svůj kultivační a ideový vliv na své obyvatele, institucionalizovalo materiální podporu výtvarného umění ve veřejném prostoru. Jednou z velmi vlivných myšlenek na podporu současného umění v architektuře byla kulturní politika „Procento na umění“ (Percent for Art), která funguje ve většině zemí Západu dodnes.

  Pavel Karous (*1979) je sochař, který vytváří objekty, věnuje se místně specifickým instalacím, intervencím do veřejného prostoru, realizacím do architektury, výstavnictví a designu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Prostorová tvorba a na UMPRUM poté působil jako asistent v ateliéru Skla. Ve své tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností. Se svým dlouhodobým projektem „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru z období reálného socialismu. V rámci Plzeň 2015 evropské město kultury intervenoval s Michalem Pěchoučkem do památníku Československo-Sovětského přátelství, který přetvořili na památník sochaře Rudolfa Svobody. V roce 2016 vytvořil pro boskovické muzeum „Pomník Bruno Zwickera“. Ve stejném roce vytvořil architekturu výstavy „Jižní město – od utopie k realitě“ pro galerii Chodovská tvrz. Ve spolupráci s utečeneckým centrem v Oslu vytvořil se svojí uměleckou skupinou Nová věčnost v Kulturním domě Lørenskog instalaci „Fašismus a figurace“. V současnosti vystavuje na prestižní výstavě umění „Brno Art Open 2017“ se svým realizací do veřejného prostoru „Zářič“ a také na výstavě „Nomádi“ v plzeňském DEPO2015. Od roku 2016 také připravuje a moderuje na radiu Wave pořad Predátoři a plameňáci, který je zaměřený na aktuální projevy vizuálního umění ve veřejném prostoru. V současnosti učí jako vedoucí Ateliéru sochy na Škole současného umění – Scholastika.

  VSTUP VOLNÝ A BEZ REZERVACE
  Přednáška se koná v přízemí Galerie Jaroslava Fragnera
  Betlémské náměstí 5a, Praha 1

  http://www.gjf.cz/kalendar-akci/verejny-prostor-cz-krajina-mesta/


   

  vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 07.11.2017

 • Visiting Editors #5 – Mark Minkjan (Amsterdam): Failed Architecture
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  06.11.2017
 • Přednášky

  Visiting Editors #5 – Mark Minkjan (Amsterdam): Failed Architecture


  Vítkova 2, Praha 8
  pondělí 06. listopad 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  Přednáška a diskuse s Markem Minkjanem, spolu zakladatelem a šéfredaktorem blogu Failed Architecture – Researching Urban Failure.

  Mark Minkjan (1985) je urbánní a architektonický geograf, kterého zajímá vztah mezi vystavěným prostředím a společností. Studoval urbánní geografii, ekonomii a sociologii na Amsterdamské univerzitě, je členem Non-fiction – kanceláře pro kulturní inovaci (http://non-fiction.nl/). Editoval a přispěl do několika publikací a webů, píše rovněž pro The Guardian a VICE. Mark Minkjan je spoluzakladatelem nadace Failed Architecture. Pro období 2015–2016 získal grant Dutch Creative Industries za svoji ambici tvořit stravitelné formy architektonické kritiky pro široké publikum. Je vítězem holandské ceny za architektonickou kritiku Geert Bekaert Award za rok 2016. Více informací na https://www.failedarchitecture.com.

  Visiting Editors je otevřená série diskusí, přednášek a čtení o jiných modelech publikování v architektuře.

  Veřejný program Visiting Editors je projektem platformy pro edukaci v architektuře Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. Kurátorka: Maria Topolčanská.

  Prezentaci Marka Minkjana finančně podpořilo Velvyslanectví Nizozemského království v České republice.

  vipergallery.org/akce/56


   

  vložil: , 01.11.2017

 • Co je architektura? / Martin Rajniš přednáší na FSv ČVUT
  Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT
  Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT
  06.11.2017
 • Přednášky

  Co je architektura? / Martin Rajniš přednáší na FSv ČVUT


  Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT
  pondělí 06. listopad 2017, 18:00
  Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT

  Martin Rajniš je český architekt a urbanista, spoluzakladatel České komory architektů, několika architektonických kanceláří a zakladatel atélieru Huť architektury Martin Rajniš. Mezi veřejností je známý hlavně jako autor nové Poštovny na Sněžce. Jednou z jeho posledních realizací je dřevěná vzducholoď v DOXu.

  Přednáška proběhne v pondělí 6.11. od 18 hod v Ateliéru D na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

  PŘEDNÁŠKA JE ZDARMA A JE PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI.

  https://www.facebook.com/prednasky.architektury/


   

  vložil: Iva Dvořáková, 30.10.2017

 • Visiting Editors #4 – Daniel Tudor Munteanu (Suceava): OfHouses
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  30.10.2017
 • Přednášky

  Visiting Editors #4 – Daniel Tudor Munteanu (Suceava): OfHouses


  Vítkova 2, Praha 8
  pondělí 30. říjen 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  Přednáška a diskuse s Danielem Tudorem Munteanu, zakladatelem a editorem prestižního blogu o zapomenutých domech OfHouses.

  Daniel Tudor Munteanu (1980) je praktikující architekt a urbanista žijící v Suceavě v Rumunsku. Vzdělání získal v Rumunsku a v Holandsku. Vystavoval na 5. Bienále urbanismu a architektury (Urbanism\Architecture Bi-city Biennale) v Šen-čenu a přispěl do projektu OfficeUS v pavilonu USA na 14. Bienále architektury v Benátkách. Jeho texty a grafické eseje byly publikovány v časopisech jako San Rocco, Volume, Log a Oase. V roce 2015 byl kurátorem sekce Aformal Academy/Pedagogical Infrastructure na 6. Bienále urbanismu a architektury v Šen-čenu a autorsky přispěl do výstavy The State of the Art of Architecture na Bienále architektury v Chicagu. V roce 2016 byl spolukurátorem projektu Unfolding Pavilion na 15. Bienále architektury v Benátkách. Daniel je zakladatelem a šéfredaktorem výzkumného projektu OfHouses - A Collection of Old Forgotten Houses. http://www.ofhouses.com
  http://danielmunteanu.ro

  Visiting Editors je otevřená série diskusí, přednášek a čtení o jiných modelech publikování v architektuře.

