Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Zlatý řez

Nakladatelství: Zlatý řez
ISSN: 1210-4760
Formát: 22,5 x 30 cm, paperback
Jazyk: česky
Web: www.zlatyrez.cz39 - Venkov / Countryside

Venkov jako urbanistické téma, to zní jako protimluv. Vždyť ta nejjednodušší, intuitivní definice venkova je negativní: venkov je to, co není město. Tedy území, které není urbanizované. To ale není tak docela pravda. Venkov se liší od města spíše tím, že vykazuje nízkou míru urbanizace. Kvantitativní definice venkova, používané pro správní účely, to říkají jasně: venkov určuje jednak velikost obce, vyjádřena počtem obyvatel, jednak hustota zalidnění. Pokud jde o velikost sídla, obvykle se horní hranice pohybuje mezi 2000 až 3000 obyvatel. Do pojmu "venkov" se tak snadno vejdou i malá města. Důležité jsou ovšem i kvalitativní charakteristiky, využití krajiny, způsob života obyvatel. Jiný charakter má venkov vzdálený od velkých měst a jiný je příměstský venkov, který je leckdy obtížné odlišit od suburbie. Aby to bylo ještě složitější, venkovský charakter mohou mít i lokality uvnitř velkých měst. Co je tedy vlastně venkov? Existuje jeden venkov, nebo spíše různé venkovy? Jaká jsou specifika architektonické práce na venkově?

OBSAH
04 Obraz ještě přežívá, podstata mizí / The Image Is Still Alive, The Essence is Fading
Rozhovor Jana Trejbala s osobnostmi, které mají co říci k tématu venkova a krajiny / Jan Trejbal in conversation with experts on countryside and landscape: Jan Florián - Milena Hauserová - Ctirad Hemelík - Jan Albert Šturma - Lucie Wittlichová 
14 Jan Jehlík: Venkov a vesnice / The Countryside and the Village
18 Vít Rýpar: Venkov mezi domy. K povaze a estetice veřejných prostranství venkova / The Countryside Between the Houses. The character and aesthetics of public space in the village
24 Miroslav Cikán: Prášily: Palimpsest krajiny Šumavy / Prášily: A Palimpsest of the Šumava Landscape
28 Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl, ateliér Cikán FA ČVUT: Meta-Stubenbach
36 Architektura je humanitní obor. Rozhovor Jany Tiché s Michalem Kuzemenským a Ondřejem Synkem / Architecture is a Humanistic Discipline. Jana Tichá in conversation with Michal Kuzemenský and Ondřej Synek
40 Re:architekti: Architektonická koncepce obce Voselno / Architectural Concept of the Village of Voselno
56 Re:architekti: Multifunkční sportovní hřiště v Úsilném / Multifunctional Sports Ground at Úsilné
60 Pavel Hnilička architekti: Územní studie Rozšíření obce Rantířov / Extension of the Village of Rantířov
70 A69 architekti: Probuzení Buďánek / Awakening of Buďánka
76 Rem Koolhaas: Venkov

Běžná cena: 150 Kč
Naše cena: 150 Kč
(bez 10 % DPH: 136.36 Kč)
Skladem: 1 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

38 - Plánování města / Planning a City

Toto vydání Zlatého řezu nahlíží do tématu plánování města v každém článku trochu z jiného pohledu. V plánování a tvorbě měst se nicméně potvrzuje snad ještě víc, než kde jinde, že architektura je nejen praktickou, ale také komplexní teoretickou disciplínou s velkou občanskou odpovědností.

Běžná cena: 150 Kč
Naše cena: 150 Kč
(bez 10 % DPH: 136.36 Kč)
Skladem: 2 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

37 - Poučení z modernity? / Learning from Modernity?

