Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Fasádní systém Qbiss by trimo
Fasádní systém Qbiss by trimo

Trimo d.d. se zabývá  výrobou ohnivzdorných sendvičových panelů, fasádního systému Qbiss, ocelových konstrukcí a mobilních kontejnerů. Sídlo firmy je ve slovinském Trebnje a obchodní zastoupení jsou po celé Evropě.

Fasádní systém Qbiss by trimo se řadí mezi lehké obvodové pláště modulového typu, které se v posledních letech staly běžným a vyhledávaným architektonickým řešením pro reprezentativní objekty administrativních budov, obchodních center, hotelů, bank, ale např. i sportovních staveb.

Fasády jsou tvořeny uceleným systémem opláštění, který se skládá z ohnivzdorných sendvičových dílců a systému jejich kotvení, které spolu s ostatními fasádními prvky (nárožní tvarovky, oplechování, lemování, otvory) vytváří celkovou strukturu fasády objektu.

Hlavními rozdíly oproti běžně užívaným dílcům je jejich vnější vzhled, který pohledově evokuje kazetové fasádní systémy bondového typu, a dále pak použité materiály vnější vrstvy systému. Jedná se o tzv. „stínové (hloubkové) spáry“, které lemují jednotlivé části fasády a tím vytvářejí jasné členění a měřítko fasády.
Stejně jako standardní fasádní panely i elementy systému Qbiss by trimo se skládají z ocelových oboustranně žárově zinkovaných barvených plechů a jádra z minerální vlny třídy A1, které je nehořlavé. Plech je opatřen barevnou vrstvou Corus Prisma v tloušťce 50my.
Systém je primárně určen pro vodorovné kladení se svislými ocelovými stojkami za svislými sparami, ale lze jej použít i pro svislé kladení do vodorovných ocelových paždíků.
Rozměrové řady systému umožňují vytvořit šířkové moduly v intervalu od 600 do 1200mm, délka jednotlivých dílců se pohybuje od 530 do 6500mm. Podle požadavků na tepelně technické vlastnosti je možné vyrobit systém v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 150, 200 a 240mm.

Barevné řešení – pro vnější plášť se používají barvy Corus Prisma v tl. 50my, která jsou navíc opatřeny o vrstvu chránící fasádu před ultrafialovým zářením a tím zaručují dlouhou životnost jejích barev.


Trimo d.d. – organizační složka

Žerotínova 37, 130 00 Praha 3

Tel.: 267 282 252
Fax.: 222 711 471

e-mail: trimo@trimo.cz
www.trimo.cz
www.qbiss.eu


Systém Qbiss na fasádě pavilonu P brněnského výstaviště

Pavilon P je pojat jako kompaktní do sebe se uzavírající hmota s plochou jižní stěnou prolomenou výraznými ztužujícími portály přecházející do pultové střechy, která stoupá směrem k pavilonu Z a přiznává tak dominantní působení jeho velkolepé kopule. Fasáda portálů je tvořena vodorovně kladenými hladkými panely TRIMOTERM FTV Gs-150 INVISIO, které dotvářejí kontrast mezi předstupujícími portály a zbylou plochou fasády, kde jsou tyto panely naopak kladeny svisle na výšku cca 14m.

Charakteristický prvek pultové střechy je zdůrazněn jejím  výrazným přesahem nad dalšími fasádami. Evokuje tak pocit otevřenosti výstavnímu areálu a zároveň pomocí perspektivního klamu blízkost pavilonu Z.
V západním průčelí stavby se tento prvek uplatňuje ve výrazném kontrastu s prosklenou plochou vstupní haly a vytváří tak skořápku, otevírající se do výstavního areálu. Jižní průčelí je prolomeno pouze portály vrat, které přechází plynule do střešních světlíků. Severní a východní fasády jsou uzavřeny plným kompaktním pláštěm, ze kterého vystupují pouze  portály lemující vchodová vrata. Plášť je tvořen modulovým fasádním systémem TrimoRaster s negativními „stínovými“ sparami, které tvoří pravidelnou kolmou síť vertikál a horizontál zjemňujících měřítko těchto fasád. Jednotlivé fasádní elementy tl. 150mm jsou navrženy v pravidelném modulu 1000x3300mm. Zvolená metalická barva (RAL 9006 - bílý hliník) podtrhuje technicistní vzhled a nadčasový design objektu.
Hmota pavilonu je uzavřená a vytváří jeden kompaktní celek, integrující do sebe tří základní části – západní vstupu, východní vstupu a mezi ně vloženou víceúčelovou výstavní halu.
Západní vstup slouží nejenom jako funkční vstupní objekt, ale i jako signální označení nového vstupu do areálu výstaviště při příjezdu od západního přivaděče od dálnice D1.  Za prosklenou vnější stěnou se otevírá podhled do interiéru s vnitřními galeriemi otevřeného přes 3 podlaží a s průhledy do výstavního prostoru, odkud lze tušit atmosféru výstavní haly.
Pro architektonické i prostorové řešení je významná návaznost vstupního prostoru na výstavní prostor a jejich vzájemné propojení. Přesto jsou oba prostory zcela odlišné. Zatímco výstavní hala na ploše cca 90 x 180 m je téměř bezokenní, strohá a přísně monochromatická a vytváří tak neutrální pozadí pro exponáty nebo velké kulturní a společenské akce, vstupní hala se vstupním zázemím, restaurací a konferenčními prostorami má ambici svou vzdušností, členitostí a transparentností být exponátem sama o sobě.

Architekt: Jaroslav Dokoupil, Arch.Design, s. r. o.
Spolupráce: Jitka Hývnarová, Iveta Musilová, Jaroslava Macků
Zastavěná plocha: 20 275 m²
Podlažní plocha celkem: 24 154 m²
Celkové rozměry pavilonu: 89,5 x 214,35 m
Světlá výška haly: 12 m
Zdroj: Trimo
Vložil: Tisková zpráva, 01.03.10 00:05
Návštěvnost: 10748 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.