  Veřejný program Visiting Editors je projektem platformy pro edukaci v architektuře Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. Kurátorka: Maria Topolčanská.

  vipergallery.org/akce/55


   

  vložil: , 23.10.2017

 • MAK! – Mobilní architektonická kancelář: Přednáška
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  29.10.2017
 • Přednášky

  MAK! – Mobilní architektonická kancelář: Přednáška


  Vítkova 2, Praha 8
  neděle 29. říjen 2017, 18:00
  Galerie VI PER

  Prezentace studia MAK! v rámci výstavního projektu Hospoda U hada, který pro Galerii VI PER připravili architekti Kateřina Vídenová a Adam Wlazel. Přednáška se bude volně prolínat s nedělní sousedskou hostinou.

  MAK! – Mobilní architektonická kancelář je název projektu architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela. Projektují běžnou architekturu, ale řada jejich projektů směřuje tak trochu nekonvenčním směrem – řeší veřejný prostor, zajímá je kvalita života ve městě i mimo něj. Svými nápady a aktivitami se vždy bezprostředně dotýkají aktuálních možností urbánního života. Spoluzaložili uskupení Letná sobě!, jehož činnost strhla lavinu občanských „sobě!“ iniciativ po celé republice. V roce 2013 se rozhodli vydat s karavanem na venkov, aby tak prozkoumali situaci současné české vesnice a pokusili se spolupracovat s místními obyvateli. V roce 2016 s karavanem doputovali až do Skotska.

  Pro více informací navštivte http://m-a-k.eu/.

  vipergallery.org/akce/54


   

  vložil: , 23.10.2017

 • Monika Mitášová a Marián Zervan: Vladimír Dedeček
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  27.10.2017
 • Přednášky

  Monika Mitášová a Marián Zervan: Vladimír Dedeček


  Vítkova 2, Praha 8
  pátek 27. říjen 2017, 20:00
  Galerie VI PER

  Prezentace a křest publikací věnovaných slovenskému architektovi Vladimíru Dedečkovi, které v roce 2017 vydala Slovenská národná galéria.

  První ze dvou knih, nazvanou Stávanie sa architektom, autorsky připravila Monika Mitášová. Je věnována období Dedečkových začátků ve 40. a 50. letech 20. století a poukazuje na zrod jeho vlastních postupů navrhování. Druhou knihu připravila Monika Mitášová ve spolupráci s teoretikem Mariánem Zervanem a dalšími autory pod názvem Interpretácie architektonického diela. Obsahuje mimo jiné modelovou textovou, architektonickou a fotografickou interpretaci čtyř významných a nejdiskutovanějších Dedečkových děl a informace k jeho dalším 13 stavbám.

  Na úvod Marián Zervan a Monika Mitášová představí koncepci obou knih a přístupy k psaní o Dědečkovi v kontextu dějin moderní architektury v bývalém Československu a v současném Slovensku. Po přednášce bude následovat diskuse s autory a grafičkou knihy Kateřinou Koňata Dolejšovou. Do diskuse je pozván také odborný recenzent obou knih Oldřich Ševčík.

  Monika Mitášová vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě (1993) a v roce 2000 tam dokončila své postgraduální studium na téma Text a priestor. Písanie o/v architektúre, písanie architektúry. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretací architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. Českému publiku je Monika Mitášová známá zejména jako editorka dvojice knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře Oxymorón a pleonasmus I a II, popřípadě jako autorka antologie Česká a slovenská architektura 1971–2011, kterou sestavila společně s Jiřím Ševčíkem.

  Marián Zervan působil v letech 1993–2003 jako vedoucí Katedry teórie architektúry, umenia a dizajnu na FA STU v Bratislavě, kde v roce 2001 habilitoval v oboru architektura a teorie architektury. Od roku 2006 vyučuje na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, kde se stal v roce 2010 profesorem oboru dějiny umění. Zabývá se teorií architektury a sakrální ikonografií. Současně působí jako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umeni VŠVU v Bratislavě, kde mj. vyučuje dějiny architektury, dějiny architektonických teorií a kritiky, současnou architekturu, filosofii či estetiku.

  Obě knihy je možné zakoupit přímo v Galerii VI PER.

  vipergallery.org/akce/53


   

  vložil: , 23.10.2017

 • SYMPOZIUM EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #3
  Bienále experimentální architektury #3
  Kino Světozor, Praha
  Galerie Jaroslava Fragnera
  26.10.2017 - 26.10.2017
 • Konference

  SYMPOZIUM EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #3

  Bienále experimentální architektury #3


  Kino Světozor, Praha
  čtvrtek 26. říjen 2017, 09:30
  Galerie Jaroslava Fragnera

  SYMPOZIUM / Bienále experimentální architektury #3

  Nedílnou součástí EAB je vždy mezinárodní sympozium experimentální architektury. V letošním ročníku opět vystoupí velmi silná sestava expertů z USA a Evropy: principál Zaha Hadid Architects Patrik Schumacher, jeho kolegové Jakub Klaška a Shajay Bhooshan (spoluzakladatel CODE, ateliér ZHA věnující se výzkumu počítačového navrhování), Ben van Berkel (spoluzakladatel ateliéru UNStudio, NL), Filippo Gilardi (MX3D, NL), Preston Scott Cohen (Harvard University, NY, USA), David Ruy (SCI-Arc, LA, USA), Moritz Dörstelmann (ICD/ITKE Universität Stuttgart, DE), Michael Hansmeyer (DE), Wolf D. Prix (spoluzakladatel Coop Himmelb(l)au, AT) a Kristina Schinegger(spoluzakladatelka SOMA, AT).
   