Tématem 37. čísla Zlatého řezu je modernita a s ní spojené otázky - co znamenala pro architekturu, jak se v architektuře projevovala a co z ní dnes zbývá. Jestli je jedna modernita, nebo více modernit; jestli se dá snadno popsat, nebo je to jev tak komplexní, že každý pokus o definici je nutně jen provizorní? Je vůbec minulostí, nebo v ní stále ještě žijeme? 
Obsah

Liana Rosinová: Čistá biela. Kritický pohľad na čistotu a belosť v architektúre v období modernizmu 

Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Petr Klíma: Růžena Žertová a Igor Svoboda
 
Klára Mergerová: Příliš mladé památky
 
Petr Vorlík: Anna Sigmundová: Železobeton a fénix modernismu - konverze průmyslové architektury

Petr Vorlík: Trnitá cesta k českému mrakodrapu

Absorbing Modernity?
Rozhovor Jany Tiché s Cyrilem Říhou a Martinem Hejlem o 14. Bienále architektury v Benátkách
 
Zdeňka Havlová: Praha mimolevel

Tomáš Fassati: Inteligentní je více než chytrý

Běžná cena: 150 Kč
Naše cena: 150 Kč
(bez 10 % DPH: 136.36 Kč)
Skladem: 1 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

36 - Architektura a člověk

Moderní architektura se svými kořeny ve vědeckém a technologickém přístupu ke světu otevřela otázku dříve s takovou naléhavostí netázanou: otázku vztahu architektury a lidského subjektu.  Tento vztah, který býval samozřejmý v dobách, kdy architektura byla ještě totožná se stavěním a kdy plnila ve společnosti se samozřejmostí reprezentační roli, se dostal ve dvacátém století do hluboké krize. Není to ovšem krize, která by byla omezená jen na oblast architektury: krize "rozdělené reprezentace", jak tuto prekérní situaci moderní společnosti a její kultury pojmenoval Dalibor Veselý, se projevuje všude tam, kde moderní člověk potřebuje navázat smysluplný vztah ke světu. Krize, řečeno slovy španělského architekta a teoretika Ignasi de Solà-Moralese, označuje moment změny, který "podobně jako jaderné štěpení znamená nejenom zánik předchozího hmotného stavu, ale především uvolnění nových energií, které se šíří novými a do té doby nepředstavitelnými směry". Pokusme se tedy být pozorní vůči těmto novým energiím, které už tady jistě jsou, ale ještě je nedovedeme přesně zachytit, pojmenovat a lokalizovat.

V tomto vydání Zlatého řezu přinášíme několik teoretických i více v praxi zakotvených příspěvků k avizovanému tématu. Je nám ctí i potěšením, že naši debatu otevírá dosud nepublikovaný text Dalibora Veselého, který předkládá argumenty pro architekturu jako humanistickou - a tedy humanitní - disciplínu. Nad humanistickou rolí architektury v současné společnosti se zamýšlejí architekti Pavla Melková i Gion Caminada. Různé pohledy na možnosti realizace této role vyplývají z debaty tří světových architektů - Juhaniho Palasmaa, Fumihiko Makiho a Willema Jan Neutelingse -, která se odehrála v roce 2010 v Praze a jejíž záznam je zde v českém překladu publikován poprvé. Dále přinášíme původní rozhovory s Ondřejem Císlerem a Jánem Stempelem a dílčí výsledky dlouhodobé výzkumné práce současných českých architektů a teoretiků. 

Obsah
Dalibor Veselý: Architektura jako humanistická disciplína / Architecture as a Humanistic Discipline
Pavla Melková: Humanistická role architektury v současné společnosti
Debata Juhani Pallasmaa - Fumihiko Maki - Willem Jan Neutelings: Hledání harmonie a krásy / The Search for Harmony and Beauty
Gion Caminada: Architektura jako kultura  
Gion Caminada: Plong Vaschnaus
Rozhovor s Ondřejem Císlerem
Rozhovor s Jánem Stempelem
Ján Stempel - Jan Tesař: 3 domy / Mšeno - Karasy - Konopiště
Hubert Guzik: Ekonomie času nebo kooperace? Z debat o kolektivních a hotelových domech v šedesátých letech
Michal Kohout:  Tvorba a vnímání míst
Petr Všetečka - Robert Václavík: Průzkum, kompoziční rozbor a intepretace díla jako východisko jeho obnovy
Dalibor Hlaváček - Air House

Běžná cena: 150 Kč
Naše cena: 150 Kč
(bez 10 % DPH: 136.36 Kč)
Skladem: 1 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

35 - Automobil, architektura a město

Nové vydání časopisu Zlatý řez obsahuje teoretické úvahy na téma dopravy ve městě, nedávno realizované projekty architektonických intervencí do městské infrastruktury z Holandska, Španělska, Dánska a Velké Británie, a také blok příspěvků z konference Architektura ve službách motorismu, kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v září 2012.

