Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     

Kalendář akcí

Výstavy

  • Robert Konieczny
    Prostory na míru
    Galerie Architektury Brno
  • Nájemní bydlení
    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra
    Galerie Jaroslava Fragnera
  • Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu
    Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Klasik
    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015
    Galerie VI PER
  • Nechtěné dědictví
    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)
    Muzeum města Brna
  • Landscape festival Plzeň 2017
    krajina – město – veřejný prostor
    Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015
  • Soutěže

  • NEXT LEVEL
  • Památník Zámeček Pardubice
  • Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
  • Mateřské školy budoucnosti
  • Festivaly

  • EnviroCity – program 9. dne
    prezentace s diskuzí
    Nuselské schody, Praha 2
  • EnviroCity
    komunitní festival pro život na Zvonařce
    Nuselské schody, Praha 2
  • Denní zprávy

  • Pošta vydá známku s Plečnikem
  • Změna územního plánu ohrožuje desítky osad, bojí se zahrádkáři
  • Ve čtvrtek začne rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Karlíně
  • Jihomoravští radní vybrali zhotovitele klíčové územní studie
  • Městským architektem Boskovic bude Zdeněk Fránek
  • Výročí

  • + Jiří Kroha
  • * Charles Rennie Mackintosh
  • Výstavy

    Robert Konieczny

    Prostory na míru


    Galerie Architektury Brno mapa
    středa 10. květen 2017 - neděle 11. červen 2017
    Vernisáž: úterý 09. květen 2017
    Pořadatel: Galerie Architektury Brno

    Na začátku května přijede do Brna výrazná osobnost evropské architektury Robert Konieczny, který 9. května v Galerie Architektury Brno zahájí výstavu Robert Konieczny - Prostory na míru

    Zahájení výstavy bude předcházet přednáška Roberta Konieczneho, která se uskuteční na Fakulta architektury VUT 9.května 2017 v 15.00 hodin v aule A310 .

    Robert Konieczny se svými domy sbírá četná ocenění. Jedenáct nominací na evropskou cenu za architekturu EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award a tři stavby vyhlášené nejlepším domem světa jsou důkazem, že kvalitní architektura se dá dělat i v malém regionu Horního Slezska. 

    Na přelomu roku zaujal Robert Konieczny světovou veřejnost domem ARCHA v polských Beskydech. Respektovaný časopis Wallpaper* magazine jej vyhlásil nejlepším domem světa roku 2017. Poslední realizace, Centrum Dialogu Przełomy v polském Štětíně, získalo na Festivalu architektury v Berlíně prestižní ocenění Nejlepší stavba světa roku 2016. 

    Robert Konieczny přijede zahájit světovou premiéru retrospektivní výstavy svých prací do brněnské Galerie architektury. Návštěvníci na velkoformátových fotografiích, plánech, modelech, videích a osobní zpovědi architekta poprvé spatří téměř dvacetiletou práci jeho ateliéru KWK PROMES. Výstava je součástí festivalu Archikultura 2017 a připravila ji Galerie Architektury Brno za podpory ostravského Kabinet architektury. Po její brněnské premiéře výstava poputuje do dalších českých a evropských galerií.

    Výstavu uvede Tadeáš Goryczka z ostravského Kabinetu architektury, který v roce 2009 objevil práce Roberta Konieczneho a uspořádal mu první českou výstavou LOGIKA PROSTORU v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

    Nadčasovost projektů Roberta Konieczneho vyplývá z logiky, s níž vznikají. Prvotní koncept je vždy reakcí na zadání klientů, přesto se v něm neztrácí architektovy vlastní vize. Specifické požadavky - jako vytvoření maximálního soukromí (Safe House), reprezentativního vjezdu do domu pro sběratele umění (Aautofamily house) nebo obývacího prostoru, kde se stírají hranice mezi interiérem a exteriérem (Living-Garden House) - jsou pro Konieczneho impulsem k transformaci zavedených typologií. Architekt se jimi inspiruje, hraje si s nimi a často je zcela přetváří. Každý jeho dům tak sám o sobě vytváří novou typologii. 

    Výstava vznikla za podpory hlavního partnera výstavy a galerie:
    Hliníkové systémy - Aluprof / www.aluprof.eu 
    Výstava probíhá pod záštitou Polský institut v Praze.

    Výstava bude otevřena úterý – neděle od 10.00 do 18.00 hodin a potrvá do 11. června 2017. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

    http://www.galeriearchitektury.cz/2017/04/robert-konieczny-prostory-na-miru.html


     

    vložil: Galerie Architektury Brno, 28.04.2017

    Výstavy

    Nájemní bydlení

    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra


    Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
    úterý 16. květen 2017 - pátek 16. červen 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera

    Výstava, která se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera od 16. května do 16. června pod názvem NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.
     

    „Hromadná privatizace bytového fondu po roce 1989, byla dobově historicky podmíněným aktem, ale s odstupem času vidíme, že se s vaničkou vylilo i dítě,” říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta, a pokračuje: „Stát nevěnoval dostatečnou pozornost aktualizaci legislativního rámce, promýšlení alternativních vlastnických forem ani organizací finanční podpory, jak tomu bylo u vlastnického bydlení. Obce často nedokázaly zajistit odpovídající přípravu území, současně ale masivně privatizovaly svůj bytový fond namísto toho, aby ho systematicky budovaly a modernizovaly jeho správu. Na drobné výjimky prakticky rezignovaly na svou – v minulosti zcela běžnou – roli významného stavebníka i nositele inovací. V některých vyspělých zemích Evropy představuje nájemní bydlení až 80% bytového fondu, z toho 30 % je sociální  nebo regulované (například v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní horní částkou až 57%). Přitom se jedná o kvalitní  urbanismus a vysokou úroveň architektury a především vysoký standard veřejného prostoru, jak to můžeme vidět například v HafenCity v Hamburku.”   
    Výstavu NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA připravil kurátorský tým UNIT architekti, Galerie Jaroslava Fragnera a historik architektury Hubert Guzik. 
     
    DOPROVODNÝ PROGRAM: PANELOVÉ DISKUZE
    30. května  5. června, od 18 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera
    vstup zdrama a bez registrace

    www.gjf.cz/aktualne/najemni-bydleni-zapomenuty-segment-ceske-architektury-vcera-dnes-a-zitra/


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 22.05.2017

    Výstavy

    Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu


    čtvrtek 13. duben 2017 - neděle 18. červen 2017
    Vernisáž: středa 12. duben 2017
    Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

    Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Mnozí z nich byli známí z úspěšného působení ve funkci profesorů na významných školách v Praze a Vídní. Výstava dokládá nemalý význam a přínos českých architektů pro rozvoj cestovního ruchu na Jadranu přínos a podíl tehdejší české společnosti na rozvoji cestovního ruchu na pobřeží Jaderského moře a to nejen investorů, projektantů, stavitelů ale v neposlední řadě taky našich turistů od konce 19. století.


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 10.04.2017

    Výstavy

    Klasik

    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015


    Vítkova 2, Praha 8
    středa 03. květen 2017 - sobota 01. červenec 2017
    Vernisáž: úterý 02. květen 2017
    Pořadatel: Galerie VI PER

    Vzhledem k omezené stavební produkci, téměř nemožnosti získat pozemek a celkové orientaci na hromadnou bytovou výstavbu panelových domů byl rodinný dům za minulého režimu obklopen aurou nedostatkového zboží. Po roce 1989 tak pochopitelně na velkou poptávku po vlastním rodinném bydlení zareagovaly nově zakládané projekční a stavební firmy. Samostatně vlastněný rodinný dům inspirovaný obrazem „šťastného“ západního způsobu života přinášel jeho majitelům nový životní styl a ztělesňoval naplnění snu o moderním bydlení. Snu, ovlivněného touhou po vyjádření vlastní individuality a snahou o sebeprezentaci nově se formující střední společenské vrstvy. Ve svobodné volbě vítězila nabídka katalogového rodinného domu na klíč.

    Výstava se zaměřuje na vývoj průměrného českého domu tak, jak jej nabízely projekční a stavební firmy, a jak se o něm psalo v časopisech. Je rozdělena do pěti na sebe navazujících a prostupujících se fází. Každá je zastoupena vždy jedním domem, jenž nejlépe reprezentuje dané období: je to průměrný dům své doby, který se snažil být co nejdostupnější širokému počtu zájemců o rodinné bydlení a který co do počtu prodaných kusů patřil k těm nejpopulárnějším. Jednotlivé fáze doplňují série textů, které přibližují dobovou situaci a problematiku.

