Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Školy architektury

diskuse o diskusi o bud.směřování FA
diskuse o diskusi o bud.směřování FA Lukáš Brus 28.04.05 11:41
Včera jsem se zúčastnil veřejné debaty pana děkana, Moniky Mitášové a mnoha dalších učitelů na FA a chtěl bych všem iniciátorům a zúčastněným poděkovat – nestává se často, že by se takto citlivé problémy řešily otevřeným způsobem, myslím, že podobné debaty tvoří zdravé kořeny vztahů na škole. Není žádná ostuda konstatovat, že naše fakulta má problémy, ať už po koncepční stránce, či po stránce učitelského obsazení, financí atd. Pojmenování problému je prvním krokem k jeho odstranění a je podle mého názoru lepší o všech sporech a nedokonalostech slyšet, než žít ve falešné iluzi. Velmi mě přeqapuje a mrzí, do jakých dimenzí se odchod paní Mitášové dostal.. Nechci v žádném případě pochybovat o jejím potenciálním přínosu pro fakultu, ale způsob jakým její odchod mytizujeme je jen důkazem, jak málo se naše společnost za posledních patnáct let změnila a jak moc je v nás zakořeněná malost a falešná naděje v idoly, kdysi směřovaná do Ruska, později do USA, EU, a v metaforické formě k paní architektce Mitášové. Nedostatky školy jsou důsledkem politiky státu, qality studentů a personálního obsazení ale hlavně důsledkem chování nás VŠECH!!! Kdokoliv mohl a může svými konstruktivními tahy ovlivnit školu, a mnohdy se tomu tak děje. Je velice jednoduché a krátkozraké za všechno obviňovat vedení, jaxme se tomu do roku 89 velice dobře naučili. Každý je strůjcem svého štěstí a jak jsme si to tady postavili, takové to tu máme. Rád bych podotknul, že po otázce o představě koncepce dalšího vývoje FA či případné kandidatury na nového děkana nastalo hrobové ticho. A neozvali se ani ti, kteří se slovem koncept jindy ohání vemi rádi. (kromě poznámky Karla D., že dobrým děkanem by byl Jan Tabor, který ale stejně nemá zájem..) Dověděli jsme se že naše jediná a poslední šance Monika Mitášová odchází a my se teď můžeme v pohodě odebrat na ono panem Kynčlem zmiňované pivo. Jaroslav Hašek by měl námět na další kapitolu do své knížky o typickém Čechovi… Budiž mi z hlediska filozofické zajímavosti celé záležitosti uspokojením fakt, že se naším uprchnuvším spásným bohem stala žena a ještě k tomu ze Slovenska! Osude, máš vskutku vytříbený smysl pro ironii
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA Martin Rosa 28.04.05 18:01
Jako člověk, který se do současné debaty zapojil opravdu v první minutě, musím říct, že mě trochu zklamala bulvarizace celého problému formou nicneříkajících plakátů, po které však takřka nic ze strany iniciátorů nenásledovalo. Kampani chyběl ze studenské strany nějaký vůdce - obě strany sporu byly na základě anonymních podnětů dotlačeny k veřejné diskuzi o problému, který považovali za vyřešený. Mrzí mě také, že skuteční iniciátoři hlásali "ptejte se" a přitom mě zaskočilo, že když už se tiskly plakáty a já se spolu s Honzou Kratocvilem chystal otevřít diskuzi na archiwebu, nikdo nekontaktoval paní Mitášovou, o kontaktování pana děkana ani nemluvě (o kontaktování paní Mitášové jsem je nakonec musel Vaška požádat a sehnat mu na ní kontakt, pana děkana jsme už kontaktovali s Honzou Kratochvílem sami, abychom získali alespoň pro archiweb do diskuze pohled ze všech zúčastněných stran).
Musím se přiznat, že jsme s Honzou od začátku doufali, že se díky odchodu paní Mitášové dostane do všeobecné diskuze i příčina tohoto problému - čili všeobecná kvalita a vize školy. Což se nakonec povedlo.
