Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Teorie architektury

Laický dotaz
Laický dotaz Chicken 02.03.14 14:18
Ahoj, nejsem odborník přes architekturu (studuju FF), ale zajímám se o umění a jeho dějiny, a tedy i o architekturu. Mým hlavním zájmem je moderna. Nedávno jsem si četla nějakou knihu o Le Corbusierovi a jeho purismu, a vyvstala mi následující otázka: Jaký je rozdíl/vztah mezi purismem, funkcionalismem a konstruktivismem? Došlo mi totiž, že mi to ve skutečnosti není vůbec jasné. Je zde někdo, kdo by mi mohl základní principy osvětlit? Přemýšlela jsem také, že bych napsala mail nějakému odborníkovi (např. z FA ČVUT), takže bych případně ocenila alespoň tip na vyučujícího. Předem díky.
odborník student 02.03.14 17:46
Rostislav Švácha. Je možné ho potkat v úterý od desíti hodin na AVU kde má každý týden veřejné přednášky. Tzn. že po přednášce dotaz jistě zodpoví.
ismy Vích 02.03.14 17:54
Je to podobně "jednoduché" jako ve výtvarném umění. Jako mezi abstrakcí a suprematismem. Konstruktivismus je sovetska odnož funkcionalismu, purismus je prerodova fáze moderny na funkcionalismus, kde se zbavuje zdobnosti.
... architekt - památkář 02.03.14 20:36
Vůbec není nutné ty pojmy omezovat na dobu poloviny 20. století.

Puristické tendence se objevují ve všech stavebních stylech a slozích, poměrně výrazná je v baroku u mnoha autorů v Itálii i za Alpami. Ale když budeme řešit třeba bližší děliny, tak obrovský význam pro naše chápání historických směrů měl puristicky smýšlející Josef Mocker, což bylo dlouhá desetiletí před LC, protože to byl on, kdo osekal všechny zdobnosti z Karlštejna a mnoha jiných klenotů české gotiky.
Historický purismus Vích 03.03.14 09:19
Mocker byl historický purista, tzn, že vyhledával "nejhodnotnější" gotické části stavby a zbytek "rekonstruoval" v neogotice. S corbusierským puristickým osekáváním ozdob na holo souvisí jen tak, že pozdější zdobení nahrazoval parádními romantickými novotvary s cimbuřím a věžičkami. Je pozoruhodné, co Vás to pane architekte - památkáři vede do debaty o Corbusierovi zapojovat neogotiku?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Purismus_(architektura)
LC a Mocker Dr.Lusciniol 03.03.14 11:10

Ač oba bezpochyby "puristé", rozdíl mezi oběma je až astronomický. Jeden byl samouk, technicky nevyzrálý, jehož nápady proměnoval ve stavby jeho bratranec Pierre Jeanneret (1896-1967). LC (1887-1965) byl pevně zahleděný do dokonalé (skrze architekturu) budoucnosti. Druhý, Mocker (1835-99) byl technicky vysoce zdatný a vzdělaný, nadaný tvůrčí architekt, nanestěstí zahleděný zpět, do středověké architektury.

Naopak, pro LC středověká architektura a vůbec "historicke styly" byly jedem soudobé architektury, které se snažil zatratit svým pojmem "purismu". Mockerův "purismus" se zase zabýval ne zavržením, ale "vylepšením" středověkých slohů. V jeho případě především gotiky. Že jeho výsledky někdy byly opačné (ztráta středověke architektury) je věc jiná.

Že Mocker byl mnohem lepší architekt, než památkář, je dnes nabíledni. Sv. Ludmila na Vinohradech (poněkud připomínající Votivní chrám ve Vídni) je nesporně zdařilé dílo novogotiky, "očištěný" Karlštejn, za cenu ztráty mnoha stredověkých (a pozdějších) prvků byl Mockrem přetvořen v jeden z nejmalebnějších hradů na světe, a zakončené pražské panoráma (překvapivě teprve něco přes sto let staré) si dnes nikdo nedovede představit jinak. Ale ještě že Mocker již nestihl "zregotizovat" hlavní věž chrámu (dnes) všeholidu. Tím by nesporně značně narušil malebnost dnešního stavu.