Běžná cena: 150 Kč
Naše cena: 150 Kč
(bez 10 % DPH: 136.36 Kč)
Skladem: 1 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

34 - Udržitelná architektura

Editorial
Před čtyřiceti lety, v roce 1972, vyšla kniha Meze růstu. Je shrnutím výsledků stejnojmenného výzkumu, jehož jádrem bylo vytvoření počítačového modelu pro simulaci vztahu mezi exponenciálním růstem populace a ekonomiky na straně jedné a omezenými zásobami zdrojů na naší planetě na straně druhé. Kniha vzbudila velký ohlas, protože v době všeobecného technologického a ekonomického optimismu předložila výsledky výzkumu, který jasně říkal, že rozvoj na naší planetě nemůže pokračovat do nekonečna stejným směrem a
tempem jako doposud. Ačkoli se Meze růstu staly i terčem kritiky zejména z akademických pozic, z hlediska metodologie výzkumu, nad negativními ohlasy vysoce převážily ty, které braly závěry výzkumu jako vážné varování. Téma limitů růstu se stalo důležitou součástí společensko-politické debaty, jejímž klíčovým vyústěním byl koncept „trvale udržitelného rozvoje“, postulovaný v Brundtlandském dokumentu v roce 1987 jako „rozvoj uspokojující dnešní potřeby bez omezování budoucích generací v uspokojení jejich potřeb.

Udržitelný rozvoj je komplexní úkol, který zasahuje všechny obory a oblasti života společnosti. V architektuře se debata o udržitelnosti velice často omezuje pouze na stavební a technologické aspekty díla, které jsou snadno kvantifikovatelné a kontrolovatelné. Změna, která má umožnit naší civilizaci přežít, se ovšem nemůže odehrát pouze v kvantitativní rovině: je zapotřebí změna kvalitativní. Změna v přístupu k životu a k hodnotám. V tomto čísle časopisu Zlatý řez jsme se pokusili naznačit některé možnosti takové proměny, které jsou architektuře vlastní anebo s ní úzce souvisejí. Na následujících stránkách se dočtete o adaptabilních budovách, o historii tohoto konceptu a jeho modernistických základech i současných reálných možnostech. Najdete zde různé pohledy na využití přírodních materiálů a přírodních principů v architektuře, recyklaci a revitalizaci stávajících budov i celých areálů. Dozvíte se něco o tom, jak praktikují udržitelnost (aniž tomu tak říkají) řeholníci, kteří si zvolili dobrovolně život plný materiálních omezení. A konečně se dočtete i o vztahu zahrady a krajiny a o tom, jak se místo v krajině ustavuje nejen formálně, ale také společensky. Ať je vám toto vydání Zlatého řezu inspirací pro udržitelnou architekturu i život.

Jana Tichá

Obsah:
Yvette Vašourková: Ekologie a udržitelný rozvoj: časová osa
Dalibor Hlaváček: Přírodní materiály: historie nebo naděje?
Josef Pleskot: Dolní oblast Vítkovice
Yvette Vašourková: Trvalá adaptabilita
Roman Koucký: Regublina
Pavla Melková: Trvale udržitelný rozvoj znamená existenci možnosti
Pavla Melková a Miroslav Cikán / MCA / Recyklace
Oldřich Hozman: Cesta k celostnímu utváření prostředí
Oldřich Hozman: Dva projekty
Norbert Schmidt: Chudoba a architektura
Štěpán Špoula: Zahrada v krajině – meze udržitelnosti