    Výstava tak sleduje, jak se až do dnešních dnů proměňoval architektonický diskurz v souvislosti s dobovým vkusem a především, jaká byla reálná dostupnost této formy bydlení, s níž těsně souvisí nabídka státních podpor např. stavebního spoření a zejména pak hypoték. Výstava tak skrze typologii rodinného domu vytváří imaginární katalog architektonického odrazu porevolučního vývoje střední vrstvy – jejího kulturního, sociálního a ekonomického statusu.

    Kurátorka: Jana Pavlová
    Koncepce: Eva Bortelová, Irena Lehkoživová, Jana Pavlová, Barbora Špičáková
    Instalace: Martin Hrubý
    Fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný

    vipergallery.org


     

    vložil: , 01.05.2017

    Výstavy

    Nechtěné dědictví

    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)


    Špilberk, II. patro západního křídla
    čtvrtek 20. duben 2017 - neděle 02. červenec 2017
    Vernisáž: středa 19. duben 2017
    Pořadatel: Muzeum města Brna

    Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud zhodnocena a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

    Záměrem výstavního projektu není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu. „Nechtěné dědictví“ tedy neodkazuje výhradně k jeho tvorbě, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady autorů a autorek stejné generace. Současný osud staveb architekta Dvořák, který tvořil zejména v 60. až 80. letech minulého století nejen v Brně, ale v mnoha dalších městech tehdejšího Československa, se tak stal určitým „exemplárním případem“ a tvoří ústřední linku celé výstavy.

    Osobnost Jana Dvořáka představí výstava ve třech částech: největší bude na hradě Špilberku, další pak ve vile Tugendhat a v kulturním prostoru Praha. Výstavu připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/Fórem pro architekturu a média.

    www.spilberk.cz/vystava/nechtene-dedictvi-jan-dvorak/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 03.04.2017

    Výstavy

    Landscape festival Plzeň 2017

    krajina – město – veřejný prostor


    Plzeň
    pátek 19. květen 2017 - sobota 30. září 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015

    Landscape festival je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Přináší řadu podnětů a inspirací pro konkrétní lokality v místech konání festivalu a jeho cílem je především zvyšování zájmu o kvalitu prostředí, povědomí o možnostech změn, zapojení krajinářské architektury do organismu města, podněcování debat mezi obyvateli, odborníky a místní samosprávou. Landscape festival je osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Prezentuje inspirativní výstavy s kvalitními příklady realizací z českého i zahraničního prostředí, organizuje přednášky či workshopy. Přední tvůrci i studenti uměleckých škol prostřednictvím uměleckých a krajinářských instalací a architektonických intervencí oživují zanedbávaná či problematická místa a vyhledávají lokality s potenciálem.

    landscape-festival.cz


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 23.05.2017

    Soutěže

    NEXT LEVEL

    Fakultní nemocnice Hradec Králové


    Vyhlašovatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Vyhlášení: úterý 18. duben 2017
    Odevzdání: pátek 07. červenec 2017, 14:00

    Open Call: NEXT LEVEL Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh modernizace Chirurgického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové je vyhlášena!

    Chirurgické centrum se bude skládat z nové budovy (přístavby) zrekonstruovaného (dnes již technologicky zastaralého) staršího chirurgického pavilonu. Tyto dvě konstrukce spolu budou tvořit jeden nový celek.
    Vítězný návrh by měl splnit všechny funkční požadavky chirurgických oddělení nemocnice a vytvořit nejlepší možné pracovní prostředí pro nemocniční personál, stejně jako bezpečné a příjemné prostředí pro pacienty.

    - Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním z největších zdravotnických zařízení v České republice
    - Modernizace Chirurgického centra je strategický projekt schválený českou vládou pro oblast zdravotnictví
    - Po svém dokončení bude Chirurgické centrum (s 21 operačními sály s veškerým zázemím) patřit mezi nejlepší evropská zdravotnická zařízení svého druhu

    Soutěž má 2 fáze:
    Fáze 1: anonymní, otevřená – odevzdává se: 4 panely a portfolio – termín: 7. července 2017; postupuje 6 nejlepších návrhů
    Fáze 2: anonymní – odevzdává se: 6 panelů, portfolio a model – termín: 20. října 2017; udělují se 3 ceny a skicovné
     
    Cena:            3 500 000 Kč
    Cena:            2 200 000 Kč
    Cena:            1 500 000 Kč
    Mezi neoceněné účastníky 2. fáze bude rozděleno 1 800 000 Kč.

    Všechny soutěžní podklady jsou vydány v češtině a angličtině a soutěžící mohou návrhy odevzdávat také v obou jazycích.

    Porota: Zdeněk Zavřel (předseda, CZ), Mario Corea (ES), Richard Klinger (AT), Sergio Bruns (CH), Kristina Richter Adamson (SK/GB), Martin Tycar (CZ); zástupce FN HK: Vladimír Palička (místopředseda), Jan Vojáček, Veronika Bartošová, Michal Hudík, Karel Antoš
     

    nextlevelfnhk.cz/


     

    vložil: Karin Grohmannová, 22.04.2017

    Soutěže

    Památník Zámeček Pardubice

    Architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž o návrh (registrace soutěžících do 6. června !)


    Pardubice - Pardubičky mapa
    Vyhlašovatel: Město Pardubice
    Vyhlášení: úterý 16. květen 2017
    Odevzdání: čtvrtek 07. září 2017, 15:30
    Výsledky: úterý 12. září 2017

    Registrace soutěžících do 6.června 2017.

    www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/pamatnik-zamecek/


     

    vložil: Aleš Reiský, 29.05.2017

    Soutěže

    Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

    Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh


    Vyhlašovatel: Liberecký kraj
    Vyhlášení: čtvrtek 20. duben 2017
    Odevzdání: pondělí 11. září 2017, 12:00

    Území v centru Liberce, které je předmětem soutěže, působí nevlídně a neodpovídá úrovni veřejného prostranství, jež bychom očekávali u tak významné instituce, jakou je Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK).
    Celkové investiční náklady na realizaci projektu se odhadují na 67 milionů Kč bez DPH. Na ceny a odměny v soutěži bylo proto vyčleněno 740 000 Kč. Zadavatel má v úmyslu zadat vybranému týmu zakázku na zpracování všech fází projektové dokumentace.
    Zadavatel věří, že se do soutěže přihlásí takové soutěžní návrhy, které nabídnou městu a jeho obyvatelům kvalitní veřejný prostor. Zapojí lokalitu do stávající struktury města, navrhnou řešení vegetace a pokusí se do návrhu integrovat Lužickou Nisu. Důležitým úkolem je také řešení dopravy, a to jak parkování (v nově navrženém parkovacím domě i na parteru - celkem asi 360 míst), tak propojení obou břehů řeky u vstupu do budovy KÚ LK (lávkou, plošinou apod.).
    Porota: Martin Půta, Květa Vinklátová, Tomáš Hocke, Tomáš Hradečný, Jiří Suchomel, Martina Forejtová, Filip Horatschke; náhradníci Marek Pieter, Jitka Volfová, Radka Loučková Kotasová, Marek Přikryl, Pavel Buryška
     

    www.libereckykraj-soutez.cz/


     

    vložil: Markéta Pražanová, 05.06.2017

    Soutěže

    Mateřské školy budoucnosti

    Active House Award 2017


    Vyhlašovatel: VELUX Česká republika a VELUX Slovensko
    Vyhlášení: pondělí 20. únor 2017
    Odevzdání: pátek 01. prosinec 2017, 12:00
    Výsledky: pátek 15. prosinec 2017

    Mezinárodní soutěž zaměřená na studenty vysokých škol v České a Slovenské republice si letos vytyčila náročný cíl - stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti, samozřejmě v rámci zásad aktivního domu. Mezi vítězné projekty rozdělí odborná porota částku 6 000 €. Registrace je otevřená až do 15. listopadu 2017.

    Cílem soutěže Active House Award je nejen podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jim hlubší pochopení problematiky návrhu budov v aktivním standardu, ale definovat zároveň nový standard pro budoucí dětská centra a mateřské školy v České a Slovenské republice.

    www.activehouseaward.velux.com/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 27.05.2017

    Festivaly

    EnviroCity – program 9. dne

    prezentace s diskuzí


    Nuselské schody, Praha 2 mapa
    středa 07. červen 2017, 18:00
    Collaborative Collective, z. s.

