Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Školy architektury

Krajinářská architektura ČVUT
Krajinářská architektura ČVUT Karel 24.07.17 04:50
Architektura a krajinářská architektura představují dva obory, které se v 21. století přibližují více než kdykoliv v minulosti, a spolupráce mezi nimi je nezbytným předpokladem úspěšných projektů. Světové školy architektury dnes běžně nabízejí interdisciplinární vzdělání, paralelní kurzy architektury a krajinářské architektury nebo integrované kurzy environmentálního urbanismu. Ve světě je krajinářská architektura disciplínou, která prožívá velký rozvoj a to nejen ve vyspělých státech ale i ve státech třetího světa. Důležitost disciplíny pro kvalitu životního prostředí roste s pokračující urbanizací našeho světa. Krajinářská architektura ukazuje, jak se naše kultura setkává s přírodou.

ČVUT nabízí zájemci studium, které spojuje znalosti a dovednosti typické pro krajinářského architekta s mnoha aspekty výuky architekta a urbanisty.

Krajinářský architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, bude široce vzdělaným profesionálem, který se uplatní jako krajinářský architekt ve svobodném povolání, v projektových týmech, státní správě nebo na manažerských pozicích. Díky znalostem architektury a urbanismu bude hrát důležitou roli v plánovacích procesech v oblasti ochrany a tvorby prostředí.

Fakulta architektury ČVUT v Praze jako jediná fakulta architektury v ČR nabízíme 3 studijní programy: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.
Výstava Obnova města – zhojení krajiny / Benešov Karel 01.10.17 14:20
Kdy:
pátek 29. 9. – čtvrtek 16. 11. 2017
Kde:
Městská výstavní síň, Malé náměstí 1700, Benešov
Otevřeno denně kromě po 10.00–12.00 a 12.30–18.00 h

Pořádá:
Město Benešov
Ateliér Kohout – Tichý, Ústav nauky o budovách FA ČVUT
Ateliér Vavřín – Fingerová, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT
Spolek Archibn

V letním semestru 2016/2017 nalezlo na 30 studentů FA ČVUT téma svého semestrálního projektu v Benešově u Prahy. Zaměřili pozornost především na městské centrum a na dostavby prázdných území uvnitř hranic města tak, aby se nemuselo rozšiřovat dále do krajiny. Zadání témat vznikalo na základě spolupráce s městem i místním spolkem Archibn.

Výsledky této spolupráce si bude možné prohlédnout na výstavě pod názvem „Obnova města – zhojení krajiny“, který napovídá, že byly řešeny různé typy zásahů mající společný cíl – zlepšit kvalitu života v Benešově prostřednictvím zvelebení a zčitelnění jeho prostorové struktury.

Studenti zpracovávali lokality klíčové pro budoucnost Benešova.
Na výstavě budou prezentovány práce týkající se veřejných prostranství – parků, náměstí, plácků; nových domů, nových obytných čtvrtí, obnovy sídlišť nebo napojení města na krajinu. Řešenými místy jsou: Klášterka, Piaristická kolej, náměstí, Na Blátě, Pražská kasárna, Nová pražská, Čechova ulice, sídliště Spořilov, sídliště Na Bezděkově, vnitroblok Jiráskova, železnice, Nádraží, Za Nádražím, Táborská kasárna, Koupadla a Sladovka.
Součástí výstavy je model Benešova s rozměry 3 × 4 metry (společná práce ateliérů: Kohout – Tichý, Burian, Cikán, Stempel-Beneš, Sitta).

Vedení města Benešov se rozhodlo koupit model a sedm nejlepších projektů, které může použít jako podklad pro diskusi o rozvoji města.
První úspěchy studentů nového oboru Karel 12.10.17 14:28
Přestože je krajinářská architektura na FA ČVUT novým oborem, mohou se již první studenti bakalářského studia pochlubit úspěchy v architektonických soutěžích.
Třetí cenou byl nedávno oceněn návrh Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě od studentky Radky Komrsové.
více na: www.cka.cz
TILL REHWALDT na FA ČVUT Karel 15.10.17 08:51
Till Rehwaldt, světově uznávaný krajinářský architekt z Německa, bude působit na FA ČVUT po dobu dvou semestrů (od zimního semestru 2017) jako hostující profesor v Ústavu krajinářské architektury. Je autorem řady oceňocvaných krajinářských projektů na německé půdě i v zahraničí. Působí na dvou vysokých školách, které mají v portfoliu výuku krajinářské architektury: TU Dresden a TU Berlin. V roce 1993 založil atelier Rehwaldt Landschaftsarchitekten, který se zaměřuje především na tvorbu veřejných prostranství, plánování volnočasové a rekreační vybavenosti města a návrhy širších urbanistických koncepcí. Od roku 2006 má jeho atelier pobočku i v Pekingu. V současné době je prezidentem Federace německých krajinářských architektů (BDLA).
Atelier Ústavu krajinářské architektury FA vedený Tillem Rehwaldtem se v zimním semestru 2017 zaměří na několik lokalit v Lovosicích (Lovosice – factory compound conversion, Lovosice – journey into the heart of a natural island a Lovosice – public spaces in the town center) a v nabídce bude také jedno pražské téma (Trojmezí – periurban park).
Den otevřených dveří FA Karel 03.11.17 04:32
Zveme všechny zájemce o studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze na Den otevřených dveří.

15. listopad v 9:00–12:30

Program:
9.00 – 10.30 – Úvodní přednáška
Představení FA ČVUT, studijních programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design, informace o přijímacím řízení.
Místo: přednáškový sál Janák

11.00 – 12.00 – prohlídka budovy FA ČVUT
Sraz v přízemí u výtahů.

10.30 – 12.30 – Informace o studiu
Informace o přijímacím řízení a studiu poskytne studijní oddělení FA ČVUT. Přítomný bude i lektor, který podá informace o testech Obecných studijních předpokladů (OPS) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO), včetně ukázkových testů.
Místo: pravá dvorana v přízemí budovy

10.30 – 12.30 – Vše, co jste chtěli o FA ČVUT vědět + prodej promo
Studenti FA ČVUT vám odpoví na vše, co jste se zapomněli nebo styděli zeptat. K zakoupení budou designové bloky a další propagační předměty Spolek posluchačů architektury (SPA).
Místo: pravá dvorana v přízemí budovy

Doprovodný program v přízemí budovy:
- Umění v kontextu veřejného prostoru – výstava
- Studenti FA ČVUT v zahraničí – výstava
- Překonejme bariéry 2017 – výstava základních principů bezbariérového navrhování, "překážková dráha" s možností vyzkoušet si jízdu na vozíku nebo chůzi se slepeckou holí.

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.