  VSTUPNÉ:
  300 Kč/ studenti
  600 Kč/ ostatní
  Vstupenky lze zakoupit přímo v kině Světozor nebo na WEBU.
   

  PROGRAM 
  08:00 – 08:45     Opening venue
  08:45 – 09:00     Opening speech
  09:00 – 10:00     Patrik Schumacher / Zaha Hadid Architects
  10:00 – 10:30     Shajay Bhooshan / ZHA Code
  10:30 – 11:00     Jakub Klaska / Zaha Hadid Architects
  11:00 – 12:00     Michael Hansmeyer
  12:00 – 13:00     Lunch break
  13:00 – 14:00     Ben van Berkel / UNStudio
  14:00 – 15:00     David Ruy / SCI-Arc
  15:00 – 16:00     Preston Scott Cohen / Harvard University
  16:00 – 16:30     Filippo Gilardi / MX3D
  16:30 – 17:00     Coffee break
  17:00 – 18:00     Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au
  18:00 – 18:30     Kristina Schineger / SOMA
  18:30 – 19:00     Moritz Dorstelmann / ICD/ITKE
  19:00 – 19:30     Closing venue
   
   
   
  BIENALE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURA VOLUME #3

  Galerie Jaroslava Fragnera a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v průběhu září a října uvedou třetí ročník Bienále experimentální architektury. Bienále je jedinou platformou, která se experimentální architektuře věnuje a opět představí zajímavé osobnosti v celosvětovém měřítku. Nabídne výstavy ateliéru Zaha Hadid Architects či odborných škol,  site-specific pavilon, meetup akademických pracovišť, workshopy i zajímavé filmové projekce. Vyvrcholením bienále bude mezinárodní sympozium, na němž vystoupí například Patrik Schumacher (Zaha Hadid Architects), Ben van Berkel (UNStudio) či Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au).

  První ročník v roce 2013 byl věnován akademickým ateliérům ve Vídni (pro obor velmi prestižní dieAngewandte) a Innsbrucku (Institute for Experimental Architecture), v Česku (UMPRUM, FA ČVUT) a na Slovensku (VŠVU). Druhý ročník s podtitulem Nový manifest představil významné a vlivné architekty a pedagogy střední generace (USA, Evropa, Austrálie) s různými přístupy a specializacemi v rámci oboru. Letošní třetí ročník nyní seznámí jak s akademickými pracovišti, tak představí dosud nezveřejněné projekty Zaha Hadid Architects ze soutěží, které nebyly realizovány. Novinkou letošního ročníku bude site-specific experimentální pavilon na Malostranském náměstí, který byl navržen studenty pod vedením Kristiny Schinegger a Stefana Rutzingera (SOMA atelier, Vídeň) na univerzitě v Innsbrucku.
   

  www.eabiennial.cz
   

  BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY je první platforma v ČR mapující a seznamující s touto architekturou, založena spolkem Architectura v roce 2013. Zprostředkovává setkání s mezinárodně uznávanými experty a ateliéry. Sestává se z výstavy a symposia. Součástí EAB bude opět studentský workshop, nově také site-specific pavilon na Malostranském náměstí s tematickou projekcí (ve spolupráci s NFA a FAMU) a česko-anglická publikace shrnující dosavadní 3 ročníky.
   
  Experimentální architektura je alternativou k většinové stavební produkci, využívá současných nástrojů parametrického navrhování, robotických systémů a syntetické biologie. Je přímo napojena na vývoj technologií a materiálů. Návrhy experimentální architektury se vyznačují svou mnohotvarostí, plasticitou a přírodní tektonikou. V českém prostředí se experimentální architektuře dlouhodobě věnují pedagogové Miloš Florián na FA ČVUT v Praze, Imrich Vaško na VŠUP v Praze (ateliér AIII od roku 2011) a Martin Gsandtner (VŠUP, Archip, FA ČVUT).
   

  www.eabiennial.cz
  www.gjf.cz
  www.zaha-hadid.com
  www.zaha-hadid-design.com
   

  Bienále experimentální architektury #3 se koná pod záštitou České komise pro UNESCO
  Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera
  Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Státní fonf kultury ČR, Městská část Praha 1, Nadace české architektury
  Partneři EAB: Hlavní město Praha, Penta Investments, Velvyslanectví USA v ČR, Rakouské kulturní fórum, Baumit, Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Nizozemského království, Fedrigoni, CIIRC ČVUT
  Ve spolupráci: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Národní filmový archiv, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, University of Innsbruck
  Partneři Zaha Hadid Architects: Unbuilt: Zaha Hadid Architects, Zaha Hadid Design, Samsung, HMAT.sk, 3Dwiser, VA–render.com
  Partneři GJF: HALLA, AED, Archicad, Schüco
  Mediální partneři EAB: Artmap, Material Times
  Mediální partneři GJF: archiweb.cz, Earch, Era 21, A2, Radio 1, Designmag, DesignCabinet.cz

  www.gjf.cz


   

  vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 09.08.2017

 • Proměny pražských čtvrtí: Fokus Karlín
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  19.10.2017 - 19.10.2017
 • Diskuse

  Proměny pražských čtvrtí: Fokus Karlín


  Vítkova 2, Praha 8
  čtvrtek 19. říjen 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  Na začátku října se galerie VI PER stala Hospodou U hada. Výstavní projekt architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela ze studia MAK! je reakcí na dramatické proměny městských čtvrtí jako je Karlín. Čtvrteční debata přiblíží pohledy na možnou dynamiku proměny městských čtvrtí, jejich gentrifikaci, kulturní potenciál a další společenské vztahy. V debatě vystoupí architekt a developer Jan Ludvík a sociolog Ondřej Špaček. Moderátorem je architekt Igor Kovačević.