Škola samozřejmě potřebuje idoly a vůdce s vizí, přece nejde očekávat, že vizi školy bude společně určovat několik set různě přemýšlejících studentů bez nějakého vůdce. Ono toho dosáhnout lze - já sám jsem studoval tři roky na umělecky zaměřené vysoké škole, kde chyběl vůdce absolutně, vedoucí oboru byl člověk, který svými studenty snad dokonce pohrdal, ale vzhledem k tomu, že jsme se se spolužáky cítili jako celek vůči vedení v "opozici" a hlavně jsme spolu v atelierech trávili doslova celé dny a večery, povedla se vytvořit určitá identita "zdola". Nicméně stejně to skončilo tak, že se většina lidí raději realizovala v praxi, já jsem ze školy po třech letech dobrovolně odešel na fakultu mnohem lepší - právě na FA. K vytvoření studentské vize, která by se mohla stát vizí celofakultní, tudíž dle mého názoru chybí těsnější kontakt všech studentů (vždyť se vzájemně vidíme jen na kritikách). I tak by se ale díky velikosti fkulty vytvořilo několik skupin, které mají vize odlišné. O přijetí této studenstké vize lidmi ve vedení s odlišnými zkušenostmi a znalostmi, ani nemluvě.
Myslím si, že právě otevřená debata patří mezi ony "konstruktivní tahy ovlivnit školu". Veřejná debata na akademickou půdu patří, její kvalitu ale v dost velké míře ovlivňuje kvalita vedení fakulty. Co se týče poněkud vyhrocených příspěvků do archiwebální diskuze - já jsem zastáncem rčení, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří, ale příspěvky svědčí o tom, v jakém duchu se diskuze týkající se fakulty mezi studenty skutečně vede. Jen je mi líto, když někdo napadá pana děkana osobně a za kdejakou hloupost - mě u pana děkana chybí právě jen ta silná vize o architektonickém směřování naší fakulty (se kterou bych se mohl skutečně identifikovat), jako člověk a odborník ve svém oboru a děkan v ekonomickém slova smyslu, jej velmi uznávám a obdivuji. Zároveň je škoda, že se paní docentka Glosová v diskuzi dostala do role tvůrce alternativní koncepce ke koncepci paní Mitášové, což jak jsem to pochopil, nebyla tak docela pravda a nikdo jí nemůže mít za zlé, že se jen snažila posouvat "ty svoje chlévečky v rozvrhu", abych (možná né doslovně) citoval její vlastní slova.
Diskuze o novém děkanovi mi příjde poněkud předčasná. Stojím si za svým tvrzením, že nyní nejsme na volbu děkana připraveni, diskuze o směřování naší fakulty mi připadá jako příprava více než dobrá.
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA Jan Vrbka 28.04.05 21:24
Chtěl bych jednoznačně ocenit obrovskou vytrvalost, s jakou se pan docent Chybík snažil -a snaží- o reformu některých klíčových předmětů tady na škole. Jeho postup v době výběrového řízení, kdy byl nástup paní Mitášové odložen o rok a půl, je silně nadstandardní a svědčí o velké osobní zodpovědnosti, se kterou přistupuje ke svému poslaní, protože tak to je: být děkan není práce, ale poslání. Celou záležitost jsem pokládal za nedorozumění a to se i potvrdilo – v časovém stresu, kdy bylo nutné odeslat závazný rozvrh na další rok, se zřejmě nepodařilo najít prostor pro plné realizování reformy a paní architektka Mitášová se rozhodla odejít. Stejně jako pan děkan si myslím, že to bylo rozhodnutí nešťastné pro všechny a v konečném důsledku časová ztráta. Působení vedoucího ústavu teorie architektury totiž není spojeno pouze s reformou studijního programu, ale i (především?) s teoretickou činností, kterou má ústav vyvíjet(zde je určitě možnost působení veliká). A myslím, že by bylo stylové získat výzkumný záměr. Další kolo záměrů bude sice až za sedm let (nebo vzhledem ke šlompáctví v systému jejich přiřazení možná už za kratší období), ale taková věc se nenarodí z ničeho, je třeba času přípravy - času, který jsme ztratili. Je třeba toho plného směřování v práci, o kterém mluvil arch. Navrátil (můj dodatečný potlesk). Takže jak se tady stále mluví o novém děkanovi, mělo by se veřejně mluvit i o ústavu teorie.


