Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Přístavba mateřské školy Máj - výsledky soutěže
Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby mateřské školy Máj v Jičíně v rozsahu návrhu přístavby ke stávající budově mateřské školy, návrhu parkoviště pro učitele a rodiče žáků školy, zakomponování přístupové komunikace k parkovišti mateřské školy do návrhu, návrhu úpravy a vybavení zahrady mateřské školy.

Vyhlašovatel: Město Jičín
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: JUDr. Jan Malý – starosta města
Sekretář soutěže: Lenka Hollerová, DiS.
Datum konání soutěže: 26.9.2016 - 28.11.2016
Datum zveřejnění výsledků: 4.1.2017
Počet odevzdaných návrhů: 2
Ceny a odměny celkem: 120000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Petr Hamáček – závislý, místostarosta města Jičín
Bc. Lenka Černá - závislá, ředitelka MŠ Máj

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Akad. arch. Jan Šépka
MgA. Jakub Chuchlík
Mgr. A. Marek Topič

Náhradníci poroty - závislí
JUDr. Jan Malý – závislý, starosta města Jičín
Ing. Jan Jiřička – závislý, místostarosta města Jičín

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Martin Misík
Ing. Miroslav Pyciak - nezávislý, zahradní a krajinná architektura,

Přizvaní odborní znalci: 

Ing. Ondřej Bodlák – závislý, vedoucí Odboru ÚPRM
I
ng. Miroslav Kazda - závislý, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
M
gr. Martin Mezera – závislý, vedoucí oddělení SPP
I
ng. arch. Radek Jiránek – závislý, městský architekt - Jičín
Karel Valnoha – nezávislý, rozpočtář Jičín
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze 
 výslovným svolením vyhlašovatele.

2. cena : 90000,- 
Kč
Autor: P6PA+Architects, s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh záměrně nenavazuje na stávající hřebínkovou strukturu areálu MŠ, naopak přináší novou koncepci uspořádání hmot i samotné typologie MŠ. Porota hodnotí kladně rozhodnutí umístit všechny třídy do přízemí objektu i s možností přímého kontaktu a přístupu na zpevněné terasy a zahrady. Celkový architektonický výraz je kultivovaný, ale nepřináší nové podněty. Dispoziční řešení je přehledné, jednotlivé třídy, situované v oddělených objemech, jsou velkoryse osvětleny v přední části. Vzhledem k velké hloubce dispozice se porota domnívá, že zadní partie nejsou dostatečně osvětleny. Řešení zahrady je schematické a nedostatečné. Vzhledem k orientaci tříd by bylo vhodné řešit rozhraní s veřejnou cestou důkladněji. Hrana a poloha plotu by neměla vytvářet rozpačitý zbytkový prostor.

Odměna : 30000,- 
Kč
Autor: Bianco architects, s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh navazuje na stávající strukturu areálu MŠ. Architektonický výraz je kultivovaný, ale nijak nepracuje s tématem a charakterem MŠ. Prostorová organizace navazuje na dvoupodlažnost stávající MŠ a nenabízí tak vyšší uživatelské kvality jako např. těsnější kontakt se zahradou. V dispozicích dochází ke křížení několika provozů, v návrhu chybí jednoznačné vyřešení šaten. Řešení zahrady je nedostatečné. Dimenze ani architektonická artikulace nového veřejného prostranství za hranicí areálu MŠ nepovažuje porota za adekvátní urbanistickému kontextu ani uživatelským požadavkům.

Více informací >
Zdroj: Česká komora architektů
Vložil: Tisková zpráva, 23.01.17 14:40
Návštěvnost: 896 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.