  Jan Ludvík je architekt a jednatel developerské společnosti Karlín Group, která dlouhodobě působí v Karlíně. Svými projekty se Karlín Group jednoznačně podílí na proměně této městské čtvrti, mezi realizované projekty patří např. Corso Karlín, River Diamond, Keystone, CornLofts Šaldova a mnoho dalších. Společnost Karlín Group je také jedním z členů sdružení Konsorcium pro Karlín, které vzniklo jako iniciativa společností a firem sídlících v Karlíně s vizí podílet se na proměně Karlína. Jan Ludvík absolvoval v roce 2001 Fakultu architektury ČVUT v Praze, spoluzaložil architektonickou kancelář 3L studio.

  Ondřej Špaček je sociolog, absolvent katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK a Sociologie na Fakultě sociálních věd UK, kde také získal v roce 2014 doktorát. Dlouhodobě se věnuje sociálním proměnám na pozadí města. Odborně se zabývá mj. tématy jako postindustriální města, sídliště, dynamika proměn městských čtvrtí, gentrifikace, kulturní kapitál atd.

  Igor Kovačević je architekt, vedle vlastní architektonické praxe se dlouhodobě věnuje možnému využití veřejného prostoru a vlivu urbanismu. Několik let se také pokouší iniciovat využití potenciálu Karlínského viaduktu. V roce 2000 absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Spolu s architektkou Ivette Vašourkovou založil architektonické studio MOBA a sdružení CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu). V poslední době se oba intenzivně věnují zvyšování úrovně veřejných investic skrze organizaci architektonických soutěží. Kovačević působí jako pedagog na škole architekury ARCHIP a na North Carolina State University - Prague Institute.

  Diskuse je součástí programu projektu Hospoda U hada.

  vipergallery.org/akce/52


   

  vložil: , 17.10.2017

 • Richard Biegel: Pražská předměstí
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  15.10.2017
 • Přednášky

  Richard Biegel: Pražská předměstí


  Vítkova 2, Praha 8
  neděle 15. říjen 2017, 18:00
  Galerie VI PER

  Dříve periferie, dnes žádané lokality širšího centra Prahy. Čtvrtě vznikající v 19. a 20. století tvořily tehdy hranice města a krajiny, avšak od té doby prošly poměrně dramatickým vývojem. Z počátečních odsudků vůči činžovní zástavbě na místě malebné krajiny se postupně vytvořila snaha o nalézání svébytného charakteru těchto částí města. I díky tomu se periferiím dostalo ve druhé polovině 20. století pozornosti a v mnoha případech i památkové ochrany. Posledních 20 let přineslo většině těchto čtvrtí bouřlivý vývoj stírající mnohé z kvalit, které se zdály být jejich samotnou podstatou. Co z typické periferie vlastně zůstalo? Jaký je dnes stav těchto čtvrtí a míst? A jaké jsou jejich hodnoty? Přednáška Richarda Biegela představí Karlín spolu s ostatními pražskými předměstími.

  Richard Biegel je historik umění, místopředseda Klubu za starou Prahu a od roku 2014 ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze. Je autorem knihy Mezi barokem a klasicismem: Proměny architektury v Čechách a v Evropě druhé poloviny 18. století (Karolinum, Praha 2012) a spoluautorem publikace Barokní architektura v Čechách (Karolinum, Praha 2015).

  Přednáška je součástí programu projektu Hospoda U hada: http://vipergallery.org/vystava/7

  vipergallery.org/akce/50


   

  vložil: , 07.10.2017

 • Plán pro Brno
  Univerzitní kino SCALA
  Galerie Architektury Brno, Kancelář architekta města Brna
  26.09.2017 - 27.09.2017
 • Konference

  Plán pro Brno


  Univerzitní kino SCALA mapa
  úterý 26. září 2017, 15:00
  Galerie Architektury Brno, Kancelář architekta města Brna