K obecným hodnocením fakulty typu křečci. Naše škola v žádném případě není špatná (hodnoceno relativně v okruhu ČR), naopak je velmi slušná. Ty problémy, se kterými se setkáváme tady každý osobně, se opakují v poměru 100:250 na ČVUT (poměr přijatých tu a tam) a podobně kdekoliv jinde. Jsme tedy normální. A já jsem velmi rád zjistil, že všichni máme touhu tuto normálnost překročit a posunout své hranice. Máme k tomu potenciál – ten je i na dalších školách – máme teď ale i odvahu o tom otevřeně hovořit. Využijme plně této možnosti a zapojme se do dlouhodobé veřejné diskuze. Tato diskuze bude tím účinnější, čím bude pestřejší.


Přiznejme si, že včerejší setkání bylo přece jen dost zmatené – míchala se různá témata (budoucnost fakulty, výpověď,flexibilita vzdělávání,..), bylo příliš krátké, aby mohlo být komplexní. Budoucí setkání by se neměla omezovat jenom na studenty, učitele a vypracované architekty – velmi důležití jsou čerství absolventi, z jejich pohledu možná racionálně vedené pozemní stavitelství není k zahození (to sem dávám kvůli sobě – mě takhle fakt nebaví-pozn.autora). A - díky příspěvku pana docenta Pelčáka - neměla by se omezovat pouze na naši brněnskou komunitu, když současný vzdělávací prostor překročil hranice republiky.


S vírou v pokračování započaté diskuse nad (blízkou?) budoucností školy dobrou noc a sladké střechy,


Jan Vrbka, FA VUT v Brně, I. ročník


Poznámka: Lukáši, cítím v tom nadsázku, ale rozhodně si nemyslím, že osud fakulty padá s jediným člověkem, i když nás odchod arch. Mitášové zbrzdil. Fixovat se na jednoho člověka není moudré pro nás ani pro ni.


Poznámka2:Také si myslím, že na otázku, kdo vážně má být děkanem, je příliš brzy. To je závažné rozhodnutí, se kterým každý zodpovědný otálí…
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA Jan Kratochvíl 28.04.05 21:32
Souhlasím. Hledat nového děkana mi přijde předčasné. Spíše by se měly ujasnit cíle (vize ?), kterých chceme dosáhnout, stanovit profil fakulty, koho bude produkovat, na co bude kladen důraz. Tedy vše, co dnes chybí. Myslím, že by bylo pěkné, kdyby toto shrnuli do svých programů kandidáti do akademického senátu, aby bylo zřejmé, jestli volíme člověka s názorem. Mimochodem měl některý kandidát do senátu v minulosti vůbec program?
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA Tomáš Págo 30.04.05 19:19
S tím programem to není vůbec špatný nápad, hlavně myslím, že je důležitý, aby se teď naše fakulta odlišila od té stavební architektury!!! Jsme přece ARCHITEKTURA s velkým "A" a ne stavaři! Jsme na pomezí mezi uměním a technikou, ne jen technici! Tak proč, jak správně podotkl KD, máme například ze základů architektury jen zápočet a z materiálů zkoušku? Proč nám nezbývá čas kvůli pozemáku na ateliér, který by měl být stěžejní předmět?!
diskuse o diskusi o bud.směřování FA Monika Langová 04.05.05 10:04
Jako člověku, kterému není osus školy lhostejný, jsem pro další diskuzi, tentokrát především studentskou. Studenti, setkejme se za zavřenými dveřmi a otevřeně projevme svůj vlastní názor na studium. Přizvanými hosty mohou být absolventi v oboru a případně i studenti a absolventi jiných architektonických škol.
Jsem v této celé kauze hlavně pro-studentská a vím proč. Prostě hlavně studenti mohou při svém množství a hlavně kontaktnosti se studiem, přinést do diskuze nepřeberné množství podnětů, které mohou být následně sepsány a předány vedení fakulty, případně viset ve formě tak oblíbených plakátů ve škole. Bude na nich konkrétní vize, z které mohou čerpat právě ti, kdož do programu školy reálně zasahují...