    Stará zahrada roubenky Zvonařka s přilehlými Nuselskými schody je pražské biocentrum a dohromady se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami navazuje na důležitý biokoridor v centru města. Komunitní festival EnviroCity chce veřejnosti jednak představit výsledky studentského projektu COLridor, jehož záměrem je podporovat místní biotop například výstavbou netopýřích budek, hmyzích hotelů a včelínů, ale také přispět k oživení jedinečného městského prostoru Nuselských schodů prostřednictvím uměleckých performancí, prezentací z oblasti designu, ekologie a jiných vědeckých odvětví či diskuzemi se zastupiteli a odborníky. Věříme, že díky porozumění kontextu místa by mohl vzniknout bližší vztah místní komunity i široké veřejnosti k místu, které si bohužel dnes někteří lidé občas pletou se smetištěm.

    18.00 Birger Sevaldson (NO): Jak přispívá design k budování demokratické kultury? – prezentace s navazující diskuzí o vztahu ekologie, demokracie a ekonomie v systemickém kontextu (prezentace je v angličtině s českým překladem)
    Zažíváme zásadní nepokoje ve světě; demokratické hodnoty jsou v sázce, lidé utíkají ze svých domovů, z válek. Spousta národů směřuje k demokracii, ale je to těžkopádná cesta vpřed. I zavedené demokracie mají problémy, ty můžeme vidět v Evropské unii a ve Spojených státech. Norsko není výjimkou, co se týče participace a odpovědnosti voličů a občanů celkově. Demokratické systémy charakterizované krátkodobými perspektivami s komplexitou svých procesů jsou pro občany složité k zaujmutí dlouhodobých záměrů a k volání po participaci. Lokální demokracie je nedostatečně vyvinutá v porovnání se zásadními úkoly, se kterými se komunity konfrontují. Jejich škála sahá od udržitelného k ekonomickému rozvoji a integraci. Na druhé straně, design má dlouhou tradici ve vývoji procesů z demokratické perspektivy. Procesy designu otevřenému všem bez rozdílů a participativního designu jsou toho příkladem. Navíc, designéři byli zapojeni do demokracie skrze navrhování volebních systémů a distribuci informací po dlouhý čas. Presto, Design pro demokracii může být rozvinut dál. Můžeme skrze design předpovědět a vysvětlit budoucnost, která podporuje vybalancované rozložení moci, hodnot a zdrojů? Můžeme se podílet na budování demokratické kultury a snižování zábran pro participaci v demokratických procesech? Můžeme navrhovat procesy, které ulehčují dlouhodobé výhledy a tak podpořit udržitelný rozvoj? Můžeme skrze design našeho okolí pomoci zrození demokratických organizací? Přednáška bude diskutovat některé perspektivy designu pro demokracii a prezentovat současné experimenty v uvědomělé demokracii vytvořené na Oslo School of Architecture and Design.
     

    facebook.com/envirocity/


     

    vložil: Michaela Pánková, 22.05.2017

    Festivaly

    EnviroCity

    komunitní festival pro život na Zvonařce


    Nuselské schody, Praha 2 mapa
    úterý 30. květen 2017, 19:00
    Collaborative Collective, z. s.

    Komunitní festival EnviroCity chce podpořit život na Zvonařce v okolí Nuselských schodů

    V termínu od 30. května do 8. června 2017 se uskuteční další ročník multižánrového komunitního festivalu EnviroCity. Přímo na Nuselských schodech se odehrají sousedská setkání, pikniky, performance, ale i prezentace a debaty s odborníky, zástupci města a místními iniciativami. Hlavním tématem je podpora místního biotopu a rovněž snaha o revitalizaci tohoto jedinečného městského prostoru, který si někteří lidé bohužel občas pletou se smetištěm. Stará zahrada roubenky Zvonařka s přilehlými Nuselskými schody tvoří jedno z pražských biocenter a dohromady se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami navazuje na důležitý biokoridor v centru města.

    Festival bude zahájen 30. května od 19.00 hodin představením výsledků komunitního projektu COLridor, který usiluje o dlouhodobou podporu místního biotopu například výstavbou hmyzích hotelů. Jedná se také o unikání aplikaci výzkumu responsivního dřeva. V rámci programu, který se odehraje v následujících deseti dnech, se představí umělci, kteří svými site-specific vystoupeními naváží na téma utváření a obývání místa ve vztahu nejen k člověku, ale i dalším živým tvorům. Pohybové, hudební či audio vizuální performance od Jany Novorytové, Dariny Alster či Andrey Pekárkové doplní bohatý program prezentací z oblasti environmentálního designu či ekologie. Do Prahy zavítá významný norský designer Birger Sevaldson, profesor z Oslo School of Architecture and Design a člen Ocean Design Research Association a bude možné si vyslechnout jeho prezentaci na téma Jak přispívá design k budování demokratické kultury. O občanském aktivismu, který tvaruje veřejný prostor, promluví sociální geografka Michaela Pixová a výsledky několikaletého výzkumu obnovitelných materiálů představí v prezentaci Architektura jako součást ekosystému architektka Marie Davidová. Debatovat o významu biokoridorů v Praze přijdou 1. června od 18.00 hodin zástupci města, odborníci či architekti. Kromě toho se lidé budou moci zúčastnit unikátního mapování netopýrů a ptáků, sousedských setkání a brunchů či výroby a osevu semínkových kuliček s přirozenou květenou. Festival bude zakončen 8. června od 18.00 hodin vyprávěním faráře Petra Tvrdka ze Starokatolické církve o historii lokality spojeném s oslavou svátku sv. Medarda u místní kaple sv. Rodiny. Nabitý program festivalu EnviroCity však červnem nekončí, připravují se i letní dozvuky.

    Festival je zařazen na seznam akcí Evropského týdne udržitelného rozvoje.

    Více na: facebook.com/EnviroCity

    Pořadatelé: Collaborative Collective, z. s. a Technická univerzita v Liberci
    Za podpory: Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, EHP a Norské fondy, Lesy ČR, Nadace Via, Nadace Život umělce, Rothoblaas, Škuta Design, Excelsior Pub, Restaurace Zvonařka a CooLAND
    Festival se koná pod záštitou Petry Kolínské, radní pro územní rozvoj hl. města Prahy.

    facebook.com/envirocity/


     

    vložil: Michaela Pánková, 22.05.2017

    Denní zprávy

    Pošta vydá známku s Plečnikem


    středa 07. červen 2017, 08:25

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Změna územního plánu ohrožuje desítky osad, bojí se zahrádkáři


    středa 07. červen 2017, 08:45

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Ve čtvrtek začne rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Karlíně


    středa 07. červen 2017, 08:50

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Jihomoravští radní vybrali zhotovitele klíčové územní studie


    středa 07. červen 2017, 17:00

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Městským architektem Boskovic bude Zdeněk Fránek


    středa 07. červen 2017, 17:15

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Výročí

    Jiří

    Kroha


    středa 07. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    jiri-kroha


     

    vložil: ,

    Výročí

    Charles Rennie

    Mackintosh


    středa 07. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    charles-rennie-mackintosh


     

    vložil: ,

    Přednášky

  • Visiting Planners #3 Kris Scheerlinck / Streetscape Territories
    vědec a vedoucí výzkumu urbánních projektů KU Leuven
    18:00 norma space, Podskalská 370/31, 128 00 Prague, Czech Republic
    PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně; norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories
  • Výstavy

  • Robert Konieczny
    Prostory na míru
    Galerie Architektury Brno
  • Nájemní bydlení
    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra
    Galerie Jaroslava Fragnera
  • Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu
    Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Klasik
    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015
    Galerie VI PER
  • Nechtěné dědictví
    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)
    Muzeum města Brna
  • Landscape festival Plzeň 2017
    krajina – město – veřejný prostor
    Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015
  • Soutěže

  • NEXT LEVEL
  • Památník Zámeček Pardubice
  • Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
  • Mateřské školy budoucnosti
  • Festivaly

  • EnviroCity – zakončení
    setkání a oslava svátku sv. Medarda
    Nuselské schody, Praha 2
  • EnviroCity
    komunitní festival pro život na Zvonařce
    Nuselské schody, Praha 2
  • Denní zprávy