  Premiérový Plán pro Brno startuje. Odborníci na dopravu a územní plánování na něm navrhnou, jak zlepšit kvalitu života ve městě
  ·       Dvoudenní urbanistická konference začíná v Univerzitním kině Scala v úterý 26. září.
  ·       Akce propojí mezinárodní odborníky na městské plánování, veřejnost, a brněnské politiky.
  ·       Hlavním cílem organizátorů je rozproudit diskuzi o veřejném prostoru v moravské metropoli.
  První ročník mezinárodní konference o rozvoji města Plán pro Brno začne přesně za týden. Do Brna se na ní sjede 18 odborníků ze sedmi zemí světa včetně Německa, Velké Británie, Dánska nebo vzdálené Brazílie. Bavit se budou o udržitelné městské dopravě a roli veřejného prostoru ve městě. Zahraniční zkušenosti se zároveň pokusí aplikovat na Brno. V plánovaných diskuzích doporučí vedení města, jak by mělo v těchto oblastech v budoucnu postupovat.
  „Chceme, aby konference měla dopad na rozvojovou politiku města,“ říká programový ředitel akce Gabriel Kurtis. Zaujmout stanovisko ke zkušenostem z ciziny, a také je doplnit o brněnský kontext proto budou mít možnost i náměstci primátora pro dopravu a územní rozvoj Matěj Hollan a Martin Ander. „Máme velkou radost i z toho, že účast v diváckých řadách potvrzují odborníci z celého Česka. Například zástupci pražského Institutu plánování a dopravy, nadace Proměny či řada renomovaných architektů. Všichni návštěvníci budou mít možnost zapojit se do plánovaných diskuzí,“ dodává Kurtis.
  Program konference na poslední chvíli doznal dvou drobných změn. Oproti původnímu plánu se nezúčastní dopravní expert Petr Hofhansl. V úterním večerním panelu i následné diskuzi ho zastoupí další odborník na dopravu Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna. Ten měl původně moderovat část panelových diskuzí. V těch ho nahradí architektka Janica Šipulová z brněnského studia consequence forma, která tak bude moderovat všechny čtyři diskuzní bloky.
  Konferenci odstartuje v úterý 26. září v 16:00 skotský urbanista působící v Kodani David Sim (Gehl Architects). Ve svém příspěvku vysvětlí, jak důležité je analyzovat potřeby lidí při plánování městské dopravy. Intenzivní dialog s veřejností je těžištěm odborného přístupu i pro Yuvala Fogelsona, který je hlavní hvězdou druhého dne programu, věnovaného veřejnému prostoru v městských částech mimo centrum. „Kromě toho přijde řeč také na zkušenosti s cyklodopravou z dánského Aarhusu nebo na to, co bylo potřeba změnit, aby se z Varšavy stalo podstatně příjemnější místo k životu,“ dodává projektový ředitel Plánu pro Brno Vojtěch Kubát. Kompletní program najdete na webových stránkách www.planprobrno.cz.
  Celá konference je přístupná pro širokou veřejnost zdarma. Týden před zahájením mají zájemci také stále možnost rezervovat si sedačku. Pro rezervace bylo na každý den vyblokováno 100 míst. „Chceme ale, aby diváci, kteří obzvlášť stojí o konkrétní vystoupení, měli svou sedačku ve Scale jistou,“ vysvětluje Kubát.
  Premiérový Plán pro Brno startuje. Odborníci na dopravu a územní plánování na něm navrhnou, jak zlepšit kvalitu života ve městě
  ·       Dvoudenní urbanistická konference začíná v Univerzitním kině Scala v úterý 26. září.
  ·       Akce propojí mezinárodní odborníky na městské plánování, veřejnost, a brněnské politiky.
  ·       Hlavním cílem organizátorů je rozproudit diskuzi o veřejném prostoru v moravské metropoli.
  První ročník mezinárodní konference o rozvoji města Plán pro Brno začne přesně za týden. Do Brna se na ní sjede 18 odborníků ze sedmi zemí světa včetně Německa, Velké Británie, Dánska nebo vzdálené Brazílie. Bavit se budou o udržitelné městské dopravě a roli veřejného prostoru ve městě. Zahraniční zkušenosti se zároveň pokusí aplikovat na Brno. V plánovaných diskuzích doporučí vedení města, jak by mělo v těchto oblastech v budoucnu postupovat.
  „Chceme, aby konference měla dopad na rozvojovou politiku města,“ říká programový ředitel akce Gabriel Kurtis. Zaujmout stanovisko ke zkušenostem z ciziny, a také je doplnit o brněnský kontext proto budou mít možnost i náměstci primátora pro dopravu a územní rozvoj Matěj Hollan a Martin Ander. „Máme velkou radost i z toho, že účast v diváckých řadách potvrzují odborníci z celého Česka. Například zástupci pražského Institutu plánování a dopravy, nadace Proměny či řada renomovaných architektů. Všichni návštěvníci budou mít možnost zapojit se do plánovaných diskuzí,“ dodává Kurtis.
  Program konference na poslední chvíli doznal dvou drobných změn. Oproti původnímu plánu se nezúčastní dopravní expert Petr Hofhansl. V úterním večerním panelu i následné diskuzi ho zastoupí další odborník na dopravu Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna. Ten měl původně moderovat část panelových diskuzí. V těch ho nahradí architektka Janica Šipulová z brněnského studia consequence forma, která tak bude moderovat všechny čtyři diskuzní bloky.
  Konferenci odstartuje v úterý 26. září v 16:00 skotský urbanista působící v Kodani David Sim (Gehl Architects). Ve svém příspěvku vysvětlí, jak důležité je analyzovat potřeby lidí při plánování městské dopravy. Intenzivní dialog s veřejností je těžištěm odborného přístupu i pro Yuvala Fogelsona, který je hlavní hvězdou druhého dne programu, věnovaného veřejnému prostoru v městských částech mimo centrum. „Kromě toho přijde řeč také na zkušenosti s cyklodopravou z dánského Aarhusu nebo na to, co bylo potřeba změnit, aby se z Varšavy stalo podstatně příjemnější místo k životu,“ dodává projektový ředitel Plánu pro Brno Vojtěch Kubát. Kompletní program najdete na webových stránkách www.planprobrno.cz.
  Celá konference je přístupná pro širokou veřejnost zdarma. Týden před zahájením mají zájemci také stále možnost rezervovat si sedačku. Pro rezervace bylo na každý den vyblokováno 100 míst. „Chceme ale, aby diváci, kteří obzvlášť stojí o konkrétní vystoupení, měli svou sedačku ve Scale jistou,“ vysvětluje Kubát.

  www.planprobrno.cz


   

  vložil: Gabriel Kurtis, 24.09.2017

 • Co nám říká minulost o budoucnosti českých sídlišť
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  12.09.2017 - 12.09.2017
 • Diskuse

  Co nám říká minulost o budoucnosti českých sídlišť


  Vítkova 2, Praha 8
  úterý 12. září 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  Stručná přednáška americké historičky architektury Kimberly Elman Zarecor se spolu s následnou diskusí zaměří na to, jak se dnes česká sídliště proměňují a jaký potenciál představují pro současný pohodlný život ve městě hledící na životní prostředí. Diskutováno bude i téma, do jaké míry tato zástavba tvoří alternativu neoliberálního přístupu k nové výstavbě, která je pro většinu místních usedlíků finančně nedostupná.