Běžná cena: 150 Kč

33 - Inventura urbanismu

Toto vydání časopisu Zlatý řez bezprostředně navazuje na konferenci Inventura urbanismu, která se konala ve dnech 8. a 9. října 2010 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Není však sborníkem příspěvků z konference, nýbrž přináší editorský výběr textů, které rozšiřují platformu pro pokračování diskuse o současném urbanismu, kterou konference otevřela. Z editorialu: Základ slova urbanismus najdeme v latinském urbs, město. Od stejného základu je odvozeno adjektivum urbanus, které znamená nejen „městský“, ale také „ušlechtilý, kultivovaný“, a substantivum urbanitas ve smyslu „ušlechtilost, kultivovanost“. Oba přenesené významy se dochovaly i v současné angličtině, kde urban(e) znamená „městský“, ale také „zdvořilý, uhlazený“. Z toho je patrné, že města bývala v minulosti nositeli kultury a civilizovanosti, s městským způsobem života byly spojovány kvality jako je dvornost a vytříbenost chování i řeči. O tom, jak člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, už bylo napsáno mnoho. Dalibor Veselý v knize Architektura ve věku rozdělené reprezentace popisuje rozkol moderní doby, kdy matematické znázornění světa a jeho technické uchopení převládlo nad přirozeným vnímáním a osobním vztahem ke světu. Konkrétní prostor, smyslově vymezený světlem a stínem, ustoupil perspektivní projekci abstraktního prostoru v karteziánských souřadnicích, což nebylo bez následků. V tvorbě měst se takto projevuje rozdíl mezi plánováním založeným na funkčním zónování a navrhováním měst jako strukturálních celků, schopných absorbovat dynamiku životních procesů. Dnes už víme, že modernistický koncept města jako dobře promazaného stroje, jehož součástky plní příslušné funkce, nefunguje: jednoduše proto, že člověk není stroj a život se nedá redukovat na jakýsi biologický funkční mechanismus. Musíme hledat způsob, jak stavět naše města tak, aby i v dnešním proměnlivém světě byla vrcholným projevem kultury a aby kritériem kvality urbanismu byla kvalita života. Obsah: Jan Jehlík: Bezpečí - Komunikace - Reprezentace Pavel Hnilička: Město v krajině, nebo "městokrajina"? Jakub Filip Novák: Postradatelný architekt? David Kraus: Vysoká a nízká architektura, elita a ulice Michal Kohout: Obytnost prostředí Jiří Plos: Územní plánování na cestě tam a zase zpátky aneb Urbanismus pro 21. století Ivan Plicka: Architekt, úředník, klient a téma Radek Kolařík: Příběh trojúhelníku Roman Koucký: Současnost je vrcholem historie Roman Koucký: Urbanismus jako autorské dílo Roman Koucký a Edita Lisecová: Urbanismus hrou Pavla Melková: Cesta

Běžná cena: 150 Kč

32 - Urbanismus, architektura města

Nové číslo časopisu Zlatý řez se věnuje architektuře v měřítku města a veřejnému prostoru. Uvádí ho esej sociologa Richarda Senneta, který postuluje urbanistický problém jako problém společnosti a jejích hodnot. Následují čtyři texty současných evropských architektů na téma urbanismu a veřejného prostoru, mezi nimi jeden z klíčových textů Rema Koolhaase, Generické město, který vychází v češtině vůbec poprvé. Pozitivní příklady architektonických realizací, které berou v úvahu urbanistický kontext a přispívají k rozvoji celého města, tentokrát zastupují finalisté posledního ročníku Evropské ceny za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Projekty otiskujeme  s komentářem Ireny Fialové, členky poroty MvdR Award 2009. Číslo uzavírá rozhovor amerických architektů Adama Greenfielda a Marka Sheparda o proměnách města v době globalizace a digitálních komunikačních technologií.

Obsah / Contents
Richard Sennet: Veřejný prostor
Herman Hertzberger: Kolektivní prostor, společenské využití
Manuel de Sola-Morales: Za „materiální“ urbanitu
Giovanni LaVarra: Post-It City
Rem Koolhaas: Generické město
Irena Fialová: Architektura, která řeší urbanistické problémy místa /
Architecture Addressing the Urban Problems of Its Site
Norská opera a balet / Norwegian Opera and Ballet, Oslo
Snohetta. Rozhovor / Interview
Universita Luigi Bocconi, Milano
Knihovna a centrum pro seniory / Library and Senior Citizen Centre, Barcelona
Tramway Terminal, Nice
Zenith, Strasbourg
Digitalizace města a její potíže. Adam Greenfield hovoří s Markem Shepardem