  • Architekt Viktor Rudiš oslaví 90 let
  • Zoo představila nové pavilony pro lední medvědy a pandy
  • Brno-střed chce postavit dětské centrum se školkou
  • Oprava Negrelliho viaduktu umožní vyšší rychlost vlaků
  • Výročí

  • * Frank Lloyd Wright
  • + Pavel Smetana
  • * Daniel Makovský
  • * David Mikulášek
  • + Piet Blom
  • * Christoph Mathys
  • * Michal Rosa
  • Přednášky

    Visiting Planners #3 Kris Scheerlinck / Streetscape Territories

    vědec a vedoucí výzkumu urbánních projektů KU Leuven


    norma space, Podskalská 370/31, 128 00 Prague, Czech Republic
    čtvrtek 08. červen 2017, 18:00
    PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně; norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

    Kris Scheerlinck je architekt, urbanista a docent na Katedře architektury KU Leuven, Belgie. Vede vlastní vědecko-urbanistickou praxi s výzkumnými projekty v Barceloně, Miláně, Madridu, New Yorku, Antverpách, Ghentu a Bruselu. Je zakladatelem akademického projektu ‘Streetscape Territories’ a jako školitel vede s ním související doktorské práce. Je expertem na analýzu veřejně-privátních modelů urbánního rozvoje a s nimi souvisejících aspektů dostupnosti a prostupnosti měst a teritoriálních vymezení na projektech v Evropě, Jižní a Severní Americe a Africe. Je vedoucím výzkumní skupiny´Urbánní projekty, kolektivní prostory & lokální identity´. 
    Vystudoval architekturu (Škola architektury, Sint-Lucas, Ghent) a urbanismus (UPC Barcelona), postgraduálně prostorové plánování (KU Leuven), urbánní kulturu a urbanismus (UPC Barcelona), Ph.D. v architektuře a urbánních projektech (UPC/URL, Barcelona).
    www.streetscapeterritories.org
    www.kuleuven.be
    www.collectivespaces-kuleuven.be
    f-cts.com/3

    * Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích.
    f-cts.com/Visiting-Planners

    https://www.facebook.com/events/285764691871124/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1402681586416523%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1402681586416523%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


     

    vložil: , 20.05.2017

    Výstavy

    Robert Konieczny

    Prostory na míru


    Galerie Architektury Brno mapa
    středa 10. květen 2017 - neděle 11. červen 2017
    Vernisáž: úterý 09. květen 2017
    Pořadatel: Galerie Architektury Brno

    Na začátku května přijede do Brna výrazná osobnost evropské architektury Robert Konieczny, který 9. května v Galerie Architektury Brno zahájí výstavu Robert Konieczny - Prostory na míru

    Zahájení výstavy bude předcházet přednáška Roberta Konieczneho, která se uskuteční na Fakulta architektury VUT 9.května 2017 v 15.00 hodin v aule A310 .

    Robert Konieczny se svými domy sbírá četná ocenění. Jedenáct nominací na evropskou cenu za architekturu EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award a tři stavby vyhlášené nejlepším domem světa jsou důkazem, že kvalitní architektura se dá dělat i v malém regionu Horního Slezska. 

    Na přelomu roku zaujal Robert Konieczny světovou veřejnost domem ARCHA v polských Beskydech. Respektovaný časopis Wallpaper* magazine jej vyhlásil nejlepším domem světa roku 2017. Poslední realizace, Centrum Dialogu Przełomy v polském Štětíně, získalo na Festivalu architektury v Berlíně prestižní ocenění Nejlepší stavba světa roku 2016. 

    Robert Konieczny přijede zahájit světovou premiéru retrospektivní výstavy svých prací do brněnské Galerie architektury. Návštěvníci na velkoformátových fotografiích, plánech, modelech, videích a osobní zpovědi architekta poprvé spatří téměř dvacetiletou práci jeho ateliéru KWK PROMES. Výstava je součástí festivalu Archikultura 2017 a připravila ji Galerie Architektury Brno za podpory ostravského Kabinet architektury. Po její brněnské premiéře výstava poputuje do dalších českých a evropských galerií.

    Výstavu uvede Tadeáš Goryczka z ostravského Kabinetu architektury, který v roce 2009 objevil práce Roberta Konieczneho a uspořádal mu první českou výstavou LOGIKA PROSTORU v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

    Nadčasovost projektů Roberta Konieczneho vyplývá z logiky, s níž vznikají. Prvotní koncept je vždy reakcí na zadání klientů, přesto se v něm neztrácí architektovy vlastní vize. Specifické požadavky - jako vytvoření maximálního soukromí (Safe House), reprezentativního vjezdu do domu pro sběratele umění (Aautofamily house) nebo obývacího prostoru, kde se stírají hranice mezi interiérem a exteriérem (Living-Garden House) - jsou pro Konieczneho impulsem k transformaci zavedených typologií. Architekt se jimi inspiruje, hraje si s nimi a často je zcela přetváří. Každý jeho dům tak sám o sobě vytváří novou typologii. 

    Výstava vznikla za podpory hlavního partnera výstavy a galerie:
    Hliníkové systémy - Aluprof / www.aluprof.eu 
    Výstava probíhá pod záštitou Polský institut v Praze.

    Výstava bude otevřena úterý – neděle od 10.00 do 18.00 hodin a potrvá do 11. června 2017. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

    http://www.galeriearchitektury.cz/2017/04/robert-konieczny-prostory-na-miru.html


     

    vložil: Galerie Architektury Brno, 28.04.2017

    Výstavy

    Nájemní bydlení

    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra


    Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
    úterý 16. květen 2017 - pátek 16. červen 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera

    Výstava, která se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera od 16. května do 16. června pod názvem NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.
     

    „Hromadná privatizace bytového fondu po roce 1989, byla dobově historicky podmíněným aktem, ale s odstupem času vidíme, že se s vaničkou vylilo i dítě,” říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta, a pokračuje: „Stát nevěnoval dostatečnou pozornost aktualizaci legislativního rámce, promýšlení alternativních vlastnických forem ani organizací finanční podpory, jak tomu bylo u vlastnického bydlení. Obce často nedokázaly zajistit odpovídající přípravu území, současně ale masivně privatizovaly svůj bytový fond namísto toho, aby ho systematicky budovaly a modernizovaly jeho správu. Na drobné výjimky prakticky rezignovaly na svou – v minulosti zcela běžnou – roli významného stavebníka i nositele inovací. V některých vyspělých zemích Evropy představuje nájemní bydlení až 80% bytového fondu, z toho 30 % je sociální  nebo regulované (například v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní horní částkou až 57%). Přitom se jedná o kvalitní  urbanismus a vysokou úroveň architektury a především vysoký standard veřejného prostoru, jak to můžeme vidět například v HafenCity v Hamburku.”   
    Výstavu NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA připravil kurátorský tým UNIT architekti, Galerie Jaroslava Fragnera a historik architektury Hubert Guzik. 
     
    DOPROVODNÝ PROGRAM: PANELOVÉ DISKUZE
    30. května  5. června, od 18 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera
    vstup zdrama a bez registrace

    www.gjf.cz/aktualne/najemni-bydleni-zapomenuty-segment-ceske-architektury-vcera-dnes-a-zitra/


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 22.05.2017

    Výstavy

    Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu


    čtvrtek 13. duben 2017 - neděle 18. červen 2017
    Vernisáž: středa 12. duben 2017
    Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

    Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Mnozí z nich byli známí z úspěšného působení ve funkci profesorů na významných školách v Praze a Vídní. Výstava dokládá nemalý význam a přínos českých architektů pro rozvoj cestovního ruchu na Jadranu přínos a podíl tehdejší české společnosti na rozvoji cestovního ruchu na pobřeží Jaderského moře a to nejen investorů, projektantů, stavitelů ale v neposlední řadě taky našich turistů od konce 19. století.


