Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově - výsledky soutěže
Jednofázová projektová architektonicko-konstrukční soutěž
Předmětem soutěže o návrh bylo řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu mělo být nalezení vhodného architektonického řešení přemostění ul. Mezibořská v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:

- kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru

- kvalitní řešení dopravních vztahů

- zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem

- respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa

- minimalizace investičních a provozních nákladů stavby

- zapojení zeleně v městském prostoru

Vyhlašovatel: Město Litvínov
Zastupuje: Bc. Kamila Bláhová, starostka města
Sekretář soutěže: Ing. Lucie Krupková, Městský úřad Litvínov

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov
Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ Litvínov
Ing. Blanka Stýblová, zástupce majitelů domů ul. Mezibořská

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing.arch. Akad.arch. Jan Šépka
Ing.arch. Pavla Pannová
Ing.arch. Lada Kolaříková
Ing.arch. Marek Janatka

Náhradníci poroty - závislí
Erika Sedláčková, místostarostka města
Ing. Thomas Sebastien Müller, zastupitel města
Eva Šišková, zástupce organizace MY Litvínov, z.s.

Náhradníci poroty - nezávislí
RNDr. Milan Svoboda
Doc. Ing.arch. Antonín Novák

Přizvaní odborní znalci: 


- statik - konstruktér mostních konstrukcí 

- rozpočtář Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele. 


Datum konání soutěže: 29. 08. 2016 - 22. 11. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 21. 12. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 550000,- Kč2. cena: 250000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Petr Tej, Ph.D., Janek Srnka, 
Ing.arch. Marek Blank
Hodnocení poroty: Porota ocenila zvolené proporce a měřítko konstrukce, návrh je svými liniemi designově přesvědčivý zejména pro čistotu, lapidárnost, jednoduchost a subtilnost - pravdivě vstupuje do kontextu místa - investiční náklady se jeví jako reálné - porota doporučuje v dalších stupních PD obhájit řešení detailů při zachování celkové koncepce
3. cena: 125000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Dominik Císař , Ing.arch. Josef Choc, MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
Hodnocení poroty: Návrh přináší zajímavé architektonické řešení a celková koncepce je přesvědčivě zpracována jak výtvarně, tak konstrukčně - porota diskutovala adekvátnost výtvarně pojatého řešení pro kontext území - veřejný prostor pod mostem je řešen v souladu se zadáním - porota ocenila elegantní řešení celkového konceptu
3. cena: 125000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. MgA.Petr Souček, Ing. Jan Bažil, 
Ing.arch. Jaroslav Slavíček
Hodnocení poroty: Konstrukční řešení je ekonomické, reálné, snadno udržovatelné - porota ocenila transparentnost řešení prostoru pod mostem - ryze konstrukční řešení, které je po urbanistické stránce potřeba dořešit
Odměna: 25000,- 
Kč
Autoři: Refuel s.r.o. / Ing.arch. Kamila Petráková, Ing.arch. Denisa Kyselicová, Ing.arch. Zbyněk Ryška, Ing.arch. Jan Skoupý
Hodnocení poroty: Návrh přináší netradiční pohled na celé území v podobě souvislé hmoty řešeného úseku mostu - porota oceňuje komplexnost celkového urbanistického řešení, pochopení širších vztahů a sebejistotu vyjádření názoru - návrh maximálně zužuje mostní konstrukci a tím zvětšuje odstup od bytové zástavby - nejméně náročná konstrukce z hlediska nákladů na výstavbu i následné údržby - konstrukce vytváří vizuální bariéru - není splněn požadavek na parkování - chybí chodník na mostní konstrukci
Odměna: 25000,- Kč
Autoři: 
Akad.arch. Ing.arch. Libor Kábrt, Ing.arch. Gabriela Elichová, Ing.arch. Martin Elich
Hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní zpracování veřejného prostoru - deklarované investiční náklady se jeví vzhledem k prodloužení mostu jako nereálné, odhadované skutečné náklady výrazně převyšují ekonomické možnosti zadavatele - zajímavě řešená konstrukce vč. podrobného řešení osvětlení v prostoru pod mostem


Vice informací >
Zdroj: Česká komora architektů
Vložil: Tisková zpráva, 02.01.17 21:35
Návštěvnost: 1384 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.