Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Otevřený dopis k odvolání pěti ředitelů ústeckých galerií

Otevřený dopis ve věci odvolání pěti ředitelů muzeí a galerií Ústeckého kraje a přezkoumání zákonů, které umožňují bez odborné kompetence jmenovat ředitele příspěvkových organizací a odvolávat je bez udání důvodu.

Vážený pane ministerský předsedo, Vážený pane ministře kultury,
Obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abychom podpořili iniciativu zodpovědné kulturní veřejnosti vyjádřené v peticí „Proti záměru vedení Ústeckého kraje odvolat ředitele galerií a muzeí“.
Kultura nemá nyní v této zemi takovou pozici, ani roli jaká jí historicky přísluší. Projevuje se to zásadně v právním postavení veřejnoprávních kulturních institucí, zvláště těch, které byly v roce 2001 delimitovány podřízení Krajů.
Tyto orgány vedené politickou reprezentací nemusí mít ani ponětí, ani zájem, jak kvalifikovaně řídit a spravovat kulturní statky, které se staly jejich majetkem. Národní instituce a kvalifikovaní renomovaní odborníci (Národní galerie, Národní muzeum, Akademie věd atd.) ztratily vliv v republikovém a národním rozsahu. Nebezpečí plynoucí z této situace spočívá v tom, že zde jde o nakládání s národním kulturním dědictvím –nenahraditelným uměleckým bohatstvím.
Muzea jako veřejné instituce jsou zřizované od XlX. stol., ale sbírky a obrazárny bývaly publiku zpřístupňovány a umísťovány ve veřejném prostoru již daleko dříve, dokonce sahají k počátkům lidstva (např. jeskynní malby v Lascaux). Jsou to vědecká pracoviště, která soustavně ochraňují, ošetřují, získávají, doplňují, zpracovávají a sledují jejich stav. Věnují se zároveň i laické veřejnosti, poskytují informace, rady, pěstují znalost a vztah k místu, sledují přírodních společenstev, pomáhají ochraně, jsou partnery kurátorům i zahraničním v mezinárodních projektech a zápůjčkách, publikuji, pořádají výstavy, konají osvětu, podněcují zájem a uvědomění, poskytují oporu a jistotu ve vědění o přírodě a lidské kultuře. Jde o soustředěnou, dlouhodobou, trpělivou práci jak v rozsahu vědomostí, faktů, tak v historických souvislostech, sledování stavu. Nezřídka, spíš zpravidla, se odborníci danému tématu nebo lokalitě věnují celou svou kariéru, a v tom tkví právě kvalita, hodnota, nenahraditelnost.
I v podmínkách výběrového řízení na sportovního trenéra musí žadatel vlastnit příslušnou Trenérskou licenci. Výběrové řízení na ředitele muzea/galerie uvádí odborné předpoklady až po požadavku důkladné orientace v právní a legislativní problematice. Výběrová komise složená ze dvou politiků a dvou úředníků zakládá příležitost pro obsazení vlastními „kádry“.
české muzeum výtvarných umění v Praze řízené odvolaným PhDr. Ivanem Neumannem, přebudované značným nákladem za hejtmanství MUDr. Davida Ratha na informační středisko Středočeského kraje, dnes už v Praze neexistuje! Dalším z případů správy v nepovolaných rukou je výstavní síň Mánes! Kam povede nekompetentní vedení muzeí a galerií? Jak dbáme o kulturu? Proč průběžně mizí stavební a architektonické dědictví?
Konkrétním výjimečným a zásadním případem je Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Její sbírka československého moderního, konstruktivistického a neokonstruktivistického umění je zcela unikátní (zakládaná za totality PhDr. Janem Sekerou) a svázána s místem osobnostmi a umělci jako např. Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart nebo Emil Filla. Z podnětu a úsilím nynější ředitelky PhDr Alice Štefančíkové vzniklo ve velmi složitých podmínkách, rekonstrukcí barokního pivovaru, silné a působivé architektonické dílo, projekt architekta Emila Přikryla profesora školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze, nositele Pocty české komory architektů a Ceny Ministerstva kultury čR za přínos v oblasti architektury.
Tato galerie také slibuje velkou a lukrativní investici v rekonstrukci objektu přivedeného nekompetencí úřadů do havarijního stavu,v němž ho zřizovatel nechává; a přípravy ukazují, že nepůjde o odpovědné odstranění příčin, ale naopak může dojít ještě k dalším škodám, aniž kdo bude s to dostát kvality takové architektury?!
Nedávno vzniklá “Nadace Emila Filly“ deklaruje provozování původní Pamětní síně Emila Filly na zámku v Peruci. To tedy předpokládá disponování s díly z pozůstalosti Emila Filly - se sbírkovými položkami výše zmíněné Galerie Benedikta Rejta v Lounech.Top manažer zážitkové turistiky (Středověký areál Dětenice) Pavel Ondráček, nyní člen Správní rady nadace Emila Filly, zámek v Peruci koupil a s jeho novou majitelkou a předsedkyní dozorčí rady Nadace, Dominikou Matušovou, zmíněnou Nadaci založili. Ta má podporovat moderní a současné umění a stát se součástí komerčního podnikatelského záměru! Znepokojivé ve věci je, že právě z Peruce byly před časem právě obrazy Emila Filly ukradeny; i díky operativní reakci ředitelky Galerie Benedikta Rejta byla díla zločincům zabavena a galerii navrácena.
Dle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy je „Muzeem instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou získávány, vytváří z nich sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje jejich využívání a zpřístupňování, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění. Tyto instituce jsou financovány z veřejných rozpočtů . “
Voleným zástupcům byla jejich voliči svěřena politická moc a mj. i péče o kulturní dědictví. Je jejich povinností o tyto svěřené hodnoty pečovat, chránit je a zachovat pro další generace. Jejich kroky tomu neodpovídají. Nevidíme zde ani náznak kvalifikovaného postupu a zodpovědného řešení. Jak je patrno, a jak ukazují další prohlášení, nejde o odpovědnou správu majetku, veřejný zájem, o kulturu, jde především o osobní zájem, o odčerpávání prostředků z veřejných zdrojů. Zde je pak zodpovědný činitel pochopitelně nepříjemnou překážkou.
Obracíme se na Vás proto s žádostí o revizi příčin těchto nedostatků tkvících v zákonech a opatřeních, které takovéto jednání umožňují. V podstatě opravňují jednání k újmě společnosti, na úkor úlohy veřejně-právních a odborných institucí a jejich účelu i poslání. Je nevyhnutné řešit tuto hrubou nesvědomitost kompetentními legislativními kroky.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste se zasadili o zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje o odvolání ředitelů muzea v Chomutově, muzea v Děčíně, galerie v Litoměřicích, galerie v Lounech, galerie v Mostě, a zrušení výběrových řízení na obsazení těchto funkcí se zpětnou platností.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako na nejvyšší autority, abyste v této věci celospolečenského významu zasáhli. Vkládáme ve Vás důvěru, že naše veřejné a společné úsilí svojí autoritou završíte a nedopustíte, aby byly mařeny hodnoty a odborná stanoviska politickými představiteli bagatelizována a znevažována.
V Praze dne 14.8.2017
Zdroj: Mojmír Pukl
Vložil: Tisková zpráva, 29.08.17 08:55
Návštěvnost: 1060 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.