  „Když jsem před patnácti lety začala se svým prvním výzkumem na téma poválečného bydlení v Československu, o historii paneláků a sídlišť ještě nikdo nemluvil. Bylo to téma, které nebylo hodno vážného akademického studia. Svou prací jsem začala vyplňovat mezery ve znalostech této oblasti a současně vytvořila rámec, ve kterém lze hovořit o využití industrializace a standardizace jakožto produktivních architektonických tropů. Dnes již vzniká na toto téma tolik výzkumů, že je lze jen obtížně všechny sledovat. V této přednášce chci využít své výhody pozorovatele zvnějšku, tedy někoho, kdo do Čech přišel ze Spojených států, a podělit se o to, jak chápu sídliště minulosti a jak se budou podle mne proměňovat v nadcházejících desetiletích. Dlouhodobé plánování infrastruktury a socialistický přístup k urbanismu vytvořily města, která se neustále snažila blížit slibovaným lepším zítřkům, v nichž se splní cíle formulované socialismem. V rámci tohoto procesu, a to pouze po mnoha letech zápasení, se těmto městům a jejich poválečná výstavbě podařilo vytvořit systémy infrastruktury městských měřítek, které socialismus přežily a dále pomáhají českým městům prosperovat. Sídliště, a to obzvláště ta ve velkých a ekonomicky živě pulzujících městech, jakými jsou Praha a Brno, mají potenciál stát se vzorem takové koncepce městské výstavby, která by byla dostupná, orientovaná na komunitu a otevřená veřejné dopravě. Pro mladé lidi, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, jsou již nyní oblíbenou alternativou k neoliberálním enklávám drahých a do sebe orientovaných zástaveb postavených spekulanty, jež jsou dnes často jediným typem nové výstavby v mnoha českých městech. Toto oživení poptávky po panelákových bytech zcela jistě popírá očekávání, která lidé měli ještě v 90. letech, totiž že tento typ staveb bude brzy určen k demolici. Jenže pokud realitní developeři nemají žádné další závazky ke komunitě s výjimkou těch, které mají přímo ke svým platícím zákazníkům (což je situace, kterou obyvatelé Spojených států znají velmi dobře), začíná být model výstavby období komunismu, tedy integrovaných čtvrtí s obytnými domy poblíž škol, obchodů, restaurací, veřejných prostranství a veřejné dopravy, opět přitažlivý.“ K. E. Zarecor

  Kimberly Elman Zarecor je profesorkou architektury na College of Design na Iowa State University. Ve své knize Manufacturing a Socialist Modernity: Housing in Czechoslovakia, 1945-1960 (University of Pittsburgh Press, 2011; česky jako Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945–1960, Academia, Praha 2015) se zaměřuje na průsečíky tvorby architektů, navrhování bytové výstavby a státního aparátu v raném období vlády Komunistické strany Československa. Její současný projekt se zabývá poválečným vývojem Ostravy, českého průmyslového města s uhelným a ocelářským průmyslem z počátku devatenáctého století.

  Eva Novotná je historička architektury, zabývá se dějinami architektury druhé poloviny 20. století a historií sídlišť s důrazem na experimentální výstavbu. Přednášela dějiny architektury na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. V letech 2013–2017 se podílela na grantovém projektu Paneláci (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu), financovaného z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

  Matěj Spurný je český historik, zabývá se sociální dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou, dějinami diktatur, urbanismem a památkovou péčí. Působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK a na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde je mj. členem pracovní skupiny pro urbánní dějiny. Jeho poslední kniha s názvem Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, zabývající se likvidací starého Mostu a výstavbou nového města v širších politických, ekonomických, technologických, společenských a kulturních souvislostech v době státního socialismu, vyšla v nakladatelství Karolinum v roce 2016.

  Moderátor: Michaela Janečková je historička architektury, doktorandka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se poválečné architektuře. Pracovala pro Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), v současné době vyučuje na ARCHIPu. V letech 2013–2017 se podílela na grantovém projektu Paneláci (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu), financovaného z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

  vipergallery.org/akce/48


   

  vložil: , 01.09.2017

 • Kenny Cupers: The Rise and Fall of Mass Housing
  Vítkova 2, Praha 8
  Galerie VI PER
  11.09.2017
 • Přednášky

  Kenny Cupers: The Rise and Fall of Mass Housing


  Vítkova 2, Praha 8
  pondělí 11. září 2017, 19:00
  Galerie VI PER

  Proč se bydlení na státem financovaných sídlištích stalo v poválečném období takovým hitem po celé Evropě i za jejími hranicemi? A proč je dnes tento způsob stavění obecně spatřován jako přežitek? Přednáška The Rise and Fall of Mass Housing (Vzestup a pád hromadné bytové výstavby) zkoumá dějiny hromadné bytové výstavby ve Francii, Velké Británii i ve Spojených státech. Na začátku poskytne zevrubný přehled historie bydlení ve Francii, dále pak osvětlí, proč se v poválečném období vláda tolik zasazovala o hromadnou bytovou výstavbu, co bylo stavěno a pro koho, jak se v průběhu let bydlení proměňovalo a jaký vliv to má na náš dnešní přístup k tomuto typu zástavby, a to obzvláště s ohledem na selhání jejich architektů a urbanistů, a to ať už jsou skutečná nebo je na ně jako na selhání jen pohlíženo. Následně se přednáška zaměří na ústup od sociálního bydlení od 70. let dále s důrazem na pojem lidské teritoriality. Zanedbávání a rozprodávání státních bytových rezerv v tomto období a stažení se státu z role přímého poskytovatele je často zahrnováno pod neoliberalistický přístup a jako typický příklad je uváděna thatcherovská politika a její program „Right to Buy“ (právo na odkup). Přednáška představí i tento pohled, když se zaměří na průsečíky mezi architekturou a sociálními vědami. Jendím z argumentů je, že neoliberalizace bydlení přináší nejen transformaci bytové ekonomiky – tedy mění jeho zdroje ze státních na soukromé –, či jeho podoby, tedy od mnohopodlažní zástavby k rodinným domům. Ukazuje také, že představuje i epistemologický obrat spočívající v posunu od „habitatu“ k „lidské teritorialitě“.