Případně se mohou konat další diskuze s přizvanými hosty! Našláplo se to dobře, tož jdem do toho, ne?...
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA David Přikryl 04.05.05 11:00
S tomášem tak úplně nesouhlasím. Na stavební fakultě může člověk dosáhnout titulu "inženýr". Na architektuře titulu "inženýr architekt". Kdyby se tedy měly vypustit předměty jako pozemák a mechanika, musel by se i titul změnit jenom na "architekt". Nemůžu sice čerpat z vlastních zkušeností, ale myslím že absolventi této školy by měli být něco více než jen nějací teoretikové, co sice mají skvělé nápady, ale nedokáží je realizovat. Bylo by tedy dobré, aby se do této diskuze vložili i absolventi této školy, kteří už mají zkušenosti s praxí, a podělili se s námi, nakolik jim tyto předměty byli užitečné.
Re: diskuse o diskusi o bud.směřování FA Tomáš Págo 05.05.05 00:26
Nemyslel jsem úplně ty předměty zrušit, ale trošku omezit....nerýsovat čtyři různý typy stropů, ale jeden nebo dva a ostatní dostat třeba nakopírovaný. Aby se třeba nestalo na druhou stranu, že budem umět realizovat, ale návrhy bez nápadů...Je jasný, že musíme vědět, co si můžem zhruba dovolit a co ne, ale nějakou práci bysme zase měli nechat stavařům...
FA-FSKA Michal 03.05.06 17:09
Myslím, že by jste se měli zamyslet především nad dotacemi předmětů v zahraničí. Techniky s architektonickým zaměřením mají dosti podobný model jako zde neproslulá „stavařská“FS – obor architektura“. K čemu je architekt s nápadem, který není schopen přemýšlet ekonomicky a technicky koordinovaně? Kdy ve své koncepci rozhází wc do různých rohů budovy? Kdy není schopen vysvětlit detail či konstrukční napojení …tak aby se dalo vyrobit a bylo funkční?
Podle mého názoru není technické zázemí na škodu stejně jako teoretické. Ji´ž teď stojí otázka nad titulem ing, ing.arch a arch. Je fajn, že u zdrojů jsou persóny se školy spojené a proto jsou schopny prosadit i nelogické postupy a myšlenky v realitu.
Odborníka (i architekta) ostatně nedělá ani titul ani dotyčná škola.
FA Martin Rosa 03.05.06 17:57
S Michalem částečně souhlasím, ale čím dál více mě, coby studenta architektury na FA, rozčiluje stále větší orientace architektury na čistou stavařinu. Pokud degradujeme architekturu opravdu na pouhou schopnost "vysvětlit detail či konstrukční napojení", najdeme opravdu nejlepší architekty mezi stavaři. Kvality architektury - čili umění vytvářet prostor, se čím dál více posuzují podle kvality toho, co tento prostor obklopuje. Klasická prezentace architektury v současnosti - dvě vizualizace exteriéru, půdoprys a technická zpráva o konstrukčním řešení objektu. Ve škole právě řeším bakalářskou práci, která bude posuzována a hodnocena podle vypovídajících půdorysům, řezů a pohledů, vyplněné tabulky bilancí a technické zprávy. Na skutečnou architekturu zbývá místo v jedné povinné vizualizaci interiéru, a dvou vizualizací exteriéru, přičemž jedna z nich je povinně dána jako ptačí - architektura pro piloty helikoptér - i když je dalším povinným výstupem model, zasazen do modelu blízkého okolí, který škola nechala vyrobit tak, aby sloužil spíše pro pobavení, než aby měl nějakou vypovídající hodnotu. Bezesporu důležitý bude detail - řez fasádou v měřítku 1:5, pravděpodobně opravdu důležité to součásti práce na úrovni architektonické studie. Pro něco jako koncept či vyjádření toho, jak by měl ppůsobit prostor na procházejícího návštěvníka je prostor pouze všude tam, kde vedle půdorysů či řezů zbyde místo.