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 10.04.2017

    Výstavy

    Klasik

    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015


    Vítkova 2, Praha 8
    středa 03. květen 2017 - sobota 01. červenec 2017
    Vernisáž: úterý 02. květen 2017
    Pořadatel: Galerie VI PER

    Vzhledem k omezené stavební produkci, téměř nemožnosti získat pozemek a celkové orientaci na hromadnou bytovou výstavbu panelových domů byl rodinný dům za minulého režimu obklopen aurou nedostatkového zboží. Po roce 1989 tak pochopitelně na velkou poptávku po vlastním rodinném bydlení zareagovaly nově zakládané projekční a stavební firmy. Samostatně vlastněný rodinný dům inspirovaný obrazem „šťastného“ západního způsobu života přinášel jeho majitelům nový životní styl a ztělesňoval naplnění snu o moderním bydlení. Snu, ovlivněného touhou po vyjádření vlastní individuality a snahou o sebeprezentaci nově se formující střední společenské vrstvy. Ve svobodné volbě vítězila nabídka katalogového rodinného domu na klíč.

    Výstava se zaměřuje na vývoj průměrného českého domu tak, jak jej nabízely projekční a stavební firmy, a jak se o něm psalo v časopisech. Je rozdělena do pěti na sebe navazujících a prostupujících se fází. Každá je zastoupena vždy jedním domem, jenž nejlépe reprezentuje dané období: je to průměrný dům své doby, který se snažil být co nejdostupnější širokému počtu zájemců o rodinné bydlení a který co do počtu prodaných kusů patřil k těm nejpopulárnějším. Jednotlivé fáze doplňují série textů, které přibližují dobovou situaci a problematiku.

    Výstava tak sleduje, jak se až do dnešních dnů proměňoval architektonický diskurz v souvislosti s dobovým vkusem a především, jaká byla reálná dostupnost této formy bydlení, s níž těsně souvisí nabídka státních podpor např. stavebního spoření a zejména pak hypoték. Výstava tak skrze typologii rodinného domu vytváří imaginární katalog architektonického odrazu porevolučního vývoje střední vrstvy – jejího kulturního, sociálního a ekonomického statusu.

    Kurátorka: Jana Pavlová
    Koncepce: Eva Bortelová, Irena Lehkoživová, Jana Pavlová, Barbora Špičáková
    Instalace: Martin Hrubý
    Fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný

    vipergallery.org


     

    vložil: , 01.05.2017

    Výstavy

    Nechtěné dědictví

    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)


    Špilberk, II. patro západního křídla
    čtvrtek 20. duben 2017 - neděle 02. červenec 2017
    Vernisáž: středa 19. duben 2017
    Pořadatel: Muzeum města Brna

    Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud zhodnocena a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

    Záměrem výstavního projektu není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu. „Nechtěné dědictví“ tedy neodkazuje výhradně k jeho tvorbě, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady autorů a autorek stejné generace. Současný osud staveb architekta Dvořák, který tvořil zejména v 60. až 80. letech minulého století nejen v Brně, ale v mnoha dalších městech tehdejšího Československa, se tak stal určitým „exemplárním případem“ a tvoří ústřední linku celé výstavy.

    Osobnost Jana Dvořáka představí výstava ve třech částech: největší bude na hradě Špilberku, další pak ve vile Tugendhat a v kulturním prostoru Praha. Výstavu připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/Fórem pro architekturu a média.

    www.spilberk.cz/vystava/nechtene-dedictvi-jan-dvorak/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 03.04.2017

    Výstavy

    Landscape festival Plzeň 2017

    krajina – město – veřejný prostor


    Plzeň
    pátek 19. květen 2017 - sobota 30. září 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015

    Landscape festival je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Přináší řadu podnětů a inspirací pro konkrétní lokality v místech konání festivalu a jeho cílem je především zvyšování zájmu o kvalitu prostředí, povědomí o možnostech změn, zapojení krajinářské architektury do organismu města, podněcování debat mezi obyvateli, odborníky a místní samosprávou. Landscape festival je osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Prezentuje inspirativní výstavy s kvalitními příklady realizací z českého i zahraničního prostředí, organizuje přednášky či workshopy. Přední tvůrci i studenti uměleckých škol prostřednictvím uměleckých a krajinářských instalací a architektonických intervencí oživují zanedbávaná či problematická místa a vyhledávají lokality s potenciálem.

    landscape-festival.cz


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 23.05.2017

    Soutěže

    NEXT LEVEL

    Fakultní nemocnice Hradec Králové


    Vyhlašovatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Vyhlášení: úterý 18. duben 2017
    Odevzdání: pátek 07. červenec 2017, 14:00

    Open Call: NEXT LEVEL Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh modernizace Chirurgického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové je vyhlášena!

    Chirurgické centrum se bude skládat z nové budovy (přístavby) zrekonstruovaného (dnes již technologicky zastaralého) staršího chirurgického pavilonu. Tyto dvě konstrukce spolu budou tvořit jeden nový celek.
    Vítězný návrh by měl splnit všechny funkční požadavky chirurgických oddělení nemocnice a vytvořit nejlepší možné pracovní prostředí pro nemocniční personál, stejně jako bezpečné a příjemné prostředí pro pacienty.

    - Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním z největších zdravotnických zařízení v České republice
    - Modernizace Chirurgického centra je strategický projekt schválený českou vládou pro oblast zdravotnictví
    - Po svém dokončení bude Chirurgické centrum (s 21 operačními sály s veškerým zázemím) patřit mezi nejlepší evropská zdravotnická zařízení svého druhu

    Soutěž má 2 fáze:
    Fáze 1: anonymní, otevřená – odevzdává se: 4 panely a portfolio – termín: 7. července 2017; postupuje 6 nejlepších návrhů
    Fáze 2: anonymní – odevzdává se: 6 panelů, portfolio a model – termín: 20. října 2017; udělují se 3 ceny a skicovné
     
    Cena:            3 500 000 Kč
    Cena:            2 200 000 Kč
    Cena:            1 500 000 Kč
    Mezi neoceněné účastníky 2. fáze bude rozděleno 1 800 000 Kč.

    Všechny soutěžní podklady jsou vydány v češtině a angličtině a soutěžící mohou návrhy odevzdávat také v obou jazycích.

    Porota: Zdeněk Zavřel (předseda, CZ), Mario Corea (ES), Richard Klinger (AT), Sergio Bruns (CH), Kristina Richter Adamson (SK/GB), Martin Tycar (CZ); zástupce FN HK: Vladimír Palička (místopředseda), Jan Vojáček, Veronika Bartošová, Michal Hudík, Karel Antoš
     

    nextlevelfnhk.cz/


     

    vložil: Karin Grohmannová, 22.04.2017

    Soutěže

    Památník Zámeček Pardubice

    Architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž o návrh (registrace soutěžících do 6. června !)


    Pardubice - Pardubičky mapa
    Vyhlašovatel: Město Pardubice
    Vyhlášení: úterý 16. květen 2017
    Odevzdání: čtvrtek 07. září 2017, 15:30
    Výsledky: úterý 12. září 2017

    Registrace soutěžících do 6.června 2017.

    www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/pamatnik-zamecek/


     

    vložil: Aleš Reiský, 29.05.2017

    Soutěže

    Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

    Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh


    Vyhlašovatel: Liberecký kraj
    Vyhlášení: čtvrtek 20. duben 2017
    Odevzdání: pondělí 11. září 2017, 12:00

    Území v centru Liberce, které je předmětem soutěže, působí nevlídně a neodpovídá úrovni veřejného prostranství, jež bychom očekávali u tak významné instituce, jakou je Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK).
    Celkové investiční náklady na realizaci projektu se odhadují na 67 milionů Kč bez DPH. Na ceny a odměny v soutěži bylo proto vyčleněno 740 000 Kč. Zadavatel má v úmyslu zadat vybranému týmu zakázku na zpracování všech fází projektové dokumentace.
    Zadavatel věří, že se do soutěže přihlásí takové soutěžní návrhy, které nabídnou městu a jeho obyvatelům kvalitní veřejný prostor. Zapojí lokalitu do stávající struktury města, navrhnou řešení vegetace a pokusí se do návrhu integrovat Lužickou Nisu. Důležitým úkolem je také řešení dopravy, a to jak parkování (v nově navrženém parkovacím domě i na parteru - celkem asi 360 míst), tak propojení obou břehů řeky u vstupu do budovy KÚ LK (lávkou, plošinou apod.).
    Porota: Martin Půta, Květa Vinklátová, Tomáš Hocke, Tomáš Hradečný, Jiří Suchomel, Martina Forejtová, Filip Horatschke; náhradníci Marek Pieter, Jitka Volfová, Radka Loučková Kotasová, Marek Přikryl, Pavel Buryška
     

    www.libereckykraj-soutez.cz/


     

    vložil: Markéta Pražanová, 05.06.2017

    Soutěže

    Mateřské školy budoucnosti

    Active House Award 2017


    Vyhlašovatel: VELUX Česká republika a VELUX Slovensko
    Vyhlášení: pondělí 20. únor 2017
    Odevzdání: pátek 01. prosinec 2017, 12:00
    Výsledky: pátek 15. prosinec 2017

    Mezinárodní soutěž zaměřená na studenty vysokých škol v České a Slovenské republice si letos vytyčila náročný cíl - stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti, samozřejmě v rámci zásad aktivního domu. Mezi vítězné projekty rozdělí odborná porota částku 6 000 €. Registrace je otevřená až do 15. listopadu 2017.