  Kenny Cupers je historik architektury a urbanismu se specializací na Evropu 19. a 20. století a její vztah s transatlantickým světem a (post)koloniální Afrikou. V rámci této oblasti se jeho zkoumání zaměřuje na otázky lidského a materiálního působení, epistemologii a geopolitiku modernismu a podobu a postupy sociální intervence. Cupers je autorem knihy The Social Project: Housing Postwar France (University of Minnesota Press, 2014), která rozkrývá, jak nebývalý stavební rozmach ve Francii po 2. světové válce proměnil příbytek v předmět modernizace, prostor každodenní občanské participace a oblast sociální vědecké expertízy. Cupers byl také editorem publikace Use Matters: An Alternative History of Architecture (Routledge, 2013) a společně s Markusem Miessenem spoluautorem knihy Spaces of Uncertainty (Verlag Müller + Busmann, 2002). Jeho texty byly publikovány v bezpočtu knih a odborných časopisů a v hledáčku jejich zájmu byly průsečíky architektury a společenských věd, projevy sociálního státu a neoliberalizace v architektuře, politika participace a kulturní krajiny od pustin či táborů pro mládež až po pouliční prodej. Aktuální Cupersův knižní projekt zkoumá spletitý příběh vztahu impéria a prostředí a zaměřuje se konkrétně na německou říši ve vztahu k subsaharské Africe. Jeho předběžný název zní Modernism and the Environment: An Epistemological History a zkoumá, jak ekologické myšlení formovalo rozmach moderní architektury a urbanismu od konce 19. století dále. Cupers je profesorem historie a teorie architektury a urbanismu a vedoucím urbanistických studií na univerzitě v Basileji. Další informace naleznete na adrese https://criticalurbanisms.philhist.unibas.ch/

  Přednáška bude v anglickém jazyce.

  www.facebook.com/events/269922603507637


   

  vložil: , 28.08.2017

 • ARTSCAPE - Czech Republic-Iceland-Norway
  umělecké a architektonické intervence do krajiny a veřejného prostoru
  Areál Plzeňského Prazdroje
  Galerie Jaroslava Fragnera, Landscape festival Plzeň 2017
  11.09.2017 - 11.09.2017
 • Konference

  ARTSCAPE - Czech Republic-Iceland-Norway

  umělecké a architektonické intervence do krajiny a veřejného prostoru


  Areál Plzeňského Prazdroje
  pondělí 11. září 2017, 10:00
  Galerie Jaroslava Fragnera, Landscape festival Plzeň 2017

  Přednášející:
  ÓLÖF KRISTÍN SIGURÐARDÓTTIR
  Reykjavik Art Museum/ IC
  MARGRÉT HARDARDÓTTIR & STEVE CHRISTER
  Studio Granda/ IC
  EINAR JARMUND
  Jarmund Vigsnaes Arkitekter/ NO
  PETR KRATOCHVÍL
  ÚDU AV CR, FUA TUL/ CZ
  ROMAN BRYCHTA
  Projektil architekti/ CZ
  DAN MERTA
  Galerie Jaroslava Fragnera/ CZ
   

  landscape-festival.cz/program/prednasky/


   

  vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 09.08.2017

 • Birger Sevaldson: Design pro demokracii a udržitelnost
  Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies
  Excelsior Pub
  FUA TUL a Collaborative Collective
  10.09.2017
 • Přednášky

  Birger Sevaldson: Design pro demokracii a udržitelnost

  Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies


  Excelsior Pub mapa
  neděle 10. září 2017, 18:00
  FUA TUL a Collaborative Collective

  Můžeme navrhovat procesy, které ulehčují dlouhodobé výhledy a podpořit tak udržitelný rozvoj? Je možné skrze design našeho okolí pomoci zrození demokratických organizací? Prezentace s navazující diskuzí se bude zabývat vztahem ekologie, demokracie a ekonomie v systemickém kontextu. Přednáška bude diskutovat některé perspektivy designu pro demokracii a prezentovat současné experimenty v uvědomělé demokracii vytvořené na Oslo School of Architecture and Design.

  Pozn.: Přednáška se koná v angličtině, bude zajištěn překlad do češtiny.

  Birger Sevaldson je norský profesor z Oslo School of Architecture and Design a člen OCEAN Design Research Association. Původním vzděláním architekt a designér, dnes hlavní osoba ve vývoji směru Systems-oriented Design (systemicky zaměřené navrhování), který se snaží o navrhování vizuálních vztahů komplexních procesů.

  Kapacita je omezena, v případě vašeho zájmu prosíme o rezervaci na marie.davidova@tul.cz.

  Komunitní festival EnviroCity si klade za cíl podpořit unikátní biotop, který se nachází v okolí staré roubenky Zvonařka a Nuselských schodů. Také bychom rádi přispěli k oživení tohoto krásného místa, které si bohužel občas někteří lidé pletou se smetištěm. Desetidenní festival se uskuteční od 30. května do 8. června 2017 přímo na Nuselských schodech a v přilehlém Excelsior Pubu a nabídne sousedská setkání, pikniky, performance, ale i prezentace a debaty s odborníky, zástupci města a místními iniciativami. 

  Short English summary:
  Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies
  Can we design processes that make it easier to think long term and through this encourage sustainable development? Can we, through the design of our surroundings help the emergence of democratic organizations? The lecture will discuss some perspectives on design for democracy and present some recent experiments in deliberate democracy conducted at The Oslo School of Architecture and Design fall 2016.

  --------------------

  Obsah přednášky:

  Design pro demokracii a udržitelnost
  Zažíváme zásadní nepokoje ve světě; demokratické hodnoty jsou v sázce, lidé utíkají ze svých domovů, z válek. Spousta národů směřuje k demokracii, ale je to těžkopádná cesta vpřed. I zavedené demokracie mají problémy, ty můžeme vidět v Evropské unii a ve Spojených státech. Norsko není výjimkou, co se týče participace a odpovědnosti voličů a občanů celkově. Demokratické systémy charakterizované krátkodobými perspektivami s komplexitou svých procesů jsou pro občany složité k zaujmutí dlouhodobých záměrů a k volání po participaci. Lokální demokracie je nedostatečně vyvinutá v porovnání se zásadními úkoly, se kterými se komunity konfrontují. Jejich škála sahá od udržitelného k ekonomickému rozvoji a integraci. Na druhé straně, design má dlouhou tradici ve vývoji procesů z demokratické perspektivy. Procesy designu otevřenému všem bez rozdílů a participativního designu jsou toho příkladem. Navíc, designéři byli zapojeni do demokracie skrze navrhování volebních systémů a distribuci informací po dlouhý čas. Presto, Design pro demokracii může být rozvinut dál. Můžeme skrze design předpovědět a vysvětlit budoucnost, která podporuje vybalancované rozložení moci, hodnot a zdrojů? Můžeme se podílet na budování demokratické kultury a snižování zábran pro participaci v demokratických procesech? Můžeme navrhovat procesy, které ulehčují dlouhodobé výhledy a tak podpořit udržitelný rozvoj? Můžeme skrze design našeho okolí pomoci zrození demokratických organizací? Přednáška bude diskutovat některé perspektivy designu pro demokracii a prezentovat současné experimenty v uvědomělé demokracii vytvořené na Oslo School of Architecture and Design. 