Vidím budoucnost architekta taky ve schopnosti přemýšlet ekonomicky a technicky koordinovaně, ale zároveň si myslím, že detail či konstrukční napojení architekt vysvětlit může, ale to aby to bylo vyrobitelné nebo funkční by měl přenechat na oddborníkovi.

Srovnejte příklad myšlení Toyo Ita a jeho skici Serpentine Gallery a skvělý výsledek jeho následné spolupríáce s C. Balmondem (či spolupráce Balmonda s Koolhaasem na soutěžním návrhu Francouszké národní knihovny).
to martin rosa 05.05.06 21:08
Trosku nechapu predesly prispevek. Nechapu, v cem by ti skola branila pri bakalarske praci vyjadrit tvoje umeni vytvaret prostor, zeby jednim konstrukcnim detailem nebo snad pudorysy a rezy? Ano, jsou to povinne technicke casti prace, ale copak ti nekdo zakazuje pouzit jakoukoliv techniku ci formu k zobrazeni tveho navrhu? Ano, rikas 2 povinne rendry exterieru z cehoz jeden pevne dany. Brani ti vsak nekdo pridat 10 skic tveho navrzeneho prostoru, z kterych bude citelnejsi? Nemam pocit, ze by te nekdo omezoval. Kriteria na skole byt musi, tzn. dolni mez je stanovena a pokud je pod tvou uroven kreslit detail, tak zatni zuby, napis www.caddetail.cz a za ctvrt hodiny se muzes intenzivne dal plne venovat praci na projektu.
to MR 06.05.06 07:53
Nevim proc byl tvuj prispevek pred chvili smazan, presto si dovolim na nej reagovat - pokud te unavuje kreslit pudorysy a tvuj jediny cil je mit bakalarku z krku, pak nevim jestli je chyba ve skole.
Omlouvam se za vytrzeni jedne myslenky z kontextu, cely prispevek si nepamatuji.
ad to MR Martin Rosa 06.05.06 10:53
Prispevek jsem kratce po vložení smazal sám (podle času posledního příspěvku ne zrovna "před chvílí"), nevím, proč by se zrovna tady měla probírat bakalářská práce na brněnské FA.
Udělal jsem tu chybu, že jsem svůj předešlý příspěvek už před bakalářkou neukončil.
FA ČVUT Tereza Křiklánová 06.05.06 22:11
Sice si uvědomuji, že se zde neustále probíra VUT, ale věřte, že my na ČVUTu neřešíme, poměr uměleckých a kreativitu podporujích předmětů k těm technickým. Ne, u nás se řeší, zda dostaneme zápočet z deskriptivy a matematiky. Dalo by se říci, okrajových předmětů, které nás mají pouze posunout trochu vpřed a pomoci nám. Ale ouha, věřte, že na FA ČVUT není nejspokojenější ten student, který právě dostal za 1 z ateliéru, nebo u zkoušky z PS, ale ten, který dostal zápočet z DG....
diskuze k fa cvut ondrej stary 01.09.08 20:51
Promiňte, ale tahle diskuze me uvadi do rozpaku, chtel bych Všem vzkázat, že nic se nemá přehánět.
FA Tereza 04.09.08 11:21
Ahoj, jsem sice člověk z venčí, ale ráda bych se zapojila. Zdá se mi, že jedním z problémů na Fa je to, že nad profesory není dohled ze shora. Řekla bych, že kdyby věděli, že jejich chování je hodnoceno a je na něj brán ohled při prodlužování smluv, tak by se přístup mnohých změnil. Například na Fsv je zavedená anketa studentů, kde se hodnotí vyuka uplynulého semestu. Podle mě je to dobrý způsob, aby vedoucí katedry dostávali zpětný ohlas na kvalitu vyuky, protože je studentské hodnocení překvapivě objektivní...

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.