Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
NOVY fullbanner
HLEDEJ v sekci     
Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění
Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění. Pro hodnocení byl zvolen typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, který je postupně natáčen ke světovým stranám a hodnocen s různými parametry obálky budovy. Studie pro názornost hodnotí i nerealizovatelné situace jako orientace obytných prostor k severu, či objekt bez střešních oken.


Přípravu vstupních dat a zpracování bilančního výpočtu potřeby energie na vytápění je hodnoceno podle ČSN EN ISO 13790 s měsíčním krokem výpočtu podle požadavků vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a s okrajovými podmínkami výpočtu podle TNI 730331. Odpovídá také hodnocení z podmínek NZU.

Vliv počtu střešních oken na měrnou potřebu energie na vytápění Ea
Zvolený objekt, s proměnnými parametry konstrukcí (viz tabulka 1), byl hodnocen pro tři různé NZU definované úrovně měrné potřeby energie na vytápění Ea<35 kWh/m²rok, Ea<55 kWh/m²rok, Ea<70 kWh/m²rok. (Za nízkoenergetický je dům považován při splnění Ea<50 kWh/m2rok ).

Hodnocení zahrnovalo tři typy zasklení: standardní izolační dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a přehřívání s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66
Kalkulace byla provedena pro 0ks, 2ks a 5ks střešních oken pro orientaci S,J,V,Z.

Následující grafy se věnují úrovni měrné potřeby energie na vytápění Ea<55 kWh/m²rok.

Tab:1 zvolené parametry střešních oken

Tab:2 zvolené parametry objektu

Graf 1: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro standardní izolační dvojsklo --59.

Tabulka ke grafu 1

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 59 při orientaci na jih snižuje, na východ a západ je konstantní a při orientaci na sever marginálně roste.

Graf 2: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro dvojsklo proti hluku a přehřívání --60.

Tabulka ke grafu 2

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW s dvojskly proti hluku a přehřívání --60. při orientaci na jih, východ a západ snižuje a při orientaci na sever marginálně roste. Poměr mezi Uw a g (tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný i u skel primárně určených ke snížení pasivních solárních zisků. 

Graf 3: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro Nízkoenergetické trojsklo--66.

Tabulka ke grafu 3

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 66 při orientaci na jih,východ i západ snižuje, při orientaci na sever je konstantní.  Poměr mezi Uw a g ( tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný.

Z pohledu kvality denního osvětlení podkroví daného domu (více o problematice denního osvětlení podkroví si přečtěte zde ) je 5 ks střešních oken optimální. Z pohledu potřeby energie na vytápění (při orientaci obytných místností východ-jih-západ) také přinášejí snížení potřeby energie na vytápění Ea bez ohledu na typ zasklení.

Hledisko využití tepelných zisků a jejich případná eliminace v letním období je třeba zohlednit již při návrhu střešních oken a opatřit je venkovními zastiňovacími doplňky.

Chceme li finančně kvantifikovat energeticky nejnepříznivější variantu a porovnat ji s variantou bez střešních oken, porovnáme variantu pěti střešních oken s dvojsklem 59 (Ea 61kWh/m2 rok) orientovaným na sever s variantou domu bez střešních oken (Ea 60kWh/m² rok). Při uvažování současné ceny 1 kWh zhruba 3 Kč (např. vytápění elektřinou distribuční území ČEZ – průměrná cena kWh ve VT je 3,21  korun, v NT 2,63 korun) a při velikosti domu 111,3m², je finanční rozdíl těchto variant 334,- Kč ročně. Nutno podotknou, že tato varianta orientování domu na sever je pouze ideová a dům je s orientací obytných místností na sever legislativně nerealizovatelný. Zároveň lze velmi těžko finančně vyjádřit kvalitativní přínos denního světla při variantě s více okny.


Jaký vliv na potřebu energie na vytápění Ea mají střešní okna u domů s potřebou energie na vytápění menší 35 kWh/m2rok najdete na www.velux.cz.

Studii zpracoval:

 
Celá studie je ke stažení zde.
Zdroj: VELUX Česká republika, s.r.o.
Vložil: Tisková zpráva, 13.12.13 14:45
Návštěvnost: 3639 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.