  Birger Sevaldson je profesor na Oslo School of Architecture and Design a člen OCEAN Design Research Association. Vzděláním je interiérový architekt a designér nábytku, ale v praxi působí na širším poli designu, zahrnujícím architekturu a interiérový design, design nábytku, průmyslový design a umění. Má doktorát v oblasti kreativity v počítačovém navrhování a dělá výzkum v systemickém myšlení v navrhování po dobu posledních deseti let. Je hlavní osobou ve vývoji směru Systems Oriented Design (systemicky zaměřené navrhování) a jeho výzkum cílí na vývoj systemicky zaměřené navrhovací myšlení a praxi k adresování nárůstu výzev globalizace a potřeby udržitelnosti. Birger publikuje v na poli různých témat, zahrnujících Systems Oriented Design, kreativitu a research by design.

  Content English info:
  We are experiencing major unrest in the world; democratic values are at stake, people fleeing from their homes and from war. Many nations are heading to democracy but it is a cumbersome way forward. Even established democracies are struggling, examples we have from the European Union and the United States. Norway is not an exception when it comes to the need for better participation and accountability of voters and citizens in general. The democratic systems‘ inherent short term perspectives together with the complexity of the driving processes makes it very difficult for citizens to voice long-term considerations and to know how to claim participation. Local democracy is underdeveloped compared to the major tasks that communities are confronted with. These range from sustainability to economic development and integration. On the other hand, design has a long tradition of developing processes from a democratic perspective. Universal Design and Participatory Design processes are examples of this. In addition, designer have been involved in democracy in designing voting processes and information distribution for a long time. However, design for democracy can be developed further. Can we, through design, envision and describe a future that supports a balanced distribution of power, values, and resources? Can we contribute to building democratic cultures and lowering the threshold for participation in democratic processes? Can we design processes that make it easier to think long term and through this encourage sustainable development? Can we, through the design of our surroundings help the emergence of democratic organizations? In this lecture, I will discuss some perspectives on design for democracy and present some resent experiments in deliberate democracy conducted at The Oslo School of Architecture and Design fall 2016.

  Birger Sevaldson is professor at the Oslo School of Architecture and Design. He is member of the OCEAN design research association. He is trained as an interior architect and furniture designer and he has been practicing in various fields of design, including architecture and interior design, furniture design, industrial design and art based projects. He has a PhD in creative design computing and has been researching systems thinking in design for the last ten years. He is central in the development of Systems Oriented Design and his research focus is to develop systems oriented design thinking and practice for meeting the increased challenges of globalisation and the need for sustainability. He publishes in various themes including Systems Oriented Design, creativity, and research by design.

  https://www.facebook.com/events/1301663176598524/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


   

  vložil: , 18.08.2017

 • Martin Čerňanský: Venkovské sídelní prostředí, krajinný ráz a ekosystém
  Martin Čerňanský: Vernacular Settlements Environment, Landscape and Ecosystem
  Excelsior Pub
  Collaborative Collective a FUA TUL
  09.09.2017
 • Přednášky

  Martin Čerňanský: Venkovské sídelní prostředí, krajinný ráz a ekosystém

  Martin Čerňanský: Vernacular Settlements Environment, Landscape and Ecosystem


  Excelsior Pub mapa
  sobota 09. září 2017, 19:30
  Collaborative Collective a FUA TUL

  for English scroll down

  Obsahem přednášky Martina Čerňanského z Národní památkový ústavrozdělené do dvou tematických okruhů bude problematika vesnických sídel ve vztahu ke krajinnému rázu
  a rovněž drobných objektů v krajině na příkladu včelařství. První část s podtitulkem Typy vesnických sídel a krajinný ráz se bude
  věnovat půdorysnému utváření našich vesnic s ohledem na přírodní prostředí, ve kterém vznikly nebo byly plánovitě založeny.
  Postup osídlení přitom souvisel nejen s dobou vzniku, ale rovněž s charakterem přírodního prostředí zahrnujícím klimatické
  podmínky, členitost terénu, kvalitu půdy, dostupnost vodního zdroje i další vlivy. Druhá část s podtitulkem Historie včelařství
  a drobné objekty v krajině zaměří pozornost na včelařství jako jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a jeho nezastupitelný
  význam pro ochranu ekosystému. Uveden přitom bude přehled starších typů úlů, později sdružovaných do včelínů.

  The lecture by Martin Čerňanský throm the National Heritage Institute will focuse on on village settlements in the relation of landscape and small lanscape objects such as bee haves. The presentation will cover two themes. The first part will explore types of village settlements in the relation to landscape. It will show our villages layout generation in relation to natural environment in which they emerged or were planned. The settlements development was based not only on time, but also on the character of its surrounding natural environment that covers climatic parameters, integrity of terrain, ground quality, water accessibility and other factors. The second part will explore the history of bee keeping and other small objects in the landscape. It will discuss the bee keeping as one of the first human activities and its importance for ecosystems preservation. The lecture will show the old tipes of bee haves and their latter joining into apiary.

  https://www.facebook.com/events/127736131184740/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


   

  vložil: , 24.08.2017

  Vložit novou akci

  Typ akce jiný typ
  Název
  Podnázev
  Pořadatel
  Místo konání
  MapaGPS souřadnice    
  Lokace Domácí   Zahraniční
  Termín
  Čas

  Odkazhttp://
  Podrobnosti
   
  Obrázky
  Pro výběr více obrázků použijte Ctrl nebo Shift
  TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
  Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.