Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Dostavba Jihočeské vědecké knihovny - výsledky soutěže
Jednofázová užší projektová architektonická soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Návrh měl zahrnovat jak dostavbu, tak nutné stavební úpravy stávající budovy. Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání měl návrh vyřešit také estetickou podobu objektu a úpravy souvisejících ploch veřejného prostoru dle soutěžních podmínek, a to zejména při dodržení ekonomických možností zadavatele.

Vyhlašovatel: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Sekretář soutěže: Bc. Štěpán Vondráček
Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Ivo Kareš, ředitel knihovny
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje
JUDr. Tomeš Vytiska, radní Jihočeského kraje

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. MgA. Michal Fišer
Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Mgr. A. Luboš Zemen
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Náhradníci poroty - závislí
Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Petr Podhola, člen zastupitelstva Jihočeského kraje

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch. Filip Landa

Datum konání soutěže: 7. 10. 2016 - 23. 12. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 31.1.2017
Počet odevzdaných návrhů: 6
Ceny a odměny celkem: 1 080 000,- Kč1. cena - 300 000,- Kč
Autor: 
Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Vnější plášť tvoří předsazené vertikální skleněné copilitové lamely s potiskem, které vytváří stínící prvek a současně odcloní dění uvnitř a vně stavby. Horizontální hmota odpovídá provozně dispozičním požadavkům zadavatele na vytvoření nového bezbariérového vstupu do budovy a rozšíření prostoru volného výběru v návaznosti na vstupní část objektu. Toto řešení umožní knihovně volně zpřístupnit více než 130.000 svazků knih a periodik. Zároveň ponechává stávajícímu objektu jeho dominantní postavení a prostor pro budoucí rekonstrukci. Součástí studie jsou úpravy vstupu a okolního veřejného prostrantsví, ale také nové parkoviště a dopravní napojení na Lidickou třídu. Zároveň dojde k přemístění a úpravě obou současných památníků. - zachovává dominatní polohu stávající budovy - dotváří solitérní zástavbu celého území - má přehlednou dispozici na jedné úrovni - vyhovuje provozním požadavkům knihovny - objemově, konstrukčně a finančně jde o přiměřené a úsporné řešení - parametry přístavby respektují stanovisko památkové péče Doporučení pro dopracování: - do doby vybudování okružní křižovatky je nutné navrhnout variantní řešení dopravního napojení (souvisí s úpravami veřejného prostranství) - propojení obou budov spojovacím krčkem není přesvědčivě řešeno - přístup z parkingu do budovy vyřešit vhodnějším způsobem - zvážit orientaci studijních míst směrem k parku.2. cena - 240 000,- Kč

Autor: Ivan Kroupa architekti s.r.o.
Hodnocení poroty: 
- velkorysost prostorového konceptu, konstrukčně a finančně jde o náročné řešení - snaha o urbanistické dokomponování celé oblasti, čitelná orientace stavby - vyhovuje provozním požadavkům knihovny - bezbariérový přístup z parkingu je problematický3. cena  - 180 000,-  Kč

Autor: 
Projektil Architekti a.r.o.
Hodnocení poroty: - ponechává stávajícímu objektu jeho solitérnost a posiluje význam instituce formou nástavby - optimálně využívá potenciál stávající budovy z hlediska prostorového uspořádání, ale provozně nevyhovujícím způsobem - maximálně zachovává parkové plochy s kvalitní výškovou modelací terénu - je v rozporu se stanoviskem památkové péče

Zdroj: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Vložil: Tisková zpráva, 05.02.17 07:40
Návštěvnost: 1442 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.