Když již u "purismu" a sv. Víta: Tento chrám byl ve svých dějinách patričně vyčistěn již předtím, ale ne těma našima středověkýma proto-komunisty (jak nás mylně o nich učili) ale až puristy z Anglie, naboženskýma fanatiky, které do Prahy přitáhla anglická manželka "Zimního krále" Bedřicha Falckého.


re. Chicken Zdeněk Skála 03.03.14 11:56
Pokud Vám tohle téma vytipovaný odborník neobjasní, nevěšte hlavu.Źil, byl kdysi Juan Gris,duchovní otec kubismu, funkcionalismu potažmo konstruktivismu.Z jeho kreseb 1905-1910 se dá celkem jasně vyčíst Vámi zmíněné téma.Jinak bacha na puriny...
pro Dr.L. robert 03.03.14 13:32
Mezi LC a Mockerem je ještě jeden rozdíl. Podle nápadů LC se dodnes učí moderní architektura na celém světě.
zakladatel Chicken 03.03.14 16:08
Mimochodem, jak je to se zakladateli? Slyšela jsem na toto téma taky už mnoho rozdílných názorů - jedni označuji Le Corbusiera za zakladatele purismu, jiní za zakladatele funkcionalismu, třetí za zakladetele funkcionalismu považují Adolfa Loose. Ze svého oboru vím, že na téma "zakladatel" má často velký vliv individuální pohled teoretika/historika/odborníka; nicméně většinou existuje alespoň jméno, na kterém se shoduje většina. Jak je to tady?
Zakladatelé Vích 03.03.14 21:10
Mně se osvědčilo nefixovat se na jednotlivce, architektura reaguje na společenskou poptávku, protože reprezentuje komplexnější tendence a proudy a roste na jednotlivých zakázkách, Purizace a abstrakce začala okolo roku 1900 secesí, na kterou navázali po 1905 Hoffman, Wagner, Loos, Wright, Behrens a po 1. světové mladší generace Gropius, Corbusier, Miese a sovětští konstruktivisté. Když si je porovnáte, tak jejich tvorba je ve stejné době podobná, protože sdíleli obdobný světonázor, hořeli pro podobné ideály. Toto společné planutí je motorem architektury od nepaměti, Díky tomu je architektura úžasnou kronikou světa.
> Zakladatelé Martin Rosa 04.03.14 08:47
K tomu společnému planutí bych asi doporučil knihu Space, Time & Architecture, ve které Sigfried Giedion hodně čtivě popsal vývoj moderní architektury (a nejen on, ale i mnozí jiní historikové jdou na cestě ke kořenům (spíše než zakladatelům) ještě mnohem a mnohem dál než jen do secese). U nás je tenhle jeho opus magnum trochu překvapivě a neprávem přehlížen. Ale samozřejmě je třeba číst to kriticky, jako každou knihu popisující dějiny jako ságu (jinak, pokud se nepletu, tak docela dobré a stručné kritické shrnutí děl zabývajících se dějinami moderní architektury má na konci své Modern. arch. since 1900 Curtis). Chcete-li fakt zakladatele, koukněte se po Pionýrech od Pevsnera.
Člověk se pak ale trochu neubrání pocitu, že náš pohled na "funkcionalismus", "purismus" a dokonce "kubismus" je takový ryze česky lokální a podstata věci je vlastně jinde...
A aby to bylo ještě zajímavější robert 04.03.14 09:15
LC kaple v Ronchamp je taky plná gotiky.
>robert Dr.Lusciniol 04.03.14 14:50
Také jsem to zažil. A můj švýcarský šéf mi dával k Vánocům knihu o Mistrovi (nebyl o víc než 10 let mladší, než LC, jinak také jeden ze švycarské avantgardy, z let 20tých, kdy dostudoval na ETH). Také bežně mokré konce tydne (hezkyčesky: víkendy) jsem často trávil uprostřed 4,000 jeho knih, uvnitř Centre LC, postaveném po jeho smrti Heidi Weber, na břehu Zürich See. Prostě, byl jsem tehdy hluboce věřící. Dnes věřím, že architektura je umění stavět.

