Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Výběrové řízení na referenta/ku rozvoje veřejných prostor Prahy 10

Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 3. 1. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/KA
VEŘEJNÉ PROSTORY, URBANISMUS
 referátu rozvoje veřejných prostor

v
oddělení koncepce a rozvoje MČ

 Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
REFERENT/KA – VEŘEJNÉ PROSTORY, URBANISMUS
s místem výkonu práce Praha,
 v platové třídě 10

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadovaný obor, zaměření: technické, zaměření architektura a urbanismus
Požadované znalosti: portfolio prací, uživatelská znalost práce na PC (Adobe CS5 a vyšší, AutoCAD, MISYS, SketchUp apod.), znalost problematiky územního plánování a stavebního řádu v hl. m. Praze, znalost obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti referátu rozvoje veřejných prostor
Další dovednosti, schopnosti: organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další požadované přílohy:
- motivační dopis
- stručné portfolio


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25. 1. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa:

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent/ka – veřejné prostory, urbanismus v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

Kontakt:
Vendulka Nováková +420 267 093 454
Personální oddělení, Kanceláře tajemníka ÚMČ PRAHA 10

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Zdroj: Monika Chládková, Úřad městské části Praha 10
Vložil: Tisková zpráva, 03.01.17 09:00
Návštěvnost: 867 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.