    Cílem soutěže Active House Award je nejen podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jim hlubší pochopení problematiky návrhu budov v aktivním standardu, ale definovat zároveň nový standard pro budoucí dětská centra a mateřské školy v České a Slovenské republice.

    www.activehouseaward.velux.com/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 27.05.2017

    Festivaly

    EnviroCity – zakončení

    setkání a oslava svátku sv. Medarda


    Nuselské schody, Praha 2
    čtvrtek 08. červen 2017, 18:00
    Collaborative Collective, z. s.

    Stará zahrada roubenky Zvonařka s přilehlými Nuselskými schody je pražské biocentrum a dohromady se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami navazuje na důležitý biokoridor v centru města. Komunitní festival EnviroCity chce veřejnosti jednak představit výsledky studentského projektu COLridor, jehož záměrem je podporovat místní biotop například výstavbou netopýřích budek, hmyzích hotelů a včelínů, ale také přispět k oživení jedinečného městského prostoru Nuselských schodů prostřednictvím uměleckých performancí, prezentací z oblasti designu, ekologie a jiných vědeckých odvětví či diskuzemi se zastupiteli a odborníky. Věříme, že díky porozumění kontextu místa by mohl vzniknout bližší vztah místní komunity i široké veřejnosti k místu, které si bohužel dnes někteří lidé občas pletou se smetištěm.

    18.00 Petr Tvrdek, farář Starokatolické církve – oslava svátku sv. Medarda u kaple sv. Rodiny u Nuselských schodů spojená s vyprávěním o historii krajiny a architektury lokality
    Bývalou viniční kapli pod Nuselskými schody nechal vystavět roku 1755 pražský měšťan a magistrátní radní Karel Leopold Bepta a odkázal jí své jmění. Roku 1892 byla kaple včleněna do michelské farnosti, roku 1908 částečně rekonstruována, ale později postupně chátrala, až byla nakonec určena k demolici. Tomuto neradostnému osudu nakonec ušla, neboť jí roku 1970 dostali do správy pražští starokatolíci, kteří ji dobrovolnickou prací restaurovali. Kaple patří pod církev Starokatolickou a jejím duchovním správcem je ThDr. Petr Tvrdek.

    facebook.com/envirocity/


     

    vložil: Michaela Pánková, 22.05.2017

    Festivaly

    EnviroCity

    komunitní festival pro život na Zvonařce


    Nuselské schody, Praha 2 mapa
    úterý 30. květen 2017, 19:00
    Collaborative Collective, z. s.

    Komunitní festival EnviroCity chce podpořit život na Zvonařce v okolí Nuselských schodů

    V termínu od 30. května do 8. června 2017 se uskuteční další ročník multižánrového komunitního festivalu EnviroCity. Přímo na Nuselských schodech se odehrají sousedská setkání, pikniky, performance, ale i prezentace a debaty s odborníky, zástupci města a místními iniciativami. Hlavním tématem je podpora místního biotopu a rovněž snaha o revitalizaci tohoto jedinečného městského prostoru, který si někteří lidé bohužel občas pletou se smetištěm. Stará zahrada roubenky Zvonařka s přilehlými Nuselskými schody tvoří jedno z pražských biocenter a dohromady se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami navazuje na důležitý biokoridor v centru města.

    Festival bude zahájen 30. května od 19.00 hodin představením výsledků komunitního projektu COLridor, který usiluje o dlouhodobou podporu místního biotopu například výstavbou hmyzích hotelů. Jedná se také o unikání aplikaci výzkumu responsivního dřeva. V rámci programu, který se odehraje v následujících deseti dnech, se představí umělci, kteří svými site-specific vystoupeními naváží na téma utváření a obývání místa ve vztahu nejen k člověku, ale i dalším živým tvorům. Pohybové, hudební či audio vizuální performance od Jany Novorytové, Dariny Alster či Andrey Pekárkové doplní bohatý program prezentací z oblasti environmentálního designu či ekologie. Do Prahy zavítá významný norský designer Birger Sevaldson, profesor z Oslo School of Architecture and Design a člen Ocean Design Research Association a bude možné si vyslechnout jeho prezentaci na téma Jak přispívá design k budování demokratické kultury. O občanském aktivismu, který tvaruje veřejný prostor, promluví sociální geografka Michaela Pixová a výsledky několikaletého výzkumu obnovitelných materiálů představí v prezentaci Architektura jako součást ekosystému architektka Marie Davidová. Debatovat o významu biokoridorů v Praze přijdou 1. června od 18.00 hodin zástupci města, odborníci či architekti. Kromě toho se lidé budou moci zúčastnit unikátního mapování netopýrů a ptáků, sousedských setkání a brunchů či výroby a osevu semínkových kuliček s přirozenou květenou. Festival bude zakončen 8. června od 18.00 hodin vyprávěním faráře Petra Tvrdka ze Starokatolické církve o historii lokality spojeném s oslavou svátku sv. Medarda u místní kaple sv. Rodiny. Nabitý program festivalu EnviroCity však červnem nekončí, připravují se i letní dozvuky.

    Festival je zařazen na seznam akcí Evropského týdne udržitelného rozvoje.

    Více na: facebook.com/EnviroCity

    Pořadatelé: Collaborative Collective, z. s. a Technická univerzita v Liberci
    Za podpory: Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, EHP a Norské fondy, Lesy ČR, Nadace Via, Nadace Život umělce, Rothoblaas, Škuta Design, Excelsior Pub, Restaurace Zvonařka a CooLAND
    Festival se koná pod záštitou Petry Kolínské, radní pro územní rozvoj hl. města Prahy.

    facebook.com/envirocity/


     

    vložil: Michaela Pánková, 22.05.2017

    Denní zprávy

    Architekt Viktor Rudiš oslaví 90 let


    čtvrtek 08. červen 2017, 11:55

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Zoo představila nové pavilony pro lední medvědy a pandy


    čtvrtek 08. červen 2017, 13:20

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Brno-střed chce postavit dětské centrum se školkou


    čtvrtek 08. červen 2017, 13:25

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Oprava Negrelliho viaduktu umožní vyšší rychlost vlaků


    čtvrtek 08. červen 2017, 16:45

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Výročí

    Frank Lloyd

    Wright


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    frank-lloyd-wright


     

    vložil: ,

    Výročí

    Pavel

    Smetana


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    pavel-smetana


     

    vložil: ,

    Výročí

    Daniel

    Makovský


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    daniel-makovsky


     

    vložil: ,

    Výročí

    David

    Mikulášek


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    david-mikulasek


     

    vložil: ,

    Výročí

    Piet

    Blom


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    piet-blom


     

    vložil: ,

    Výročí

    Christoph

    Mathys


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    christoph-mathys


     

    vložil: ,

    Výročí

    Michal

    Rosa


    čtvrtek 08. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    michal-rosa


     

    vložil: ,

    Výstavy

  • Robert Konieczny
    Prostory na míru
    Galerie Architektury Brno
  • Nájemní bydlení
    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra
    Galerie Jaroslava Fragnera
  • Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu
    Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Klasik
    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015
    Galerie VI PER
  • Nechtěné dědictví
    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)
    Muzeum města Brna
  • Landscape festival Plzeň 2017
    krajina – město – veřejný prostor
    Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015
  • Soutěže

  • NEXT LEVEL
  • Památník Zámeček Pardubice
  • Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
  • Mateřské školy budoucnosti
  • Denní zprávy

  • Dnes večer se otevře 1500 kostelů veřejnosti
  • Termín otevření kryté tržnice v Brně se posune asi o dva týdny
  • Výročí

  • * Viktor Rudiš
  • * Petr Žert
  • Výstavy

    Robert Konieczny

    Prostory na míru


    Galerie Architektury Brno mapa
    středa 10. květen 2017 - neděle 11. červen 2017
    Vernisáž: úterý 09. květen 2017
    Pořadatel: Galerie Architektury Brno

    Na začátku května přijede do Brna výrazná osobnost evropské architektury Robert Konieczny, který 9. května v Galerie Architektury Brno zahájí výstavu Robert Konieczny - Prostory na míru

    Zahájení výstavy bude předcházet přednáška Roberta Konieczneho, která se uskuteční na Fakulta architektury VUT 9.května 2017 v 15.00 hodin v aule A310 .