A ještě předtím nás učili, že poručíme větru dešti. To se take ještě dodnes nosí.
Ronchamp je taky plná gotiky. Dr.Lusciniol 04.03.14 15:04

Ronchamp jako mnozí jiní jsem navštívil vícekrát. Jednou dokonce jsem tam dorazil před svítáním a odešel až po západu. Leč gotiku jsem tam nikde nenalezl. Ale když dotázán, za jeho z jedné přednášek o duchu v architektuře (Spirit in Architecture) zdali Ronchamp is up there (je tam nahoře) Prof. Kollar se potutelně usmál a řekl: "Ronchamp is a very clever architecture" (R. je velmi důmyslná architektura).

Mimochodem, když dostavěl Ronchamp, mnoho jeho dosavadních vyznavačů bylo zhrozeno, neboť oni uvěřili doslova jeho předcházejícím poučkám.
Ronchamp je plná gotiky asi tak, Vích 04.03.14 15:27
jako je Mocker funkcionalista. Roberte, co kouříte?
Neni to názor robert 04.03.14 19:44
jen můj, že kaple v R.byla vytvořena v gotickém duchu.
Popotáhnu si a: robert 04.03.14 20:07
Architekt Mocker byl mnohem vích konstruktivista než gotický stavitel.
náhrada chrámu Sv. Víta Vích 04.03.14 21:25
Věží třetí internacionály od Tatlina, to by se Corbusierovi i jeho dnešním pokračovatelům jistě líbilo. Ale co na to klub Za starou Prahu a pan doktor Chocholoušek?
Mocker konstruktivista Dr.Lusciniol 05.03.14 11:56

Zřejmě se "roberte" bavíte, ale ono je zde něco, mezi konstruktivismem a gotikou. Gotika, přesněji francouzská katedrální gotika (jejíž nejvýchodnější projevy se nacházejí v Praze, Kolíně a K. Hoře) je též čistým výrazem konstrukce, kde je viditelné přímé navázání, mezi vnitřkem a vnějškem. Zevnitř i zvenku. Mocker nebyl gotický (středověký) stavitel a jestli "konstruktivista", tak o tom určitě nevěděl. A než jste nás zde poučil, já také ne.
pohled... ryze česky lokální (Martin Rosa) Dr.Lusciniol 05.03.14 12:16

Ono pro kubismus" ani jiný nebude. Kubizmuz v architektuře je zjev ryze český. Ani o moravském není možno mluvit.
jak je to se zakladateli? Zdeněk Skála 05.03.14 13:15
Se zakladateli to je, Chicken, jako s bramborama ve sklepě.Ćas od času je přetřídí, a z těch co zbydou na konec, uvaří bramboračku.Co si tak vyšlápnout na vysokohorskou tůru od Eukleidových Základů, do Vopěnkových Rozprav s geometrií? Cestou se mrknout na vlastní oči na Bramanta a Santiniho,no a jako každý správný poutník zakončit výšlap u sklenky Chablis třeba u mostu Saint Benezet? Možná, že ten výhled do širé středomořské krajiny ukáže nitky sbíhající se k nějakému tomu zakladateli.Na sever od Alp pozor! Zde se provozuje Vámi zmíněné téma na bázi- import jako experiment.Přeji krásný výlet.
Víchu, robert 05.03.14 13:31
nechápete nadsázku a uniká vám význam mých příspěvků, tak se tady neshazujte nadávkami. Děkuji.
poděkování Chicken 05.03.14 19:45
Moc vám všem děkuji za vřelé ohlasy, v lecčem mi pomohly udělat si jasno. Nakonec jsem napsala p. doc. Vorlíkovi z ČVUT, který mi dotaz zodpověděl. Vy architekti působíte jako milí a vstřícní lidé, až by se človek skoro chtěl s nějakým znát Opravdu moc děkuji a pokud budu potřebovat znovu radu, ráda se sem vrátím

(Mimochodem, jak je to s tím kubismem v architektuře? )
jak je to s tím kubismem Zdeněk Skála 06.03.14 14:24
S tím kubismem v architektuře,je to mon cher,zapeklité.Oni se to tenkrát pokoušeli- moderní mistři-,naaplikovat jako předtím secesi.Ale nic naplat,on je přeci jen ňáký rozdíl mezi žížalou a pendolínem.Jenže, když nebylo na jízdenku...Prostě z borovice pomeranče nikdo nesetřese.A tak třásli a třásli,až najednou spadl odněkud z Paříže kubistický botník.Tak se přezuli, no a dál už to není nic moc.......Ozvěte se někdy
Milé Kuře Dr.Lusciniol 07.03.14 10:40

