Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Centrum města Břidličná - výsledky soutěže
Dvoufázová veřejná urbanisticko-architektonická ideová soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení centra města Břidličná.

Vyhlašovatel:
Město Rýmařov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Klouda, starosta obce
S

poluvyhlašovatel: Město Břidličná 

Organizátor: Ing. arch. Ludvík Grym
Sekretář soutěže: Bc. Monika Kováčová
Datum konání soutěže: 18.11.2016 - 30.1.2017
Datum zveřejnění výsledků: 15.2.2017
Počet odevzdaných návrhů: 2
Ceny a odměny celkem: 140 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Miroslav Kladníček - starosta města Břidličná
Ing. Petr Klouda - starosta města Rýmařov

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Milena Vitoulová
Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Iveta Pochylová
Ing. arch. Ludvik Grym

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Naděžda Goryczková



1. cena - 100 000,- 
Kč
Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, 
Ing. arch. Kamil Zezula
Hodnocení poroty: Porota oceňuje, že návrh v textové i výkresové části přinesl koncepci nejen pro rozvoj centra, ale také pro další zajímavé a významné lokality v jeho okolí. Výrazně kladně hodnotí a doporučuje rozvíjet v dalších projektových fázích otevření centra směrem k řece Moravici s možností rozšíření veřejného prostoru o komorně laděnou klidovou zónu s přímou vazbou na řeku. Tento potenciál je velmi vhodné za předpokladu dořešení vlastnických vztahů dále pozitivně rozvíjet. Pro další navazující projektové fáze porota doporučuje, aby po doplnění informací o průběhu a výškovém uložení inženýrských sítí ze strany vyhlašovatele byly vyloučeny kolize vedení sítí a umístění výsadby stromů. Na základě požadavku vyhlašovatele požaduje zvýšení počtu parkovacích míst, např. umístěním dalších míst před budovou obecního úřadu nebo v jeho sousedství. Doporučuje upřesnit dopravní řešení autobusového nádraží tak, aby v byl možný vjezd autobusů z obou směrů hlavní silnice a stejně tak výjezd do obou směrů; uspořádání parkovacích míst v návaznosti na autobusové nádraží řešit s vyloučením couvání automobilů do dopravně velmi zatížené ulice Bruntálské. Porota doporučuje zvážit způsob zástavby na severním svahu nad budovou městského úřadu. Zároveň považuje za vhodné prostor mezi „pěší zónou“ a bytovými domy „zahustit“ a tímto způsobem propojit zóny a využít např. pro volnočasové aktivity a zeleň. V ulici Nábřežní návrh zachovává pěší zónu; vhodnost zachování řešení vyhlašovatel potvrzuje, porota však doporučuje stanovit přesnou regulaci dopravy pro možnost vjíždění vozidel zásobování a dalších dle budoucího využití budov. Porota konstatuje formální chybu v nevyznačení úrovně stávajícího a upraveného terénu v předepsaných řezech kvůli možnosti zhodnotit rozsah terénních úprav. V dalším stupni projektové dokumentace zde bude doplněno, a to včetně průběhu inženýrských sítí. Celkově porota návrh řešení centra města Břidličná hodnotí jako velice vhodný a kvalitní. Ve vytýkaných detailech je možná změna, nejedná se však o zásahy, které by měly zásadní dopad na ideu návrhu.



3. cena - 40 000,- 
Kč
Autoři: H3T architekti / MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Martina Kubišová, Ing. arch. Darina Bartková 
Ing. arch. Jiří Ksandr
Hodnocení poroty: Porota ocenila, že po splnění podmínek pro 2. fázi soutěže návrh výrazně získal na kvalitě a kladně hodnotí zejména práci s materiály tradičními pro řešené prostředí (břidlice, dřevo). Dále také řešení vsaku dešťové vody. Oceňuje rovněž snahu řešit propojení náměstí s bytovými domy na severu terénními úpravami a schodištěm. Nepovažuje však za příliš vhodné řešení návrh rybníku jako vodního prvku. Rybník nemá navržen odtok vody a jeho neprůtočnost zvyšuje nereálnost tohoto návrhu. Doporučuje hledat jiné možnosti zapojení vodního prvku do náměstí, spojené např. s jižní stranou náměstí a s přítomností řeky, případně náznakovou revokací zaniklého náhonu. Porota se shodla na tom, že řešení umístění parkovacích míst osobních automobilů podél hlavní silnice Bruntálské je nevhodné a předimenzované. Navrhovaným řešením vzniká pohledová bariéra tvořená řadou aut podél plochy náměstí a parkových úprav. Doporučuje parkování na některých místech omezit, zejména v úrovni shromažďovacího prostoru a dětského hřiště, kde tvoří rozhledovou bariéru. Vyhlašovatel nepovažuje za vhodný návrh mlatového povrchu náměstí z důvodu nadměrné finanční náročnosti udržovatelnosti této rozlehlé plochy a její nepraktičnosti v klimatických podmínkách jesenického podhůří. Porota hodnotí řešení možné nové zástavby domů v ulici Nábřežní jako velice problematické z důvodů jejího situování na bývalém náhonu a na sítích technické infrastruktury. Porota považuje návrh dopravního řešení vjíždění autobusů do prostoru autobusového nádraží graficky za nedostatečně podložený. Celkově porota hodnotí návrh řešení centra města Břidličná jako přiměřeně vhodný a kvalitní. V některých vytýkaných navržených řešeních je možná změna, která však přímo ovlivňuje ideu návrhu.


Více informací >
Zdroj: Město Rýmařov
Vložil: Tisková zpráva, 27.02.17 20:05
Návštěvnost: 1356 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související architekti
Komentáře
Předmět Autor Datum
:o) imho 28.02.17 09:04
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.