    Robert Konieczny se svými domy sbírá četná ocenění. Jedenáct nominací na evropskou cenu za architekturu EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award a tři stavby vyhlášené nejlepším domem světa jsou důkazem, že kvalitní architektura se dá dělat i v malém regionu Horního Slezska. 

    Na přelomu roku zaujal Robert Konieczny světovou veřejnost domem ARCHA v polských Beskydech. Respektovaný časopis Wallpaper* magazine jej vyhlásil nejlepším domem světa roku 2017. Poslední realizace, Centrum Dialogu Przełomy v polském Štětíně, získalo na Festivalu architektury v Berlíně prestižní ocenění Nejlepší stavba světa roku 2016. 

    Robert Konieczny přijede zahájit světovou premiéru retrospektivní výstavy svých prací do brněnské Galerie architektury. Návštěvníci na velkoformátových fotografiích, plánech, modelech, videích a osobní zpovědi architekta poprvé spatří téměř dvacetiletou práci jeho ateliéru KWK PROMES. Výstava je součástí festivalu Archikultura 2017 a připravila ji Galerie Architektury Brno za podpory ostravského Kabinet architektury. Po její brněnské premiéře výstava poputuje do dalších českých a evropských galerií.

    Výstavu uvede Tadeáš Goryczka z ostravského Kabinetu architektury, který v roce 2009 objevil práce Roberta Konieczneho a uspořádal mu první českou výstavou LOGIKA PROSTORU v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

    Nadčasovost projektů Roberta Konieczneho vyplývá z logiky, s níž vznikají. Prvotní koncept je vždy reakcí na zadání klientů, přesto se v něm neztrácí architektovy vlastní vize. Specifické požadavky - jako vytvoření maximálního soukromí (Safe House), reprezentativního vjezdu do domu pro sběratele umění (Aautofamily house) nebo obývacího prostoru, kde se stírají hranice mezi interiérem a exteriérem (Living-Garden House) - jsou pro Konieczneho impulsem k transformaci zavedených typologií. Architekt se jimi inspiruje, hraje si s nimi a často je zcela přetváří. Každý jeho dům tak sám o sobě vytváří novou typologii. 

    Výstava vznikla za podpory hlavního partnera výstavy a galerie:
    Hliníkové systémy - Aluprof / www.aluprof.eu 
    Výstava probíhá pod záštitou Polský institut v Praze.

    Výstava bude otevřena úterý – neděle od 10.00 do 18.00 hodin a potrvá do 11. června 2017. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

    http://www.galeriearchitektury.cz/2017/04/robert-konieczny-prostory-na-miru.html


     

    vložil: Galerie Architektury Brno, 28.04.2017

    Výstavy

    Nájemní bydlení

    zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra


    Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
    úterý 16. květen 2017 - pátek 16. červen 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera

    Výstava, která se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera od 16. května do 16. června pod názvem NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.
     

    „Hromadná privatizace bytového fondu po roce 1989, byla dobově historicky podmíněným aktem, ale s odstupem času vidíme, že se s vaničkou vylilo i dítě,” říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta, a pokračuje: „Stát nevěnoval dostatečnou pozornost aktualizaci legislativního rámce, promýšlení alternativních vlastnických forem ani organizací finanční podpory, jak tomu bylo u vlastnického bydlení. Obce často nedokázaly zajistit odpovídající přípravu území, současně ale masivně privatizovaly svůj bytový fond namísto toho, aby ho systematicky budovaly a modernizovaly jeho správu. Na drobné výjimky prakticky rezignovaly na svou – v minulosti zcela běžnou – roli významného stavebníka i nositele inovací. V některých vyspělých zemích Evropy představuje nájemní bydlení až 80% bytového fondu, z toho 30 % je sociální  nebo regulované (například v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní horní částkou až 57%). Přitom se jedná o kvalitní  urbanismus a vysokou úroveň architektury a především vysoký standard veřejného prostoru, jak to můžeme vidět například v HafenCity v Hamburku.”   
    Výstavu NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA připravil kurátorský tým UNIT architekti, Galerie Jaroslava Fragnera a historik architektury Hubert Guzik. 
     
    DOPROVODNÝ PROGRAM: PANELOVÉ DISKUZE
    30. května  5. června, od 18 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera
    vstup zdrama a bez registrace

    www.gjf.cz/aktualne/najemni-bydleni-zapomenuty-segment-ceske-architektury-vcera-dnes-a-zitra/


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 22.05.2017

    Výstavy

    Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu


    čtvrtek 13. duben 2017 - neděle 18. červen 2017
    Vernisáž: středa 12. duben 2017
    Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

    Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Mnozí z nich byli známí z úspěšného působení ve funkci profesorů na významných školách v Praze a Vídní. Výstava dokládá nemalý význam a přínos českých architektů pro rozvoj cestovního ruchu na Jadranu přínos a podíl tehdejší české společnosti na rozvoji cestovního ruchu na pobřeží Jaderského moře a to nejen investorů, projektantů, stavitelů ale v neposlední řadě taky našich turistů od konce 19. století.


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 10.04.2017

    Výstavy

    Klasik

    Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015


    Vítkova 2, Praha 8
    středa 03. květen 2017 - sobota 01. červenec 2017
    Vernisáž: úterý 02. květen 2017
    Pořadatel: Galerie VI PER

    Vzhledem k omezené stavební produkci, téměř nemožnosti získat pozemek a celkové orientaci na hromadnou bytovou výstavbu panelových domů byl rodinný dům za minulého režimu obklopen aurou nedostatkového zboží. Po roce 1989 tak pochopitelně na velkou poptávku po vlastním rodinném bydlení zareagovaly nově zakládané projekční a stavební firmy. Samostatně vlastněný rodinný dům inspirovaný obrazem „šťastného“ západního způsobu života přinášel jeho majitelům nový životní styl a ztělesňoval naplnění snu o moderním bydlení. Snu, ovlivněného touhou po vyjádření vlastní individuality a snahou o sebeprezentaci nově se formující střední společenské vrstvy. Ve svobodné volbě vítězila nabídka katalogového rodinného domu na klíč.

    Výstava se zaměřuje na vývoj průměrného českého domu tak, jak jej nabízely projekční a stavební firmy, a jak se o něm psalo v časopisech. Je rozdělena do pěti na sebe navazujících a prostupujících se fází. Každá je zastoupena vždy jedním domem, jenž nejlépe reprezentuje dané období: je to průměrný dům své doby, který se snažil být co nejdostupnější širokému počtu zájemců o rodinné bydlení a který co do počtu prodaných kusů patřil k těm nejpopulárnějším. Jednotlivé fáze doplňují série textů, které přibližují dobovou situaci a problematiku.

    Výstava tak sleduje, jak se až do dnešních dnů proměňoval architektonický diskurz v souvislosti s dobovým vkusem a především, jaká byla reálná dostupnost této formy bydlení, s níž těsně souvisí nabídka státních podpor např. stavebního spoření a zejména pak hypoték. Výstava tak skrze typologii rodinného domu vytváří imaginární katalog architektonického odrazu porevolučního vývoje střední vrstvy – jejího kulturního, sociálního a ekonomického statusu.

    Kurátorka: Jana Pavlová
    Koncepce: Eva Bortelová, Irena Lehkoživová, Jana Pavlová, Barbora Špičáková
    Instalace: Martin Hrubý
    Fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný

    vipergallery.org


     

    vložil: , 01.05.2017

    Výstavy

    Nechtěné dědictví

    Architekt Jan Dvořák (1925-1998)


    Špilberk, II. patro západního křídla
    čtvrtek 20. duben 2017 - neděle 02. červenec 2017
    Vernisáž: středa 19. duben 2017
    Pořadatel: Muzeum města Brna

    Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud zhodnocena a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

    Záměrem výstavního projektu není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu. „Nechtěné dědictví“ tedy neodkazuje výhradně k jeho tvorbě, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady autorů a autorek stejné generace. Současný osud staveb architekta Dvořák, který tvořil zejména v 60. až 80. letech minulého století nejen v Brně, ale v mnoha dalších městech tehdejšího Československa, se tak stal určitým „exemplárním případem“ a tvoří ústřední linku celé výstavy.

