Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Soutěž: KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM
seminář a další info
Praha (tisková zpráva CCEA) – Univerzita Karlova v Praze vyhlásila 1. 9. 2015 architektonickou soutěž na dostavbu Kampusu Albertov. Budovy Biocentra a Globcentra mají být symbiózou vědy, vzdělání a kultury – vstupenkou Univerzity Karlovy do 21. století.


Před architekty tak leží velká výzva. Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. i děkanové fakult, které se na programu výzkumných center podílí, se shodují s nezávislou částí poroty na tom, že vedle urbanistické a architektonické kvality návrhů budou pečlivě sledovat i aspekty ovlivňující provozní náklady obou budov. Josef Pleskot na tiskové konferenci přiblížil, co bude porota v návrzích hledat: “Budeme vyhledávat projekt, který bude dobrým navázáním na dědictví Albertova a který bude aktivovat všechny vnější vazby okolního kontextu do nových budov; musí mít propracovány zatím jenom tušené vztahy a logistiku celku a vytvářet synergické prostředí pro všechny své budoucí uživatele. Udržitelnost návrhu, na kterou je v zadání soutěže zcela oprávněně kladen velký důraz, je nezastupitelnou funkcí budov, které produkujeme pro život.”

V soutěžní porotě zasednou vedle jejího předsedy rektora Tomáše Zimy za Univerzitu Karlovu Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov Miroslav Dvořák.

Odbornou nezávislou část poroty spolu s jejím místopředsedou architektem Josefem Pleskotem dále tvoří děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus, Dalibor Hlaváček, který v roce 2013 vedl úspěšný mezioborový studentský tým v americké soutěži Solar Decathlon, inženýr Ladislav Bukovský a architekti Michal Fišer a Pavel Hnilička.

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová, lhůta pro odevzdání návrhu v prvním kole je 15. ledna 2016 a v druhém kole se návrhy odevzdávají do 21. června 2016. Ceny jsou vypsány následovně: pro 1. místo 1 500 000 Kč, pro 2. místo 1 000 000 Kč a pro 3. místo 700 000 Kč. Zakázka, která na soutěž naváže a která má již zajištěny finance, bude ovšem jistě nejlepší cenou.
Nejbližší důležitý termín pro zájemce o účast v soutěži je 16. září 2015, kdy se bude konat seminář pořádaný Univerzitou Karlovou také za účasti odborníků, kteří se podíleli na přípravě zadání. Vzhledem k jeho komplexnosti doplňuje tento seminář běžné podávání dotazů. Seminář začíná v 9:00 hod a je potřeba se na něj registrovat.

Všechny potřebné informace, včetně podkladů k soutěži jsou k dispozici ZDE


Vyhlašovatel soutěže o návrh
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
CCEA Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521

oznámení na webu ČKA >


Univerzita Karlova bude mít dlouho očekávaný vědecký kampus na Albertově

Praha (tisková zpráva UK) – Univerzita Karlova vypsala architektonickou soutěž na výstavbu dvou nových výzkumných center na pražském Albertově. Jedná se o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. V místě, kde v současnosti studuje, bádá, sportuje a žije několik tisíc studentů a akademických pracovníků univerzity, vzniknou nová moderní vědecká pracoviště, špičkově vybavené laboratoře, učebny, ale také menzy a místa pro společenská setkávání. Vznikne tak Kampus Albertov, významné centrum přírodovědného a medicinálního výzkumu na Univerzitě Karlově. Otevření nového kampusu je naplánováno na počátek roku 2022. V porotě architektonické soutěže zasednou mj. významní čeští architekti Josef Pleskot a Ladislav Lábus.

V  areálu Albertova na Praze 2 v následujících několika letech vzniknou vědecká pracoviště Biocentrum a Globcentrum. Ta budou sloužit jako základna pro studium, zejména na magisterské a doktorské úrovni. Snahou též bude získat pro tato pracoviště špičkové zahraniční odborníky. Nový Kampus Albertov bude stejně jako v současnosti sloužit Matematicko-fyzikální, 1. lékařské a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  „Projekt představuje velkou výzvu pro další plánování a rozvoj Univerzity Karlovy. Jde o ojedinělou lokalitu koncentrace badatelských a pedagogických aktivit několika fakult v blízkosti centra města,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. V objektu je plánováno široké spektrum laboratoří různých typů (chemické, biochemické, molekulárně-biologické či fyzikální), prostory pro umístění speciálních technologií (např. optické a elektronové mikroskopy, hmotnostní spektrometry a další), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, ale i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárna, studentský klub a jiné.

Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch a dopady těchto procesů na společnost. I v tomto objektu jsou plánovány laboratoře, pracovny, menza, seminární i přednáškové místnosti. Kampus Albertov bude po dokončení nabízet i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárnu, studentský klub a jiné.

Budoucí počet zaměstnanců obou center je dohromady odhadován na více než 1200. Posluchárny a učebny v obou budovách budoucího Kampusu mají souhrnnou kapacitu téměř 900 osob a budou intenzivně využívány pro výuku zejména pregraduálních studentů zúčastněných fakult, ale i další edukační či konferenční aktivity. Jedním z hlavních cílů projektu je také účast zahraničních špičkových vědců v týmech, které v Kampusu Albertov budou pracovat.

Architektonická soutěž byla vypsána na 1. září 2015. Plánované otevření Kampusu je na počátku roku 2022. Předpokládaná cena stavby je přibližně 2,5 mld. korun a projekt bude financován z prostředků státního rozpočtu České republiky.
Zdroj: CCEA
Vložil: Tisková zpráva, 11.09.15 00:40
Návštěvnost: 3039 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.