Jak je to s tím kubismem v architektuře? Jak jsem se již zmínil, jedná se o úkaz ryze český a kdyby Pavel Janák nepřestavel čelo barokního domu na náměstí v Pelhřimově a Josef Gočár v Bohdanči nepostavil sanatorium a pár dalších návrhů, tak by jsme mohli mluvit o jevu ryze pražském. Po pár letech byl bohužel přerušen První světovou, ale hned po ní se částečně navrátil v podobě tzv. rondokubizmu. Ten se již rozlezl i na český venkov a například v Táboře nějaký místní stavitel nechal ve městě hned několik domů v tomto slohu (v jedném z nich prožila svá prvá léta moje žena). Bez českého baroka a obzvláště Santiniho barokní gotiky by český kubizmus v architektuře se asi nikdy nestal. Proto jej vidím jako pokračování zlaté nitě české architektury, začínající Krásným slohem (Schöne Still) ještě za Lucemburků, ale v současné době zatím nezřetelné.

Z památkářského pohledu se jedná o sloh přirozeně zapadající do svého prostředí, obzvláště toho barokního. Například Gočárův Dům "U Černé Matky Boží" přes svůj dvojnásobný objem, než původní tam zástavba, se přesto pohodlně slučuje se svým prostředím.
re. z památkářského pohledu... Zdeněk Skála 07.03.14 12:58
Z památkářského pohledu se jedná o důležitou věc.A vůbec,památkáři mají co chránit, teoretici o čem psát, docenti co učit, a turisti se kde fotit. Pokud by si ta parta kolem Gočára, Hofmana a spol. rozmíchala trochu sádry a zkusili si vymodelovat třeba kubistický akt vlastníma rukama, třeba by zjistili, že číst čínské znaky jako dopravní značky není v architektuře to -pravé ořechové-. Zkuste si to doktore, třeba mi odpustíte tuhle kacířskou nepohodlnou úvahu.
Zdeněk Skála Dr.Lusciniol 10.03.14 12:12

Vážený pane, já nevím co Vám mám odpouštět, protože Vám vůbec nerozumím.
re. nerozumím Zdeněk Skála 10.03.14 13:52
Tak to se nedá nic dělat...Víte, když má jeden v zádech Mockerovu gotickou holírnu, nad hlavou kaňky jak baňky, pod nohama depozitář v procesu a před sebou zvídavou studentku,tak se to prostě musí vzít smykem. Přeji pěkný den....
Český kubismus robert 10.03.14 16:03
v architektuře je zajímavý, ovšem převážně pouze fasádní styl.
pouze fasádní styl. Dr.Lusciniol 11.03.14 11:39

Není architektura vetšinou, především u soukromých budov, pouze "fasádní styl"? Navíc Hoffman a podobní se snažili i o vnitřní architekturu a Gočár a spol. zase o nábytek. Ono to bylo asi hlubší, než se někdy zdá. Škoda, že doba (válka) tomu nepřála.
re.fasádní styl Zdeněk Skála 11.03.14 11:45
Když jsem si před mnoha lety dopřál kubistické kolečko po Praze,došlo mi jasně, že vlastně sleduji něco mezi karosérií a barikádou...Takže jedině ten zničený Janákův most v Troji je smysluplnou architekturou pražského experimentu s kubismem.
lingvistický výlet Zdeněk Skála 13.03.14 17:16
Jen krátká noticka. Není cubo jako cube, není kub jako krychle.
Španělské cubo evokuje místo, francouzské cube spíše vír, ruské kub zřejmě strom, no a česká krychle asi rychlé kryty???
Ono to řecké zbožštění vyústilo v (nejen) francouzské zbaštění...a že se těch pseudofuncionalistických kurníků nalepili? I tahle trasa vede skrze kubismus, funkcionalismus a purismus. Přeji Vám Kuřátko inspirativní lingvistický výlet.

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.