    Osobnost Jana Dvořáka představí výstava ve třech částech: největší bude na hradě Špilberku, další pak ve vile Tugendhat a v kulturním prostoru Praha. Výstavu připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/Fórem pro architekturu a média.

    www.spilberk.cz/vystava/nechtene-dedictvi-jan-dvorak/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 03.04.2017

    Výstavy

    Landscape festival Plzeň 2017

    krajina – město – veřejný prostor


    Plzeň
    pátek 19. květen 2017 - sobota 30. září 2017
    Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Plzeň, DEPO2015, Plzeň 2015

    Landscape festival je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Přináší řadu podnětů a inspirací pro konkrétní lokality v místech konání festivalu a jeho cílem je především zvyšování zájmu o kvalitu prostředí, povědomí o možnostech změn, zapojení krajinářské architektury do organismu města, podněcování debat mezi obyvateli, odborníky a místní samosprávou. Landscape festival je osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Prezentuje inspirativní výstavy s kvalitními příklady realizací z českého i zahraničního prostředí, organizuje přednášky či workshopy. Přední tvůrci i studenti uměleckých škol prostřednictvím uměleckých a krajinářských instalací a architektonických intervencí oživují zanedbávaná či problematická místa a vyhledávají lokality s potenciálem.

    landscape-festival.cz


     

    vložil: Galerie Jaroslava Fragnera, 23.05.2017

    Soutěže

    NEXT LEVEL

    Fakultní nemocnice Hradec Králové


    Vyhlašovatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Vyhlášení: úterý 18. duben 2017
    Odevzdání: pátek 07. červenec 2017, 14:00

    Open Call: NEXT LEVEL Fakultní nemocnice Hradec Králové
    Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh modernizace Chirurgického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové je vyhlášena!

    Chirurgické centrum se bude skládat z nové budovy (přístavby) zrekonstruovaného (dnes již technologicky zastaralého) staršího chirurgického pavilonu. Tyto dvě konstrukce spolu budou tvořit jeden nový celek.
    Vítězný návrh by měl splnit všechny funkční požadavky chirurgických oddělení nemocnice a vytvořit nejlepší možné pracovní prostředí pro nemocniční personál, stejně jako bezpečné a příjemné prostředí pro pacienty.

    - Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním z největších zdravotnických zařízení v České republice
    - Modernizace Chirurgického centra je strategický projekt schválený českou vládou pro oblast zdravotnictví
    - Po svém dokončení bude Chirurgické centrum (s 21 operačními sály s veškerým zázemím) patřit mezi nejlepší evropská zdravotnická zařízení svého druhu

    Soutěž má 2 fáze:
    Fáze 1: anonymní, otevřená – odevzdává se: 4 panely a portfolio – termín: 7. července 2017; postupuje 6 nejlepších návrhů
    Fáze 2: anonymní – odevzdává se: 6 panelů, portfolio a model – termín: 20. října 2017; udělují se 3 ceny a skicovné
     
    Cena:            3 500 000 Kč
    Cena:            2 200 000 Kč
    Cena:            1 500 000 Kč
    Mezi neoceněné účastníky 2. fáze bude rozděleno 1 800 000 Kč.

    Všechny soutěžní podklady jsou vydány v češtině a angličtině a soutěžící mohou návrhy odevzdávat také v obou jazycích.

    Porota: Zdeněk Zavřel (předseda, CZ), Mario Corea (ES), Richard Klinger (AT), Sergio Bruns (CH), Kristina Richter Adamson (SK/GB), Martin Tycar (CZ); zástupce FN HK: Vladimír Palička (místopředseda), Jan Vojáček, Veronika Bartošová, Michal Hudík, Karel Antoš
     

    nextlevelfnhk.cz/


     

    vložil: Karin Grohmannová, 22.04.2017

    Soutěže

    Památník Zámeček Pardubice

    Architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž o návrh (registrace soutěžících do 6. června !)


    Pardubice - Pardubičky mapa
    Vyhlašovatel: Město Pardubice
    Vyhlášení: úterý 16. květen 2017
    Odevzdání: čtvrtek 07. září 2017, 15:30
    Výsledky: úterý 12. září 2017

    Registrace soutěžících do 6.června 2017.

    www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/pamatnik-zamecek/


     

    vložil: Aleš Reiský, 29.05.2017

    Soutěže

    Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

    Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh


    Vyhlašovatel: Liberecký kraj
    Vyhlášení: čtvrtek 20. duben 2017
    Odevzdání: pondělí 11. září 2017, 12:00

    Území v centru Liberce, které je předmětem soutěže, působí nevlídně a neodpovídá úrovni veřejného prostranství, jež bychom očekávali u tak významné instituce, jakou je Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK).
    Celkové investiční náklady na realizaci projektu se odhadují na 67 milionů Kč bez DPH. Na ceny a odměny v soutěži bylo proto vyčleněno 740 000 Kč. Zadavatel má v úmyslu zadat vybranému týmu zakázku na zpracování všech fází projektové dokumentace.
    Zadavatel věří, že se do soutěže přihlásí takové soutěžní návrhy, které nabídnou městu a jeho obyvatelům kvalitní veřejný prostor. Zapojí lokalitu do stávající struktury města, navrhnou řešení vegetace a pokusí se do návrhu integrovat Lužickou Nisu. Důležitým úkolem je také řešení dopravy, a to jak parkování (v nově navrženém parkovacím domě i na parteru - celkem asi 360 míst), tak propojení obou břehů řeky u vstupu do budovy KÚ LK (lávkou, plošinou apod.).
    Porota: Martin Půta, Květa Vinklátová, Tomáš Hocke, Tomáš Hradečný, Jiří Suchomel, Martina Forejtová, Filip Horatschke; náhradníci Marek Pieter, Jitka Volfová, Radka Loučková Kotasová, Marek Přikryl, Pavel Buryška
     

    www.libereckykraj-soutez.cz/


     

    vložil: Markéta Pražanová, 05.06.2017

    Soutěže

    Mateřské školy budoucnosti

    Active House Award 2017


    Vyhlašovatel: VELUX Česká republika a VELUX Slovensko
    Vyhlášení: pondělí 20. únor 2017
    Odevzdání: pátek 01. prosinec 2017, 12:00
    Výsledky: pátek 15. prosinec 2017

    Mezinárodní soutěž zaměřená na studenty vysokých škol v České a Slovenské republice si letos vytyčila náročný cíl - stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti, samozřejmě v rámci zásad aktivního domu. Mezi vítězné projekty rozdělí odborná porota částku 6 000 €. Registrace je otevřená až do 15. listopadu 2017.

    Cílem soutěže Active House Award je nejen podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jim hlubší pochopení problematiky návrhu budov v aktivním standardu, ale definovat zároveň nový standard pro budoucí dětská centra a mateřské školy v České a Slovenské republice.

    www.activehouseaward.velux.com/


     

    vložil: Jan Kratochvíl, 27.05.2017

    Denní zprávy

    Dnes večer se otevře 1500 kostelů veřejnosti


    pátek 09. červen 2017, 08:20

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Denní zprávy

    Termín otevření kryté tržnice v Brně se posune asi o dva týdny


    pátek 09. červen 2017, 14:40

    Bla bla


     

    vložil: ,

    Výročí

    Viktor

    Rudiš


    pátek 09. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    viktor-rudis


     

    vložil: ,

    Výročí

    Petr

    Žert


    pátek 09. červen 2017, 00:00

    Bla bla

    petr-zert


     

    vložil: ,

    Vložit novou akci

    Typ akce jiný typ
    Název
    Podnázev
    Pořadatel
    Místo konání
    MapaGPS souřadnice    
    Lokace Domácí   Zahraniční
    Začátek
    Čas

    Konec
    Čas

    Vernisáž
    Čas

    Odkazhttp://
    Podrobnosti
     
    Obrázky
    Pro výběr více obrázků použijte Ctrl nebo Shift
     
    TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
    Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
    archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.