Běžná cena: 120 Kč

31 - Architektura – příroda – kultura

Architektura jako kulturní tvorba je v permanentním dialogu s přírodní základnou, z níž vyrůstá lidská civilizace. Vztah přírody a kultury byl v moderních evropských dějinách vztahem plným napětí, příroda byla považována oproti kultuře za cosi nižšího, primitivnějšího, co je třeba překonat a zkrotit. Zároveň s těmito bojovně naladěnými hlasy se ozývali hlasy těch, kteří považovali přírodu za nedotknutelný zdroj životodárné síly, který zaslouží naši úctu a péči. V dnešním vysoce urbanizovaném světě můžeme pozorovat, jak  vzniká nová interpretace vztahu mezi přírodou a kulturou, charakterizovaná   prolínáním těchto dvou donedávna striktně oddělovaných domén. Vždyť v Evropě dnes těžko najdeme krajinu, která by nebyla "kulturní", ale zároveň je to vždy kus přírody v civilizovaném světě.
      V přítomném vydání Zlatého řezu se pokoušíme ukázat, jak se tento nový vztah přírody a kultury odráží v architektonické a krajinářské tvorbě. Úvodní esej Johna Beardsleyho vyzdvihuje jako jeden z důležitých úkolů naší doby obnovu území, poničeného těžkým průmyslem. Na následujících stranách představujeme jako příklad rekultivace rozsáhlého industriálního areálu rekreační krajinný park v Duisburgu, který vznikl na místě bývalých železáren. Odhalení potenciálu postindustrální (i postagrární) krajiny ovšem nejprve vyžaduje vzdát se romantické představy venkova coby přírodní idyly a odvážit se skoku do neznámé divočiny suburbie, jak nám naznačuje esej geobotanika Jiřího Sádla. Vlastním tématem tohoto vydání Zlatého řezu jsou různé pozice současné architektonické tvorby ve vztahu k jejímu krajinnnému rámci. Hovořili jsme o nich se Stanislavem Fialou a Josefem Pleskotem a vedle původních rozhovorů přinášíme i výběr realizací, které se našeho tématu dotýkají.
      Vrcholným a mnohovrstevnatým příkladem dialogu přírody a kultury v soudobé architektuře je Muséé Quai Branly v Paříži. Na jeho projektu spolupracoval Jean Nouvel s předními tvůrci zahrad a krajiny: Patrickem Blancem, autorem vertikální zahrady na fasádě, a Gillesem Clémentem, který je autorem "divoké" zahrady v parteru muzea. Gilles Clément patří mezi nejvýznamnější současné tvůrce i teoretiky zahrad a krajiny: prosazuje měkký přístup k zahradní tvorbě, který ponechává přírodě její dynamiku a od starších zahradních konceptů se liší tím, že spolupracuje s působením přírodních sil, snaží se je poznat a využít, nikoli ovládnout. Snad méně radikální, ale neméně inspirativní je tvorba londýnské architektonické kanceláře BBUK, specializované na zahradní a krajinnou architekturu. Z jejich spolupráce s Johnem Pawsonem pocházejí zahradní úpravy, působivé svou nenápadností, které takřka bezešvě splývají s okolní krajinou.
 
Obsah:
Slovo pro krajinnou architekturu/ John Beardsley
Krajinný park Duisburg Nord/ Landscape Park Duisburg Nord/ Latz und Partner
Jean Nouvel/ Musée Quai Branly
Vertikální zahrada/ The Vertical Garden/ Patrick Blanc
Gilles Clément: 3 koncepty/ 3 concepts
Zahrada v pohybu/ Garden in Motion
Planetární zahrada/ Planetary Garden
Třetí krajina/ Third Landscape
Stanislav Fiala: Rozhovor/ Interview
Dům Zdiměřice/ House in Zdiměřice/ Stanislav Fiala D3A
Nemec Residence, Caicos/ Stanislav Fiala D3A
Josef Pleskot: Rozhovor/ Interview
Josef Pleskot: ČSOB rok po otevření
Josef Pleskot: Vinařský dům Sonberk/ Sonberk Vineyard
Jiří Sádlo: Suburbie jako domov/ Suburbia as Homeland
Bates Maher: Poustinia
BBUK: Baron Garden
BBUK: Whittington Park
BBUK: Nový Dvůr

Běžná cena: 120 Kč

30 - architektura pro všechny smysly

Člověk je vybaven ke vnímání světa přinejmenším pěti smysly: zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. V současné civilizaci jasně převládá význam zraku. Zdá se nám, že je nejvyšší čas začít zase mluvit o fyzické podstatě architektury, o tom, čím nás obohacuje, jak působí na všechny naše smysly a jak v nás probouzí emoce. Pokusili jsme se najít příklady architektury, která připravuje svým obyvatelům a návštěvníkům bohatství nejen vizuálních, ale i haptických a akustických vjemů.

Juhani Palasmaa: Křehká architektura
David Howes: Architektura smyslů
Barry Blesser a Linda-Ruth Salter: Sluchová architektura
Marek Růžička: Neurovědy a architektura

Ladislav Lábus: Rozhovor/ Interview
Hotel Karlov, Benešov
Vila v Řevnicích / Villa in Řevnice
Vila v Nespekách/ Villa in Nespeky

Jan Línek: Rozhovor/ Interview
Vila v Liboci/ Villa in Liboc
Domov sociální péče Hagibor/ Senior Home Hagibor
Vila v Hlubočepích / Villa in Hlubočepy

Pavla Melková a Miroslav Cikán/ MCA: Rozhovor/ Interview
Rodinný dům Jinonice/ House in Jinonice
Zenová zahrada/ Zen garden
Norbert Schmidt: Kolumba. Církevní experiment v Kolíně nad Rýnem/ Kolumba. The Experiment of the Church in Cologne

Běžná cena: 120 Kč

29 - Mediální fasáda / Media Facade

Povrch architektonického objektu se dostává v poslední době do popředí zájmu architektů i teoretiků.
Kdysi mívaly domy průčelí, které mělo značnou výpovědní hodnotu: dávalo najevo, čemu dům slouží, promlouvalo o jeho majiteli či stavebníkovi, vyprávělo příběh: podobenství z Bible, místní legendu, scénu z mytologie nebo historie. V moderní době se příběhy z domů vytratily, aby udělaly místo sofistikovanějšímu vyjádření abstraktních obsahů, jako je pokrok, rychlost, hygiena; funkčnost vítězila nad reprezentací, okamžité nad trvalým, snad i zisk nad slávou... Dnes, kdy už i moderní projekt ztratil svou aktuálnost a stal se předmětem kritiky (která ale zatím nenabídla uspokojivou cestu k nápravě jeho omylů), se opět mění i povrch budov, které tvoří kulisy našeho veřejného prostoru. Spolupůsobí tu dva významné trendy:  pronikání komerčních sdělení a reklamy do veřejného prostoru města  na jedné straně a standardizace stavebního průmyslu a univerzální typologie na straně druhé. Tyto znepokojující trendy se ovšem dají „obrátit naruby“ a využít pozitivním způsobem. Architektura může spolupracovat jako nositelka komerčního sdělení, může vnášet poetický impuls do veřejného prostředí a může se chovat i subverzívně, tvůrčím způsobem podrývat status quo. Všechny tyto strategie se málokdy vyskytují v krystalicky čisté formě: obvykle najdeme nějakou kombinaci nejméně dvou z nich. Otevírá se tu široké pole pro spolupráci architektů a tvůrců z jiných oborů, kteří mohou svým dílem dočasně animovat architekturu a přinášet do veřejného prostoru nové estetické i informační podněty. Pojďme se podívat na některé z nich.

Jana Tichá

obsah / contents
Když se budova nadechne...  a vybarví jako chameleon - Pavel Sedlák
BIX Kunsthaus Graz - realities:united
SPOTS Berlin - realities:united
SPOTS 2005-2007 Projekty
Náměsíčníci - Doug Aitken
Relační architektura - Rozhovor s Rafaelem Lozano-Hemmerem
Rafael Lozano-Hemmer: 3 projekty
K. Michael Hays: Totální tok
Koncertní síň Kodaň - Jean Nouvel
Wuke Song Peking - Burckhardt Architekten
Typografie jako médium architektury? - Alan Záruba
Booster - Bekkering Adams Architekten
KPN Rotterdam / Pixelsex - Tim Otto Roth
ERCO Automatizovaný sklad - Schneider & Schumacher
Datová stěna - Cigler Marani Architects

Běžná cena: 120 Kč

28 - metacity

Původně bylo téma 10. mezinárodního bienále architektury v Benátkách vyhlášeno jako MetaCity: nakonec se výstava koná pod méně efektním a věcnějším názvem Města. Architektura a společnost. MetaCity zůstalo v titulu tohoto čísla Zlatého řezu jako inspirace, která ho motivovala. MetaCity pro nás představuje pohled do budoucnosti, který může mít podobu vize, experimentu, nebo inovace v současných podmínkách. Na následujících stránkách najdete všechny tyto aspekty, aplikované na současnou konkrétní českou či evropskou situaci. To považujeme za důležité: MetaCity není jen Shanghai nebo NYLON,* MetaCity je všude kolem nás. 

*New York - London, globální souměstí s rozpětím šesti letových hodin

Projekt T.V. - Petra Oplatková
MetaCity (CZ)4 - Roman Koucký, Jana Tichá, Radek Kolařík
Urbanismus Holešovic - Jan Skoupý
Komunikace na hradbách - Ondřej Rys
Nové osobní nádraží pro Brno - Erick van Egeraat Architects
Holandský kopec - Erick van Egeraat Architects
Architektura roje II - Kas Oosterhuis
ALT & CTRL SPACE: nové podoby města globální společnosti ve věku her - Denisa Kera & Ivor Diosi
ANARCHI_TEKT: město budoucnosti - Vendula Šafářová & Zdena Zedníčková - Němcová; Denisa Kera
Hadí prostor - Maurice Nio
Kyklopové - NIO Architecten
Měsíční rytíř - NIO Architecten
Dotek zla - NIO Architecten
Nuda je vždy kontrarevoluční. Architektonická teorie Situacionistické internacionály - Tomáš Pospiszyl

Běžná cena: 120 Kč

27 - pavilony

Téma tohoto čísla Zlatého řezu - pavilony - je míněno spíše metaforicky, než doslovně. 
Pavilon vzbuzuje představu stavby lehké, dočasné, snad i přenosné, bez pevného programového vymezení: stavby jistým způsobem výjimečné, která především poskytuje rámec pro události.
Shromáždili jsme nejrůznější příklady projektů, které mají slovo „pavilon“ přímo ve svém názvu, nebo mají určité vlastnosti, které dovolují je s jistou dávkou licence mezi pavilony zařadit. Není důležité, jestli je pavilon otevřený altán v zahradě, budova na výstavišti, montovaný domek, nástavba na střeše nebo dokonce modul z umělé hmoty. Pavilon s jeho volností zadání je místem, kde je architektura svobodná a kde se nejsnáze brání pohlcení stavebním průmyslem. Je to místo, v jehož drobném měřítku se architektura může oživovat
a začínat stále znovu: pavilon je přirozeným prostorem radikálnosti a inovace.
 
Serpentine Gallery Pavilony / Serpentine Gallery Pavilions 2000-2004
Oscar Niemeyer in conversation with J. C. Sussekind and Julia Peyton-Jones / s Oscarem Niemeyerem hovoří J. C. Sussekind a Julia Peyton-Jones
Jana Tichá: Le Corbusier. Appartement Beistegui
Anthony Vidler: Trick / Track
Ivan Margolius: Jean Prouvé. Prefabrikované domy / Prefabricated Houses
ksa: Modular
Jaromír Krejcar: Československý pavilon Paříž 1937 / Czechoslovak Pavilion Paris 1937
Stanislav Fiala / D3A: Sipralblok a vzorkovna
AP Atelier: Pavilony ZOO Praha
Ivan Kroupa: Snowboardová bouda / Snowboard Cottage Herlíkovice
Ivan Kroupa: Balkon Košíře  / Balcony Košíře
ksa: Studie pavilonového bydlení / Studies of pavilion dwelling
koucky-arch.cz: Informační středisko Národní galerie Praha / National Gallery Prague Information Centre
NOX: H2O Pavilion
Foreign Office Architects: Španělský pavilon / Spanish Pavilion EXPO 2005 Aichi
Farshid Moussavi / FOA in conversation / rozhovor

Běžná cena: 120 Kč
Naše cena: 100 Kč
(bez 10 % DPH: 90.91 Kč)
Skladem: 1 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)

Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.